Bli en vinner - Post Corona!

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.24. september 2020

Vi har hatt utfordringer i 2020 som ingen hadde forutsett. Utover de problemer som Covid 19 (Corona) har skapt I samfunnet generelt, har reiselivsbransjen blitt særlig skadelidende. Likevel har noen opplevd «århundrets sommer» mens andre ser nesten bare «svart hav». Under ser vi på viktige tiltak som kan gjøre din virksomhet til en vinner også post corona!

bilde_av_fjellklatrer.jpg

Mange av oss har i år fått ny fokus på eget land og alle de utrolig flotte stedene Norge har å by på. Noen mener at dette vil føre til at nordmenn fremover - i langt større grad enn tidligere, vil prioritere å feriere i eget land, mens andre tror at de fleste av oss vil foretrekke å feriere utenlands når det igjen blir normal adgang til dette. Uvissheten er stor og dette gjenspeiler seg også i hvordan virksomhetene vurderer sine fremtidsutsikter.

Viktige erfaringer?

Det er flere forhold som det har blitt særlig fokus på under Corona-krisen:

 • Avhengigheten av utenlandske turister
 • Avhengigheten av utenlandske arbeidstakere
 • Hvilken minimumsbemanning er nødvendig
 • Måten å markedsføre seg på
 • Steder med særpreg blir prioritert
 • Behov for gode digitale løsninger
 • Viktigheten av egenkapital/likviditet
 • Solide eiere med et langsiktig eierskap er blitt enda viktigere
 • Kjedetilknytning kan øke synligheten
 • Negativt omdømme får store ringvirkninger, jf. Hurtigruten
 • Samarbeid lokalt og regionalt gir effekt

Det unike er viktig!

Mange steder med særpreg har endelig fått uttelling for langsiktig satsing mens andre - som har satset mer på volum enn den «ekstra opplevelsen», ikke har vært like attraktive. Dette gjelder alt fra geografiske områder til hoteller, restauranter, museum og annet. Selv har jeg i år prioritert steder som Union Hotel Øye, Villa Haugen i Steigen, Henningsvær Bryggehotell, Knutholmen i Kalvåg o.l – alle med noe unikt over seg. Slike steder gir en «opplevelse i opplevelsen» da både sted og nærliggende natur er attraktive hver for seg.

Fokus på kompetanse, kapasitet og kapital

Selv om 2020 for enkelte har vært langt bedre enn ventet etter at Corona traff landet, er det mange utfordringer som må vurderes i arbeidet med å kunne forbli attraktiv fremover. Her er det behov for både kompetanse, kapasitet og kapital:

 • Kompetanse er nødvendig for å vurdere ulike markedstiltak, samarbeidsløsninger, driftsmessig opplegg, tekniske løsninger og da særlig innen nettbasert teknologi, osv.  

 • Kapasitet er nødvendig både for selv å kunne ha nødvendig kapasitet til å kunne vurdere behov for tiltak og hvordan de ulike utfordringer skal løses, men også at en har nødvendig kapasitet til å gjøre virksomheten lønnsom

 • Kapital/tilgang til kapital er det sentrale for de fleste. Mange virksomheter er små og har derfor ikke tilgang til nødvendig kapital for å kunne gjennomføre de tiltak en har vurdert som nødvendig. I år har vi også sett at selv de største virksomhetene som Hurtigruten og Choice-kjeden sliter, noe som var nesten utenkelig bare for noen få måneder tilbake.

Hvilke løsninger er aktuelle?

Det er ingen felles løsning for alle, men ulike løsninger som igjen kan være aktuelle for flere. Noen forhold som må vurderes kan være:

 • Har virksomheten et kompetent styre/rett kompetanse i styret eller bør ny kompetanse hentes inn?
 • Er jeg den rette til å eie og/eller lede virksomheten fremover? Bør det gjennomføres et generasjonsskifte nå slik at neste generasjon med nye ideer kan overta? Husk at det er fare for arveavgift igjen etter valget høsten 2021.
 • Bør virksomheten bli del av en kjede slik at markedsføringen overtas av profesjonelle og andre lager attraktive «produktpakker» for å tiltrekke potensielle gjester?
 • Bør det etableres et større lokalt samarbeid om markedsføring og produkter hvor synligheten øker og alle får ta del i øket besøk?
 • Bør eller må det inn nye eiere – helt eller delvis – for både å kunne gjennomføre planer men også å sikre videre drift?
 • Bør en søke kunstnere, fargekonsulenter eller andre til å se på bygninger, lokaler, innredning, mv.? Det er ikke nødvendigvis en totalrenovering som er avgjørende for å bli mer attraktiv.
 • Bør en konsulent se på nettsider, betalingsløsninger, internett for kunder osv?. Den teknologiske utvikling har et rasende tempo og det er farlig å bli akterutseilt.


Bli en vinner!

Dessverre er det nok ikke siste gang vi opplever pandemi, finanskrise eller andre hendelser - såkalte  «Sorte svaner» som skaper store uventede utfordringer. Det sentrale denne gang, slik jeg som advokat erfarer, har ikke vært avtalemessige utfordringer, men mer behov for generell rådgivning. Særlig om driftsmessige, arbeidsrettslige og økonomiske forhold som f.eks: «Kan vi drive videre?», «Hvor mange kan vi permittere?», «Hva må vi si til våre kreditorer?» osv. Mange har også tatt opp spørsmål om generasjonsskifte, behov for nye eiere/medeiere og kjedetilknytning.  

Oppfordringen nå er derfor å bruke tid på å klarlegge hvilke tiltak og vurdering av ulike scenarioer som kan gjøre din virksomhet til en vinner post corona! 

Denne artikkelen står på trykk i siste utgave av bransjemagasinet HRR - Hotell, Restaurant & Reiseliv.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....