Tar grep for å øke andelen kvinnelige partnere

LinkedIn icon
articleCreated with Sketch.6. mars 2022

I Ræder har vi en egen satsing for å få enda flere kvinnelige partnere de neste årene. Arbeidet har allerede gitt resultater. Ræder fikk sin første kvinnelige partner i 2006 og har siden da løpende arbeidet for å øke kvinneandelen i partnerskapet. De siste årene har vi økt andelen kvinnelige partnere med nesten 40 prosent, og har i dag en andel på 26,5 prosent. Vi er ikke fornøyd med dette. Vårt langsiktige mål er at vi skal ha lik andel av kvinnelige og mannlige partnere.

Bilde av kvinnelige partnere i Ræder

Totalt i Ræder har vi en god kjønnsbalanse blant ansatte. Årsaken er et bevisst arbeid over tid for å gi like muligheter til samtlige ansatte. En god mentorordning, internt kvinnenettverk, kjønnsbalanse i ledergruppe, administrative utvalg, ved etablering av team og et eget prosjekt for å sikre at det å få flere barn ikke reduserer mulighetene for karriere, er noen av tiltakene har jobbet med. 

– Selv om målet på sikt er å få kjønnsbalanse blant partnerne, er alt vi gjør tiltak for å sikre at vi har bredde i perspektiver som skal gi oss og våre klienter bedre rådgivning og bredere beslutningsgrunnlag.Det gjelder ikke bare kjønn, men mangfold generelt. Ledelsens jobb er å tilrettelegge for mangfold basert på at kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, etnisitet, religion, ulik kulturell og sosial bakgrunn. Vi er bevisste på dette, men har fortsatt en jobb å gjøre sier managing partner Tone Kaarbø. Hun er Ræders første managing partner, og en av 4 kvinnelige managing partnere i de 25 største firmaene.

Barn ingen hindring

Når det gjelder kjønnsfordelingen blant partnere erfarte Ræder at mange dyktige, kvinnelige advokater valgte seg et annet karriereløp enn sine mannlige kollegaer da de fikk flere barn.

– Barn nummer to har for en del kvinnelige advokater vært en årsak til at de forlot oss. Vi innså at balansen mellom jobb og privatliv og en større fleksibilitet i arbeidshverdagen var nødvendig for å redusere dette. Ansatte som er i foreldrepermisjon eller i en småbarnsfase må følges opp på en annen måte, enn andre medarbeidere. Derfor har vi et eget opplegg for oppfølging i permisjonstiden, og vi oppfordrer alle våre medarbeidere til å ha en jevn fordeling av sykt barn-dager. Ingen skal ha dårlig samvittighet for å ta ansvar hjemme, tvert imot. I tillegg skal lønnsvurderinger av medarbeidere i foreldrepermisjon selvsagt foretas, slik at de ikke blir liggende etter, sier Tone. - Alle våre kvinnelige partnere har kombinert karriere med små barn og vi er opptatt av å synliggjøre at det er mulig. I vårt firma er det ingen som reagerer på at advokater eller partnere må gå fra jobb for å rekke å hente barn, eller for å følge barn på fritidsaktiviteter, sier Tone.

Inspirert til videre innsats

Ræder ble trukket frem av Advokatbladet i forbindelse med at Advokatforeningens mangfoldsutvalg skal få en status på hvordan det står til i bransjen. De samarbeider med selskapet Equality Check der medarbeidere anonymt legger inn en vurdering av sin nåværende eller tidligere arbeidsgiver. Advokatfirmaet Ræder har i dag den høyeste poengvurderinger blant norske advokatfirmaer.

Åpenhet, ulikhet og toleranse er en naturlig del av vår kultur. Mangfold har i en årrekke vært en del av Ræders grunnstamme. Ikke fordi det har vært politisk korrekt, men fordi vi i Ræder har erfart at mangfold er en ressurs. I Ræder har vi derfor hatt lang tradisjon for å ha ansatte, partnere og ledelse med ulik personlig bakgrunn og tradisjon for å ha ansatte med løpende eller tidligere politiske verv fra forskjellige politiske partier.

– Det er en inspirasjon at medarbeiderne opplever at de tiltak vi så langt har gjort og kommunisert gir dem trygghet på at arbeidet vårt gir alle like muligheter, sier Tone.

En mer fleksibel hverdag

Koronaepidemien har på mange måter styrket mulighetene for å ha en mer fleksibel arbeidshverdag for samtlige ansatte.

– Vi har lært mye om arbeidsform de siste årene, og vi vil nok neppe komme tilbake til en situasjon der det forventes at medarbeidere skal innfinne seg på kontoret hver dag. Vi vet nå at vi er like effektive fra hjemmekontor som fra kontorpulten, og at langt flere møter enn vi trodde kan gjennomføres digitalt. Vi ser at det er en god hjelp for både mannlige og kvinnelige medarbeidere med yngre barn, og vi tror det fører til at færre søker seg bort fra advokatbransjen når familien blir større, sier Tone.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....