Koronaviruset - juridiske problemstillinger

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.14. mars 2020

Vi følger utviklingen og myndighetenes anbefalinger tett og vurderer de juridiske implikasjoner dette medfører løpende. Koronaviruset har allerede skapt en rekke problemer for norske virksomheter, og stadig flere juridiske problemstillinger blir aktualisert. Flere virksomheter vil oppleve og allerede opplever følgende juridiske problemstillinger som følge av pandemien.

Bilde av forkjølelsesvirus.jpg

Arbeidsrett

 • Hvilke regler gjelder for permittering
 • Har ansatte krav på lønn i karantene?
 • Kan jeg pålegge ansatte kortere arbeidstid?
 • Kan jeg kreve at ansatte tar ferie eller avspaserer?
 • Lønnsplikt for ansatte som må være hjemme på grunn av stengte barnehager og skoler 

Eiendom

 • Leieforhold
  • Hvilke muligheter har leietakere til å reforhandle leieavtaler, grunnet (mulig/midlertidig) nedskalering av virksomheten sin?
  • Hvordan bør utleier håndtere henvendelser / krav fra leietakere om redusert husleie mv?
  • Mulige forhandlingsløsninger mellom utleier og leietaker for å avhjelpe vasnkelig situasjon, som forhåpentligvis er midlertidig?
 • Hvilken posisjon har hhvis leietaker og utleier, der det er inngått avtale om utleie av lokaler som skal bygges/ tilpasses og overleveres til leietaker innen en bestemt dato, og det er fare for at denne avtalte overleveringsfrist ikke lar seg overholde? 
  • Hva bør hhvis leietaker og uteleir foreta seg? 
  • Hvilke krav kan leietaker stille, og hvilke plikter har utleier, til  utvidede/ endrede tilleggstjenester i leieforhold - som feks kantinetjenester, renhold etc. - som følge av en pandemi-situsjon? 
 •  Transaksjoner
  • Hvordan håndtere avtalte frister for due diligence, finansiering mv. som det kan bli utfordrende å overholde?
  • Avtale er signert, men overtakelse har ennå ikke skjedd. Hvordan håndtere utfordringer dette kan innebære?
  • Egenkapital kommittert – i hvilken utstrekning kan investor trekke seg?
 •  Eksiterende finansiering
  • Er det grunnlag for å be om / kreve reviderte lånevilkår? (redusert rente/ avdragsfrighet/ annet? 
  • Hva er situsajonen hvis pandemi fører til mulig brudd på lånebetingelser/ covenants?
 • Eiendomsmegling
  • Visning avlyst – meglers ansvar?
 • Plan- og bygningsrett
  • Suspenderes planetatenes frister for saksbehandling?
  • Konsekvenser ved fristoversittelse?
  • Klagefrister – behov for utsettelse?
 • Generelt
  • E-signering av avtaler, styreprotokoller etc.: tiltak for å kunne drive virksomhet og transaksjoner videre når det er «forbudt» å møtes.
  • E-tinglysning: personlig oppmøte for signering og vitnebekreftelser kan unngås – men hva kan e-tinglyses?

Finansiering

 • Likviditetsutfordringer i kjølvannet av korona-krisen er uunngåelig. Nøkkelen til likviditet sitter hos kreditorene
  - Det er forskjellige måter å tilnærme seg ulike kreditorene
  - Utvidede kredittlinjer, eller rente- og avdragsutsettelser fra banken?
  - Utsatt betaling av skatt/avgift til staten?
  - Forskuddsbetaling fra kunder og utsatt forfall på leverandørgjeld?
  - Likviditet gjennom salg av fakturaer eller sale-leaseback av utstyr?

Insolvens og restrukturering

 • Fremgangsmåte ved oppbud
 • Hvilke regninger bør betales først..?
 • Risiko for å motta konkursbegjæring – hva bør en være forberedt på?

Personvern mv

 • Hva kan gis av pålegg
 • Logging av opplysninger

Kontraktsrett

 • Hvordan forholde seg til kanselleringer / avbestillinger
 • Hva fremgår av kontraktene
 • Forhold til kunder og leverandører
 • Force majeure

Selskapsrett

 •  Korona-krisen fører til et økt behov for styring av berørte selskaper
 •  Sykdom, karantene, hjemmekontor umuliggjør styring i fysiske møter
 •  Ledermøter og andre møter som ikke er regulert av lovgivning eller vedtekter kan gjennomføres på den måten ledelsen finner forsvarlig, herunder på telefon, videokonferanse eller skriftlig
 • De fleste selskaper har mulighet til å gjennomføre styremøter og generalforsamlinger elektronisk og/eller per telefon eller etter skriftlig behandling
  •  For AS med få aksjonærer gir reglene om forenklet generalforsamling god fleksibilitet
  •  Elektronisk gjennomføring av generalforsamling i ASA underlagt mer begrensninger 
  •  Børsnoterte selskaper bør i tillegg vurdere offentliggjøring av informasjon om konsekvenser av korona-krisen, og eventuelt justering av tidligere meldte forventninger

Skatt

 • Krav og forfallstidspunkter
 • Forhold til det offentlige/kemneren
 • Alternativ å søke om nedsatt forskuddsskatt
 • Kan en forhandle med skattemyndighetene..?
 • Tiltakspunkter fra regjeringen
 • Underskudd 2019 kan trekkes fra i overskudd fra tidligere år
 • Utsatt formuesskatt for aksjonærer

Spørsmål? 

Ta kontakt med en av våre advokater

Få oversikt over fagartikkler om som kan være aktuelle som følge av pandemien her 

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....