Korona- avdragsordningen ved betalingsproblemer – utsatt frist for første avdrag

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.14. januar 2022

Koronapandemien har vært utfordrende for næringslivet, og det vært mange ordninger og tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Det er ingen særlige regler om fristutsettelser eller muligheter til å søke betalingsutsettelser som gjelder nå. De som tidligere har fått midlertidig betalingsutsettelse for skatte- og avgiftskrav har fått utsatt frist med første avdrag frem til 31. mars 2022.

Bilde av mennesker karl johan.jpg

I 2020 og starten av 2021 var det bl.a. endringer i satser, avgifter, utsettelser av innleverings- og betalingsfrister og muligheter til å søke om betalingsutsettelser. Blant annet var det mulig å søke om utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav med forfall frem til 30. juni 2021. Den midlertidige ordningen med betalingsutsettelse på grunn av koronasituasjonen er ikke forlenget etter 30. juni 2021.

Hvilke krav er omfattet av avdragsordningen?

Avdragsordningen åpnet opp for at det kunne søkes om utsettelse av alle krav som omfattes av skattebetalingsloven, med enkelte unntak. Krav som gjelder bl.a. skatt, merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, særavgift er omfattet av ordningen.

Tilsvarende var det mulig å søke om utsettelse for krav etter endringsvedtak, tilleggsskatt og renter.

Avdragsordning med første forfall 31. mars 2022

Avdragsordningen omfattet selskaper, næringsdrivende og privatpersoner. Det ble automatisk innvilget avdragsordning for kravene, med første forfall i oktober. Det første forfallet ble utsatt til 31. desember og er ytterligere utsatt til 31. mars 2022.

Ordningen er ikke forlenget, men det har blitt foreslått at enkelte bransjer som er særlig hardt rammet, skal få mulighet til å søke om ytterligere utsettelse av skatte- og avgiftskrav.

Forutsatt at skatteetaten tidligere har innvilget søknad om betalingsutsettelse, er betalingskravene omfattet av avdragsordningen. Dette innebærer at det ikke pågår aktiv innfordring av skatte- og avgiftskravene i den perioden avdragsordningen løper.

Opprinnelig skulle altså alle som hadde fått utsettelse frem til 31. juni 2021, betale avdrag fra og med 31. oktober 2021. Kravene skal betales tilbake i 12 avdrag.

På grunn av forlenget tiltaksperiode som følge av den nye smittebølgen, er første avdrag utsatt til 31. mars 2022. Forlengelsen skjer automatisk og det er derfor ikke nødvendig å søke om utsettelse.

Det er ikke noe i veien for at den skattepliktige nedbetale kravet tidligere dersom den økonomiske situasjonen bedrer seg.

Merk at skatteetaten kan gjennomføre motregning i eventuelle utbetalinger som skjer fra skatteetaten i utsettelses/avdragsperioden.

Forsinkelsesrenter påløper ved betalingsutsettelsen

Skattepliktige som har fått utsettelse med betaling av skatte- og avgiftskrav må betale forsinkelsesrenter i perioden utsettelsen løper. Forsinkelsesrenten ble satt ned til 6 prosent fra 10. juni til 31. desember 2020. Fra 1. januar 2021 ble kravene belastet med ordinær forsinkelsesrente. Forsinkelsesrenten er nå på 8,5 pst.  

Konsekvenser av å ikke betale

Dersom avdrag ikke betales til forfall, vil dette medføre at samtlige krav som er omfattet av avdragsordningen forfaller til betaling umiddelbart. Det vil ikke være mulig å betale seg inn igjen i avdragsordningen. Kravene vil bli tvangsinnfordret om de ikke gjøres opp frivillig.

Dersom man fortsatt har betalingsproblemer som følge av koronasituasjonen, kan det søkes om betalingsutsettelse etter de ordinære reglene i skattebetalingsloven. Normalt skal det mye til å få medhold i søknader der kravet som ligger til grunn for søknaden har oppstått for kort tid siden.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....