Ny dom fra Høyesterett om oppsigelse i prøvetid: lavere terskel enn ellers, men på ingen måte «fritt frem»

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.25. mars 2021

19. mars 2021 avsa Høyesterett en dom om oppsigelse i prøvetid av en servitør. Oppsigelsen var begrunnet i manglende pålitelighet fordi servitøren ikke hadde opplyst at han tidligere var blitt avskjediget av en annen restaurant etter påstander om samarbeidsproblemer og trusler. Denne avskjeden ble senere kjent ugyldig av domstolene.

Bilde av bartender.jpg

I motsetning til tingretten og lagmannsretten kom Høyesterett til at oppsigelsen av servitøren var ugyldig. Høyesterett fastholdt at terskelen for oppsigelse i prøvetid er noe – ikke helt ubetydelig – lavere enn det som ellers gjelder. Videre presiserte Høyesterett det klare utgangspunkt om at en arbeidssøker ikke kan gi direkte villedende informasjon om seg selv og tidligere arbeidsforhold.  Samtidig ble det uttalt at en arbeidssøker i en ansettelsesprosess har rett til å trekke fram det som taler til hans eller hennes fordel. Når det gjaldt spørsmålet om servitøren var forpliktet til å fortelle ny arbeidsgiver om konflikten i tidligere arbeidsforhold, kom Høyesterett etter en konkret vurdering til at det ikke forelå en slik informasjonsplikt. I den forbindelse ble det vektlagt at det faktiske grunnlaget for den tidligere avskjeden var omtvistet, og at det var forståelig at servitøren ønsket å holde opplysningene skjult.  At servitøren hadde gitt villedende informasjon om hva han hadde gjort de siste to årene var ikke tilstrekkelig til å begrunne oppsigelse. Høyesterett vektla også at det ikke var noe å si på arbeidsprestasjoner og pålitelighet i det nye arbeidsforholdet. Oppsigelsen i prøvetid ble derfor kjent ugyldig.

Avgjørelsen fra Høyesterett gir viktige avklaringer om arbeidssøkers informasjonsplikt, og arbeidsgivers adgang til å gå til oppsigelse i prøveperioden på grunn av manglende opplysninger under ansettelsesprosessen. Dommen bekrefter tidligere rettspraksis om at terskelen for oppsigelse i prøvetid er lavere enn ellers, men markerer at det også i prøvetid skal noe til for at arbeidsgiver skal kunne avslutte ansettelsesforholdet.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....