Nytt om permitteringsreglene

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.27. august 2020

I kjølvannet av at koronapandemien traff Norge og at samfunnet stengte ned i midten mars, har det skjedd flere endringer i permitteringsreglene. Reglene har hatt og har fortsatt stor økonomisk betydning både for arbeidsgivere og arbeidstakere. Vi informerer her om siste nytt, som er av særlig interesse for bedrifter som har behov for å forlenge iverksatte permitteringer.

bilde av mennesker som går i Oslo.jpg

Utvidelse av permitteringsperioden

Regjeringen varslet nylig at permitteringsperioden vil bli midlertidig utvidet fra 26 til totalt 52 uker. Permitteringsperioden er den perioden arbeidsgiver er fritatt for lønnsplikt ved en permittering. Utvidelsen har vært et klart ønske både fra arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden i norsk arbeidsliv, for å motvirke at mange virksomheter i løpet av høsten må gjennomføre
oppsigelser.
 
Den midlertidige utvidelsen til 52 uker er varslet å tre i kraft fra 1. november 2020. Regjeringen har opplyst at den maksimale permitteringsperioden, på vanlig måte, skal beregnes over en 18 måneders periode.
 
Regjeringen har understreket at den midlertidige utvidelsen er knyttet til den ekstraordinære situasjonen norsk økonomi p.t. befinner seg i. Av den grunn tas det sikte på å gå tilbake til den ordinære permitteringsperioden på 26 uker for permitteringer som iverksettes etter 30. juni 2021, dersom forholdene ligger til rette for det.

Endringer i arbeidsgiverperioden

I tillegg til utvidelsen av permitteringsperioden, har regjeringen også varslet endringer i arbeidsgiverperioden. Dette er den perioden bedriften er forpliktet til å betale lønn til permitterte arbeidstakere, etter at permitteringen er trådt i kraft (det vil si etter at varslingsperioden er utløpt). Forut for koronapandemien var arbeidsgiverperioden 15 dager. I mars i år ble arbeidsgiverperioden midlertidig redusert fra 15 til to dager.
 
For nye permitteringer som settes i verk fra og med 1. september 2020, er det nylig vedtatt at arbeidsgiverperioden økes fra to til 10 dager. Dette innebærer at den midlertidige bestemmelsen om en arbeidsgiverperiode på to dager, oppheves.
 
I tillegg har regjeringen nå foreslått å innføre en «arbeidsgiverperiode II». Denne vil bestå av fem dager etter 30 ukers permittering fra 1. januar 2021. Det vil si at arbeidsgiverperioden gjeninntrer i en periode på fem dager når arbeidstakerne har vært permittert i 30 uker. Det er presisert at «arbeidsgiverperiode II» vil gjelde for alle arbeidstakere som har vært permittert i 30 uker eller mer per 1. januar 2021. 
 

Oppdaterte fagartikkler om COVID 19 

 

Kontaktpersoner

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....