Lovforslag om konkurranseklausuler i arbeidsforhold

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.18. mai 2015

Arbeidsmiljøloven og avtaleloven er foreslått endret på regulering av konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold.

bilde_av_menneskemengde_750.jpg

Konkurranseklausul gjelder i ett år etter opphør av arbeidsforhold

Konkurranseklausulen kan ikke gjøres gjeldende lenger enn ett år fra opphøret av arbeidsforholdet.

  • Arbeidsgiver vil, på arbeidstakers oppfordring, ha en plikt til å redegjøre for om og i hvilken grad konkurranseklausulen vil bli gjort gjeldende.
  • Arbeidsgiver har en kompensasjonsplikt der konkurranseklausulen gjøres gjeldende (oppad begrenset til 18 G).

Som etter dagens lovgivning må konkurranseklausulen grunne seg i at arbeidsgiver ha et særlig behov for vern mot konkurranse, og klausulen vil ikke kunne gjøres gjeldende ved arbeidsgivers oppsigelse av arbeidstaker, med mindre den er begrunnet i arbeidstakers forhold.

 

Kundeklausuler foreslått særskilt regulert

Kundeklausuler, det vil si klausuler som begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør, foreslås videre særskilt regulert. Blant det som er foreslått her er:

  • Kundeklausuler kan bare omfatte kunder arbeidstaker har hatt kontakt med eller ansvar for det siste året før arbeidsforholdet opphørte.
  • Klausulen kan ikke gjøres gjeldende lenger enn ett år fra opphør av arbeidsforholdet.
  • Arbeidsgiver har en redegjørelsesplikt som ved konkurranseklausuler, hvor det i tillegg må angis hvilke kunder som skal omfattes av kundeklausulen.
  • For både konkurranse- og kundeklausuler inneholder lovforslaget et skriftlighetskrav. I forslaget er inntatt bestemmelse om at reglene om konkurranse- og kundeklausuler ikke vil gjelde for virksomhetens øverste leder dersom vedkommende har sagt fra seg slike rettigheter i skriftlig avtale mot etterlønn før fratreden.

Utover en regulering av konkurranse- og kundeklausuler, er det foreslått å innføre et forbud mot inngåelse av rekrutteringsklausuler. Med rekrutteringsklausuler menes i denne sammenheng avtaler mellom arbeidsgiver og andre virksomheter som hindrer eller begrenser arbeidstakers muligheter til å ta ansettelse i annen virksomhet. Det åpnes likevel for en adgang til å inngå rekrutteringsklausuler i forbindelse med virksomhetsoverdragelse.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....