Midlertidig lov om rekonstruksjon

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.23. juni 2021

Ny midlertidig lov om rekonstruksjon ble i begynnelsen av Covid-19 utbruddet vedtatt for å unngå unødvendige konkurser. Loven skal sikre at selskaper kan få ryddet opp i sine gjeldsproblemer og skal redusere risikoen for konkurser i levedyktige virksomheter som har blitt rammet av akutt svikt i inntektene. Regjeringen har fredag 18. juni 2021 lagt ut et forsalg til høring om å forlenge den midlertidige rekonstruksjonsloven med ett år, frem til 1. januar 2023.

Bilde av børsutvikling.jpg

Regjeringen har et ønske om å forlenge den midlertidige ordningen slik at det kan utarbeides et forslag til en permanent lov.

«Selv om vi har startet gjenåpningen etter coronapandemien, vet vi at mange bedrifter fortsatt har det tøft. Derfor vil vi vurdere reglene om rekonstruksjon som kan hjelpe bedrifter som trues av konkurs. Rekonstruksjonsloven knytter seg ikke direkte til smittesituasjonen, men til de økonomiske langtidsvirkningene av pandemien», sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland, i en uttalelse.

Reglene i eksisterende lov vil gi utsatte bedrifter flere virkemidler i forhandlinger med kreditorene enn det man har i dagens lov:

  • Forhandlinger om rekonstruksjon vil kunne innledes tidligere enn i dag, mens skyldneren fortsatt har midler igjen. I dag kan gjeldsforhandling først begjæres når skyldneren ikke kan oppfylle forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller (krav om illikviditet).
  • Det vil bli lettere å vedta en rekonstruksjonsplan (blant annet lempligere stemmekrav).
  • Det gis større adgang til helt eller delvis salg av virksomheten og omgjøring av gjeld til aksjekapital.
  • Det åpnes for å kunne gjøre midlertidig unntak fra det offentliges fortrinnsrett for krav på skatt og merverdiavgift.
  • Det åpnes for å få pantesikkerhet for lån til finansiering under rekonstruksjonen med prioritet foran alle andre panthavere.
  • Skyldnerens beskyttelse styrkes mot åpning av konkurs og gjennomføring av tvangsdekning under rekonstruksjonsforhandling.

Bistand med rekonstruksjon

Advokatfirmaet Ræder har lang erfaring med å bistå bedrifter med restrukturering/rekonstruksjon. Vi bistår jevnlig klienter både på kunde- og leverandørsiden  med ulike problemstillinger innen fagområdet. 

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....