Jøran
Kallmyr

Partner

Jøran Kallmyr.jpg
 • Telefon: +47 23 27 27 66
 • Mobiltelefon: +47 901 62 411
 • E-post: jka@raeder.no
Etter mange år i toppolitikken, er Jøran Kallmyr nå tilbake som partner i Ræder og leder for avdelingen eiendomsutvikling, forvaltningsrett og samfunnskontakt.

Jøran var tidligere politiker i Oslo kommune, og kom tilbake til Ræder for å bygge opp firmaets avdeling for offentlig rett, eiendomsutvikling og samfunnskontakt. Dette gjør Ræder til eneste advokatfirma i Norge som satser offensivt i skjæringspunktet politikk og jus.

Jøran og hans team guider klienter i politiske og byråkratiske beslutningsprosesser, og hjelper til når sakene deres stopper opp eller blir forkastet av representanter for myndighetene.

Jøran henter sin erfaring fra stillinger som byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune og senere som byutviklingskomiteeleder i Oslo bystyre. I 2014 ble han statssekretær i justisdepartementet. Jøran har sittet i en rekke ulike og tverrpolitiske komiteer, som har gitt han bred erfaring med å forstå det byråkratiske systemet, forstå saksgangen og beslutningsprosessene.

Utdanning

 • 2012Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

 • 2016 -Partner i Advokatfirmaet Ræder
 • 2014 - 2016Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet
 • 2012 - 2014Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Ræder
 • 2012 - 2014Medlem av Finanskomiteen i Oslo bystyre, Oslo kommune
 • 2011 - 2012Leder for Byutviklingskomiteen, Oslo kommune
 • 2009 - 2011Byråd i Samferdsels- og miljøkomiteen, Oslo kommune
 • 2008 - 2009Byråd i Helse- og Sosialkomiteen, Oslo kommune
 • 2007 - 2008Politiker, Oslo kommune
 • 2006 - 2007Politisk rådgiver i Helse- og sosialkomiteen, Oslo kommune
 • 2003 - 2006Politisk rådgiver i Samferdsel- og miljøkomiteen, Oslo byråd

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.