Markedsføring i koronaens tid

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.10. januar 2022

I den siste tiden har man sett eksempler på aktører som utnytter forbrukeres usikkerhet og frykt for korona-viruset i sin markedsføring. Aktørene bruker assosiasjoner eller kommer med utsagn som er egnet til å oppfatte at varen eller tjenesten aktøren markedsfører kan beskytte forbrukeren mot eller kurere korona-viruset når dette ikke er tilfelle. Slik markedsføring er ulovlig, og kan medføre store gebyrer fra Forbrukertilsynet og påvirke omdømmet til markedsføreren.

Bilde av coronavirus på billboard.jpg

Et grunnleggende prinsipp for markedsføring er at markedsføringen skal være sann. Uriktig, villedende eller aggressiv markedsføring er ikke lov. Markedsføring som spiller på frykt for korona-viruset, vil rammes av markedsføringsloven § 9. Bestemmelsen oppstiller et forbud mot aggressiv markedsføring og annen handelspraksis. Ved vurderingen av om markedsføringen er aggressiv, skal det etter markedsføringsloven § 9, annet ledd blant annet legges vekt på om den som markedsfører utnytter «en konkret uheldig hendelse eller omstendighet som er så alvorlig at den kan nedsette forbrukerens dømmekraft, som den næringsdrivende er klar over, til å påvirke forbrukerens beslutning i forbindelse med produktet». Korona-viruset og de omfattende tiltak det har medført vil nettopp være en slik alvorlig hendelse og omstendighet.
 
Forbrukertilsynet har i oppgave å slå ned på ulovlig markedsføring rettet mot forbrukere. Mener Forbrukertilsynet at markedsføringen er ulovlig, kan tilsynet treffe vedtak med forbud mot markedsføringen. Tilsynet har også myndighet til å ilegge to typer gebyrer, enten (i) et umiddelbart gebyr (såkalt overtredelsesgebyr) som må betales med en gang, eller (ii) et «sovende» betinget gebyr (tvangsmulkt) som først må betales ved ny, tilsvarende ulovlig markedsføring. I den siste tiden har tilsynet særlig hatt fokus på korona-markedsføring, og det er kommet flere eksempler på ulovlig markedsføring hvor tilsynet har varslet eller ilagt store overtredelsesgebyr. 

Et eksempel er selskapet Emptiodirect AS sin markedsføring av helsekost-produktet Immiflex. I markedsføringen av produktet ble det brukt illustrasjoner av et virus, som lignet på illustrasjoner av korona-viruset brukt både i media og på Folkehelseinstituttet hjemmesider. Det stod videre «Hold deg frisk med Immiflex» i markedsføringen. Forbrukertilsynet mente at markedsføringen gav et villedende inntrykk av at man kan holde seg frisk fra korona-virus ved å bruke produktet. Videre mente tilsynet at markedsføringen er også aggressiv, da den utnyttet befolkningens frykt for å bli smittet av korona-viruset. Emptiodirect AS ble ilagt et overtredelsesgebyr på kr 400.000,-. Etter våre opplysninger har Emptiodirect AS påklaget gebyrets størrelse. 

Også Visjon TV & Webshop AS markedsføring for kosttilskuddet Chaga har tilsynet reagert på. I denne markedsføringen ble ikke korona-viruset nevnt uttrykkelig. Men det fremgikk at produktet er betennelses- og virushemmende, som ble påstått å være «viktig i disse tider». Forbrukertilsynet har derfor sendt varsel om ileggelse av et overtredelsesgebyr på kr 250.000,- for Visjon TV & Webshop AS.

En annen aktør, Vitability, hadde markedsført helsekostprodukter på Facebook og Instagram, og tagget med #korona, #koronavirus og #COVID19. Forbrukertilsynet mente at bruk av slike tagger gav inntrykk av at de aktuelle produktene kunne beskytte mot korona-viruset, og ila et overtredelsesgebyr på kr 250.000,-. Vitability har beklaget markedsføringen, men mener slik vi forstår det at gebyret er for høyt.

Et selskap som selger varmepumper, er også kommet i Forbrukertilsynets søkelys. Selskapet sendte ut et nyhetsbrev til sine forhandlere hvor det ble påstått at varmepumper er en form for «antivirusmaskin». Samtidig ble forhandlerne oppfordret til å bruke dette som et salgsargument. Etter at tilsynet tok kontakt, har selskapet lagt seg flat, og beklaget nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet rettet seg ikke direkte mot forbrukere, og ligger etter vår vurdering utenfor tilsynet vedtakskompetanse. Men dersom noen av forhandlerene hadde brukt denne type ord og utrykk videre i sin markedsføring mot forbrukere, ville tilsynet fort kunne ilagt overtredelsesgebyr på samme nivå som i sakene ovenfor.

Vår anbefaling er derfor å trå veldig varsomt med markedsføring som på en eller annen måte spiller på korona-viruset. Det er stor risiko for at slik markedsføring er ulovlig, og man risikerer å bli ilagt høye overtredelsesgebyrer. Denne type markedsføring kan også slå negativt ut på omdømmet og fremstå som spekulativ og useriøs. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til dette.
 
 

Kontaktpersoner

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....