Koronavirus - temaside

LinkedIn icon

Det er ingen tvil om at COVID-19 har rammet norske og internasjonale virksomheter hardt. Ræder tilbyr derfor et tverrfaglig ekspertteam med spisskompetanse på de problemstillinger næringslivet opplever som følge av pandemien. Vi følger utviklingen og myndighetenes anbefalinger tett og vurderer de juridiske implikasjoner dette medfører løpende. Her finner du en samlet oversikt over aktuelle temaer, samt oppdaterte fagartikler.

Bide av globus.jpg

Vi har pågang fra virksomheter som har spørsmål om konsekvenser av koronaviruset, bl.a. knyttet til inngåtte kontrakter, låneavtaler, leveranser, betalingsforpliktelser, hensyn til kreditorer, virksomhetens fortsatte drift og ikke minst hensynet til ansatte. De juridiske problemstillinger som oppstår, må vurderes mot andre hensyn, herunder både menneskelige og økonomiske hensyn, når en skal ta stilling til hva som må gjøres i de situasjoner som oppstår.

DETTE MÅ DU VITE:

Få oversikt over fagartikkler som kan være aktuelle for deg og ditt selskap. 

Arbeidsrett

Personvern


Skatt og avgift 


Markedsføringsrett


Eiendom 


Finansiering 


Insolvens / restrukturering


Kontraktsrett


Selskapsrett

Vårt team er alltid tilgjengelig for å svare på dine spørsmål på telefon, e-post eller på videomøte/teams:

Trykk på kontaktpersoner på det aktuelle tema du har spørsmål om for bistand:

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....