Kontraktsforpliktelser under korona: Avbestillinger, avlysninger, manglende levering

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.13. mars 2020

Hvem skal bære tapet ved bestilt og deretter avbestilt tjeneste, avlyst arrangement, kansellert transport, eller manglende levering av vare eller tjeneste?

bilde av esker.jpg

Noen ganger har avtalene bestemmelser om dette eller om uforutsette hendelser. I forbrukerforhold finnes dessuten ufravikelige forbrukervernregler og enkelte områder har særlover. Avbestillingsadgang og konsekvensen av avbestilling er ofte avtaleregulert.
  • Er korona en bristende forutsetning for bedriftens bestilling, slik at bedriften kan kansellere og kreve å få igjen pengene?
  • Er korona force majeure som fritar bedriften plikt til å levere det som er bestilt til kunder?
  • Må underleverandøren dekke tap ved leveringssvikt til bedriften?

Dette kommer an på avtalen og hvor sterkt korona påvirket negativt på det aktuelle forretningsområdet på det tidspunktet noen avbestilte, noen skulle ha levert eller noen avlyste. Som vi vet har situasjonen endret seg hyppig på kort tid, og vil fortsette å endre seg. Minst like viktig er hvilke myndighetspålegg og myndighetsanbefalinger som gjaldt på det aktuelle tidspunkt. Som vi vet har også dette endret seg, og vil endre seg.

Force majeure vil etter omstendighetene kunne frita din bedrift for plikten til å levere det som er bestilt, og fra et erstatningsansvar for motpartens tap. Force majeure gir derimot ikke bedriften rett til å kreve betalt for det som ikke ble levert, og vil neppe hjelpe den bedrift som ikke har likviditet til å betale.

Det gjelder en generell lojalitetsplikt i kontraktsforhold. Havner din bedrift i vansker bør den varsle motparten om vansker og manglende levering så fort som mulig. For de som mener å ha er erstatningskrav foreligger plikt til å begrense det tap som måtte kreves erstattet.

I dagens spesielle situasjon tror vi bedriftene er tjent med å forhandle med hverandre om løsninger på manglende leveringer etter kontrakt, herunder om likviditetsproblemer som følge av korona. 
 

Kontakt oss for råd, eller for en vurdering av bedriftens inngåtte eller nært forestående kontrakter.

 

Kontaktpersoner

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....