Internprising

Begrepet internprising forbindes kanskje mest av alt med hvordan norske og utenlandske skattemyndigheter vier stadig mer oppmerksomhet til transaksjoner på tvers av landegrensene, selv om en del krav til rapportering og dokumentasjon også gjelder for helnorske konsern.
nærbilde av notatskriving

Når internasjonale forhold stjeler mye av oppmerksomheten, henger det nok sammen med at OECD-landene introduserer en rekke nye regler som gjør at eksisterende strukturer, konserninternt avtaleverk, rapporteringsrutiner og internprisingsrapporter må gjennomgås på ny. De som ikke overholder regelverkene i de respektive land, risikerer at inntekten blir fastsatt etter skjønn. Det øker i sin tur risikoen for tilleggsskatt, og i noen tilfeller kan man til og med miste retten til å klage.

I Ræder har vi advokater med solid erfaring med alle former for internprisingsspørsmål, og vi samarbeider med anerkjent skattekompetanse i de fleste aktuelle land. Hos oss kan du få uavhengig råd og gjennomgang av konsernets utfordringer på området, og hjelp til å utføre det aller meste som sorterer inn under dette fagfeltet.

I utgangspunktet er alle foretak som har transaksjoner med nærstående parter omfattet av reglene om oppgave- og dokumentasjonsplikt. For selskaper som allerede har utarbeidet internprisingsdokumentasjon kan vår ekspertise innen internprising bistå med en rask kvalitetskontroll av internprisingsdokumentasjonen til en fastsatt pris. Ved en gjennomgang av dokumentasjonen kan vi vurdere om den oppfyller de norske dokumentasjonskravene.

Vi bistår våre nasjonale og internasjonale kunder med blant annet følgende:

  • Utarbeide og vurdere konsernets internprisingspolicy
  • Kartlegge kravene til internprisingsrapportering og dokumentasjon
  • Utarbeide internprisingsdokumentasjon
  • Bistand overfor skattemyndighetene i Norge og utlandet
  • Klagebehandling og prosedyre for domstolene
  • Avtaler med skattemyndighetene, «APA» (Advanced Pricing Agreements,) og bistand i forbindelse med gjensidige avtaler («MAP», Mutual Agreement Procedure)

 

Se hva vi anbefaler i vår veileder til rutiner for internprising (pdf) 

 

Vi kan hjelpe deg med en kvalitetskontroll av internprisingsdokumentasjon i din virksomhet.

Kontaktpersoner

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....