Statsbudsjettet 2022

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.3. desember 2021

I budsjettforliket mellom AP, SP og SV er det vedtatt endringer som får betydning på skatteområdet. På inntektsskatteområdet er det særlig endringene i trinnskatten som får betydning. Bunnfradraget økes riktignok for formuesskatten, men samtidig økes formuesskattesatsen og verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler reduseres.

Bilde av stortinget 2020.jpg

Nedenfor følger en kort oppsummering over endringene. Støre-regjeringen har i tillegg kommet med forslag til endringer som SV ikke har hatt innvendinger til. Les vår artikkel  Støre regjeringens endriger. Solberg-regjeringen kom i oktober med sitt budsjettforslag, bl.a. med endringer i opsjonsskatteordningen, noe som Støre-regjeringen ga sin tilslutning til, se vår artikkel Solberg-regjeringens budsjettfremlegg

Inntektsskatt, trygdeavgift og frikort:

 • Trinnskatten forblir uendret for trinn 1 og 2.
 • Trinnskatten for trinn 3 endres med 0,1 prosent, fra henholdsvis 13,3 til 13,4 prosent. Innslagspunktet for trinn 3 nedjusteres til kr 643 800.
 • Trinnskatten for trinn 4 endres med 0,1 prosent fra 16,3 til 16,4 prosent. Innslagspunktet for trinn 4 reduseres til kr 969 200.
 • Det innføres et nytt trinn 5 med innslagspunkt på kr 2 000 000 og en trinnsats på 17,4 prosent.
 • Trygdeavgiften i lønn/trygd reduseres med 0,1 prosent, fra hhv. 8,1 til 8 mens den for næringsinntekt reduseres fra 11,3 til 11,2.
 • Frikortgrensen økes fra kr 60 000 til 65 000.

Formuesskatt:

 • Bunnfradraget i formuesskatten økes til kr 1 700 000, samlet kr 3 400 000 for ektefeller.
 • Formuesskatten øker til 0,95 prosent.
 • Verdsettelsen av aksjer og driftsmidler øker til 75 prosent.
 • Det innføres et nytt trinn i formuesskatten med innslagspunkt på kr 20 000 000, og en sats på 1,10 prosent.

Utbytteskatt:

 • I Støre-regjeringens forslag til statsbudsjett i november ble det foreslått oppjusteringer i utbytteskatten, fra effektiv skattesats med 31,68 % til 35,2 %, altså en ikke uvesentlig økning. Utbytteskatten er ikke behandlet i forliket, og den foreslåtte endringen antas derfor å bli stående.

Firmabil – redusert rabatt på elbil:

 • Verdsettelsesrabatten for elbil endres til 80 prosent av listepris.
 • Omregistreringsavgiften for elbiler settes til 25 prosent av full sats.

Øvrige avgiftsendringer:

 • CO2-avgiften på sokkelen økes til 28 %. Provenyet skal gå direkte til Statens pensjonsfond utland.
 • CO2-komponent i engangsavgiften for varebil foreslås satt til 30 prosent av personbil
 • Vektårsavgift og trafikkforsikringsavgift foreslås redusert
 • Kompensasjon for veibruksavgift for bensin og mineralolje settes til 50 prosent.

Relaterte fagområder

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....