Skatt og regnskap - korona utsatte frister

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.28. august 2020

Innleverings – og betalingsfrister har vært utsatt på grunn av korona-pandemien. Formålet med utsettelsene er å avhjelpe konsekvensene av korona-utbruddet for næringsdrivende. Til tross for at det har vært flere måneders utsettelse med fristen er det mange som fortsatt ikke har levert hverken skattemelding eller årsregnskap, og som i disse dager arbeider på spreng med å få ferdigstilt oppgavene.

bilde av kalender.jpg

Skatteoppgjøret for 2019

Næringsdrivende og deres ektefeller får skatteoppgjøret sitt fra 12. august, og utover høsten. Siste dato for skatteoppgjøret blir 30. november.

Frist for å levere skattemelding utsatt 31. august

Frist for å levere skattemelding for personlig næringsdrivende og selskaper er utsatt til 31. august 2020. Det vil ikke være mulig å søke om videre utsettelse av fristen.

Merk at det likevel er mulig å endre skattemeldingen etter at fristen er gått ut. Skattemeldingen for 2019 endrer du ved å logge inn i skattemeldingen, endre og levere på nytt. Muligheten til å gjøre endringene selv gjelder for de tre siste inntektsår. Skjema RF-1366 brukes ved endringen. Feil i skattemeldingen for tidligere år kan bare endres ved å sende en klage til Skatteetaten, og ikke ved å bruke endringsmeldingen.

Frist for å levere årsregnskap utsatt til 31. august

Fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning ble utsatt med to måneder i 2020. Den utsatte fristen er 31. august. Fristen for å holde ordinær generalforsamling og årsmøte, er utsatt tilsvarende.
Fristen for ileggelse av forsinkelsesgebyr ved for sent innlevert årsregnskap til Regnskapsregisteret er utsatt til 1. oktober.

Frist for betaling av forskuddsskatt for selskaper

Merk at fristen for å betale forskuddsskatt for 2. termin for selskaper er utsatt fra 15. april til 1. september 2020.

Lønnskompensasjon til permitterte

Lønnskompensasjon gjelder for permitterte som ikke har fått forskuttert lønn fra arbeidsgiveren.

Ordningen gjelder fullt ut for arbeidstakere som ble permittert 20. mars 2020 eller senere. De som ble permittert før 20. mars, omfattes av tidligere regelverk til og med 19. mars. Fra 20. mars gjelder det nye, midlertidige regelverket, slik at NAV betaler for eventuelle gjenstående dager av dag 3-20 i permitteringsperioden.

Hvis virksomheten allerede har betalt ut lønn til permitterte kan NAV refundere lønnen. Arbeidsgiver må sende inn opplysninger til NAV for at arbeidsgiver og ansatte skal få utbetaling.

Arbeidstaker har rett på lønnskompensasjon fra NAV hvis han/hun har blitt permittert innen 31. august. For permitteringer fra og med 1. september gjelder andre regler. Da har arbeidstaker rett på lønn fra arbeidsgiveren i 10 dager etter at han/hun har blitt permittert, og ordningen med lønnskompensasjon faller bort.

Ordningen med lønnskompensasjon gjelder uavhengig av om man har rett til dagpenger eller ikke. Det er heller ikke et krav om å være registrert som arbeidssøker.

Oppdaterte fagartikkler om COVID 19 finner du her

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....