Selskaper flytter ansatte til datterselskap

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.14. desember 2018

Onsdag falt en Høyesterettsdom der det ble slått fast at morselskapet Norwegian Air Shuttle ASA (NAS) ikke har arbeidsgiveransvaret for piloter og kabinpersonale på flyvningene til Norwegian.

Norwegian vant i høysterett.jpg

Norwegian vant i Høyesterett. Datterselskap får beholde arbeidsgiveransvar. Jeg tror ikke det blir noe rush av selskaper som flytter ut sine ansatte til et datterselskap, sier arbeidsrettsadvokat Nils Kristian Lie etter Norwegian-dommen.

Onsdag falt en Høyesterettsdom der det ble slått fast at morselskapet Norwegian Air Shuttle ASA (NAS) ikke har arbeidsgiveransvaret for piloter og kabinpersonale på flyvningene til Norwegian. Det var fagforeningen Parat som fremmet dette kravet på vegne av sine medlemmer.

Langvarig strid

Gjennom virksomhetsoverdragelser Norwegian-konsernet ble piloter og  cabinpersonell flyttet fra morselskapet NAS, til to datterselskaper i 2014 og 2015. Verken pilotene eller kabinansatte benyttet seg av reservasjonsretten ved  virksomhetsoverdragelsen, men etter en strid rundt ny tariffavtale, krevde de ansatte at morselskapet også skulle være arbeidsgiver. Men dette sa altså Høyesterett nei til.
– Dommen opprettholder det som har vært gjeldende rett, nemlig at det er styrene i de ulike selskapene som er best egnet til å beslutte hvordan selskapet skal organiseres, sier Nils Kristian Lie, partner i Advokatfirmaet Ræder. Lie har selv ingen forbindelse til saken, men har lang erfaring innenfor arbeidsrett

Entreprise

Høyesterett var klare på at Norwegians system med kjøp av tjenester fra datterselskapene stod seg som en såkalt entreprise og at det dermed ikke var snakk om ulovlig innleie. Domstolen slo også fast at NAS heller ikke kunne anses som arbeidsgiver på såkalt «særskilt grunnlag».
– Det kunne fått store konsekvenser for norsk næringsliv hvis Parat hadde vunnet
frem med sine krav, sier Lie. 
– Slik jeg ser det er dette heller ingen dramatisk endring til skade for arbeidstagersiden.
– Tror du at denne dommen vil føre til at flere selskaper vil flytte ut ansatte til datterselskaper?
– Jeg kan ikke utelukke at det er noen som blir inspirert av denne dommen, men det vil nok bare være aktuelt for større selskaper med en kompleks struktur hvor
slike endringer er nødvendig for kostnadseffektiv drift, samtidig som de skal levere tjenester med høyeste mulige kvalitet. En slik omorganisering er både ressurskrevende og kostbart, og butikken på hjørnet vil neppe skille ut de ansatte i et eget datterselskap. Ut fra dommen synes det som om Norwegian har gjennomført en svært grundig prosess før beslutningen ble fattet. 
– Dessuten er det jo mange
selskaper som kjøper spesialiserte tjenester av eksterne istedenfor å produsere dem selv. I dag er det få selskaper som selv har renholdstjenester og kantinetjenester, sier han.
– Jeg tror ikke det blir noe rush av selskaper som flytter ut sine ansatte til et datterselskap, sier han.

Vanlig i konsern

– Men dersom datterselskapet mister entrepriseoppdraget til en annen leverandør, vil det kunne få store konsekvenser for de ansatte i datterselskapet?
– Hvis man har et veldig pessimistisk syn på det, er det selvfølgelig mulig. Men organisering på denne måten er veldig vanlig i mange konsern, og nødvendig for
konkurransen, mener Lie. 
– I denne dommen har Høyesterett forholdt seg lojalt til de arbeidsrettslige reglene. Dersom Parat og andre fagforeninger mener at dette resultatet ikke bør stå
seg, må de gå veien om Stortinget og forsøke å endre loven. Det har også Parat varslet at de ønsker å gjøre. 

«Vi tar nå saken videre til Stortinget slik at arbeidsmiljø-loven igjen kan ivareta formålet med loven, som er å verne norske arbeidstagere. Det skal ikke være slik at arbeidsgivere skal kunne organisere seg bort fra alt ansvar, men samtidig beholde all styring», sa Parat-leder Vegard Einan til NTB.

Finansavisen 14.12.18

Kontaktpersoner

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....