Korona: Særregel om betalingsutsettelse av skatte og avgiftsbetalinger

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.26. februar 2021

Det er mulig å søke om utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav ved økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen. Det kan gi likviditetslettelser, men staten tar seg godt betalt ved at det må betales en særlig forsinkelsesrente. Utsettelsesordningen gjelder både selskap, næringsdrivende og privatpersoner.

Bilde av tusen kroner.jpg

Hvilke krav kan det søkes om utsettelse for?

I utgangspunktet gjelder ordningen om utsettelse alle krav som omfattes av skattebetalingsloven, med unntak av noen spesifikke krav. Krav som gjelder skatt, merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, særavgifter mv er omfatte av ordningen.

Skattekrav som følge av endringssaker er ikke et krav som er unntatt. Det er derfor vår vurdering at skattekrav som følge av endringssak (vedtak om endring av fastsetting) omfattet av ordningen.

Det er heller ikke gjort unntak for tilleggsskatt og renter. Det må derfor kunne søkes om utsettelse for betaling av slike krav.

Vilkår for å få innvilget betalingsutsettelse

Selskapet må være midlertidig ute av stand til å betale kravene som følger av koronasituasjonen. Det er videre oppstilt ytterligere vilkår for at en skal få innvilget betalingsutsettelse;

  • at det ikke foreligger ubetalte skatte- og avgiftskrav mv med forfall før 29. februar 2020 (med unntak for restskatt og forskuddsskatt for 2018 og 2019 for upersonlige på grunn av reglene om tilbakeføring av underskudd).
  • at alle pliktige meldinger med leveringsfrist i perioden 1. januar 2019 og frem til søknadstidspunktet er levert
  • at det ikke foreligger utestående krav på forskuddstrekk og skattetrekk

 

Det er oppstilt særlige vilkår for privatpersoner og for enkeltpersonforetak.

Vilkårene er ment å sikre at det er årsakssammenheng mellom virusutbruddet og likviditetsproblemene. På den måten skal betalingsutsettelse i størst mulig grad være forbeholdt virksomheter som var levedyktige før virusutbruddet.

Utsettelse frem til 30. juni 2021

Tidligere har selskapene kunnet søke om betalingsutsettelse frem til 28. februar 2021. Det er vedtatt at ordningen med betalingsutsettelse forlenges til 30. juni 2021. Dersom selskapet har fått innvilget betalingsutsettelse til 28. februar 2021 tilbys automatisk en forlengelse til 30. juni. Det er ikke nødvendig å søke på nytt for disse kravene. Det er signalisert at det skal foretas endringer i forskrifter om ordningen. Da vil det også bli åpnet for søknader for nye krav.

Dersom selskapet får innvilget betalingsutsettelse vil kravet ikke bli innkrevd av skatteetaten i utsettelsesperioden. Det er likevel mulighet til å innfri kravene i utsettelsesperioden, dersom den økonomiske situasjonen skulle bedre seg.

Det er tidligere åpnet for at de som har fått en betalingsutsettelse etter den midlertidige betalingsutsettelsesordningen, skal kunne betale ned det utsatte beløpet over seks avdrag i perioden april – september 2021. Avdragsordningen som skulle ha startet opp fra 1. april 2021, forskyves til juli – desember. En trenger ikke søke om avdragsordning. Avdragsordningen innebærer at det utsatte beløpet skal betales over seks avdrag i perioden. Avdragsordningen gis automatisk dersom selskapet får innvilget søknaden om betalingsutsettelse til 28. februar 2021. Første avdrag blir 30. juli 2021.

Avdragsordningen er et tilbud til selskap som ved utløpet av betalingsutsettelsen fortsatt har problemer med å betale kravet. Det påløper ordinær forsinkelsesrente på 8 pst på kravene i hele avdragsperioden. Dersom selskapet er i stand til å betale kravet ved utløpet av betalingsutsettelsen, bør det gjøres. Da unngår en at det påløper ytterligere renter. Kravet kan betales tidligere enn det som følger av avdragsordningen, dersom den økonomiske situasjon bedrer seg. Kravet vil ikke bli innkrevd i avdragsperioden.

Merk at skatteetaten kan gjennomføre motregning i eventuelle utbetalinger som skjer fra skatteetaten i utsettelses/avdragsperioden.

Forsinkelsesrenter påløper ved betalingsutsettelsen

Staten tar seg godt betalt for å gi skattyterne utsettelse med betaling av skatte- og avgiftskrav. Forsinkelsesrenten er ble satt ned til 6 prosent fra 10. juni til 31. desember 2020. Fra 1. januar 2021 gjelder ordinær forsinkelsesrente som for tiden er 8 prosent.

Praktisk fremgangsmåte ved søknad

Det finnes et eget søknads og egenerklæringsskjema for betalingsutsettelse av skattekrav. Det finner du på
https://www.skatteetaten.no/skjema/betalingsutsettelse/

Søknaden leveres i Altinn. Skatteetaten behandler søknadene så raskt de kan. Vår erfaring er at det tar fra 4-15 dager før en får svar på søknaden.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....