Permittering og pensjon

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.23. mars 2020

Den massive permitteringsbølgen som følge av Korona-viruset, gir opphav til en rekke arbeidsrettslige spørsmål av stor betydning for både bedriftene og arbeidstakerne. Vi har sett nærmere på hvilke konsekvenser en permittering har for arbeidstakernes pensjon i privat sektor.

bilder av norske kroner.jpg

Skal permitterte arbeidstakere meldes ut av bedriftens pensjonsordning?

Svaret på dette, avhenger av hva som er regulert i bedriftens pensjonsordning. De tre lovene om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) – (innskuddspensjonsloven, foretakspensjonsloven og tjenestepensjonsloven) inneholder regler som gir adgang til å fastsette i pensjonsregelverket at permitterte arbeidstakere skal opprettholde medlemskap i OTP-ordningen mens de er permittert. De fleste pensjonsavtaler inneholder en regel som sikrer at medlemskapet opprettholdes ved permittering.

Dersom det ikke fremgår av pensjonsordningen at medlemskapet skal opprettholdes ved permittering, eller dersom dette er uklart, vil det være mulig å forhøre seg med pensjonsleverandøren om mulighetene for å sikre at permitterte arbeidstakere opprettholder medlemskapet. I så fall bør dette gjennomføres i forkant av at permitteringen iverksettes.

Konsekvenser dersom arbeidstaker ikke meldes ut

En ordning der permitterte arbeidstakere opprettholder sitt medlemskap, innebærer at pensjonssparingen suspenderes – eller settes på pause – i den perioden arbeidstakerne er permittert. Det vil si at bedriftene ikke har kostnader til pensjon for de permitterte arbeidstakerne i perioden.

Konsekvenser dersom arbeidstaker meldes ut

Dersom arbeidstakerne ikke opprettholder sitt medlemskap i pensjonsordningen i den perioden de er permittert, er konsekvensen at de må meldes ut etter utløpet arbeidsgiverperioden, altså den perioden arbeidsgiver er forpliktet til å utbetale lønn etter at permitteringer er iverksatt.  Fra og med 20. mars 2020 er arbeidsgiverperioden to arbeidsdager. Som i andre tilfeller der en arbeidstaker meldes ut av en pensjonsordning, vil arbeidstaker motta et pensjonskapitalbevis e.l. ved utmeldingen.
 
Vær oppmerksom på konsekvensene for arbeidstakere som meldes ut av en såkalt «lukket» pensjonsordning. Dette er en ordning man typisk har dersom bedriften har byttet ut en tidligere ytelsesordning med en innskuddsordning, og der de av bedriftens ansatte som tidligere var omfattet av ytelsesordningen har fått videreført denne i en lukket ordning. Dersom en permittert ansatt meldes ut av en lukket ordning, kan vedkommende ikke etter permitteringen – når arbeidet gjenopptas – meldes inn igjen i den lukkede ordningen. Arbeidstakeren må i en slik situasjon meldes inn i bedriftens alminnelige tjenestepensjonsordning.
 
Utmeldte arbeidstakere må meldes inn igjen i pensjonsordningen når permitteringen er over og arbeidstakerne returnerer til arbeidet.

Særlig om AFP

En rekke tariffbundne virksomheter i privat sektor er tilknyttet AFP-ordningen. Dersom en slik bedrift permitterer sine ansatte, er utgangspunktet at arbeidstakerne opparbeider ansiennitet i AFP-ordningen under permitteringen. Forutsetningen er at arbeidstaker hadde opparbeidet seg ansiennitet dersom vedkommende ikke var permitter. Ifølge Fellesordningen for AFP, er det videre en forutsetning at arbeidstakeren er permittert «innenfor rammene av permitteringslønnsloven med tilhørende forskrift».

Utgangspunktet om opptjening av ansiennitet under permitteringen, gjelder også dersom man er permittert på uttakstidspunktet, de tre siste årene før uttak, eller i ansiennitetsperioden.

Årsaken er at arbeidstaker ansees som en reell arbeidstaker under en permittering (partenes rettigheter og plikter er midlertidig suspendert, men arbeidsforholdet er ikke opphørt). Det betyr at man under en permittering både kan søke om og starte uttak av AFP.

Kontaktpersoner

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....