Liss
Sunde

Senioradvokat

Liss_Sunde_6451re.jpg
 • Telefon: +47 23 27 27 27
 • Mobiltelefon: +47 481 41 679
 • E-post: lsu@raeder.no
Liss Sunde er senioradvokat og tilknyttet vår faggruppe for arbeidsrett og pensjon.

Liss ble uteksaminert fra Universitet i Oslo i 2013 der hun spesialiserte seg i arbeidsrett og har jobbet innenfor fagfeltet siden hun ble ansatt i Ræder i 2014 etter fullført mastergrad.

I det daglige fungerer Liss som fast rådgiver for norske og utenlandske selskaper, der hun bistår med alle typer problemstillinger i individuelle arbeidsforhold og tariffjus. I tillegg til løpende spørsmål knyttet til håndtering av ansatte, innebærer dette også etablering og avlsutning av ansettelseserforhold. Liss bistår jevnlig i stillingsvernssaker om oppsigelse, avskjed og suspensjon. Hun har lang erfaring med å utarbeide ulike kontraktstyper og annen dokumentasjon både i ansettelsesforhold og i forbindelse med alternative tilknytningsformer som for eksempel innleie, konsulent- og entrepriseforhold.

Liss opptrer som prosessfullmektig for domstolene og prosederer for både ting- og lagmannsretten. Hun opptrer også som virksomhetenes representant overfor offentlige organer og nemnder, som for eksempel Arbeidstilsynet og Tvisteløsningsnemnda. Hun har lang erfaring med de arbeidsrettslige sidene i forbindelse med salg og overføring av selskaper og andre rettssubjekter, eksempelvis due dilligence-prosesser og virksomhetsoverdragelser. Liss bistår jevnlig klienter i varslingssaker, herunder med faktaundersøkelser og granskningsarbeid.

Liss holder også jevnlig kurs og foredrag innenfor arbeidsrettslige emner.

Liss benyttes som sensor ved Universitet i Oslo for masteravhandlinger med arbeidsrett som tema og hun har ansvar for løpende lovkommentarer som publiseres på Gyldendal Rettsdata (Norsk Lovkommentar). Liss har i flere år bidratt med norsk rett til Verdensbankens årlige publikasjon «Doing Business». Hun er også mentor for jusstudenter i mentorordningen til studentforeningen Congregatio Forensis.

Liss har vært ansatt som vitenskapelig assistent i forskergruppen for arbeidsrett ved Institutt for privatrett (Universitet i Oslo), der hun skrev en masteravhandling som ble senere publisert i fagtidsskriftet Arbeidsrett og Arbeidsliv.

Utdanning

 • 2009 - 2013Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

 • 2014 -Senioradvokat, advokat og advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Ræder
 • 2016 -Sensor, Universitetet i Oslo (masteravhandlinger med arbeidsrett som tema)
 • 2014 - 2016Arbeidsrettsekspert for Amedias nettjeneste
 • 2013Vitenskapelig assistent, Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo
 • 2013 Kollokvieveileder, Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
 • 2012Trainee, Advokatfirmaet Schjødt
 • 2012Trainee, Wikborg, Rein & Co
 • 2011 - 2012Trainee, Sandefjord tingrett

Annet

PUBLIKASJONER:

- Artikkel i Arbeidsrett og Arbeidsliv, bind 7 (2012-2014): Informasjonsplikt og taushetsplikt i arbeidsforhold. En arbeidsrettslig, selskapsrettslig og børs- og verdipapirrettslig analyse.

- Lovkommentarer på Gyldendal Rettsdata (Norsk Lovkommentar) til lov av 20. desember 2016 nr. 106 om godtgjørelse til stortingsrepresentanter (stortingsgodtgjørelsesloven).

- Lovkommentarer på Gyldendal Rettsdata (Norsk Lovkommentar) til lov av 28. mars 1958 nr. 4 om ansvar og garnti for statens oppkrevere og regnskapsførere.

Forfatter av artikler

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....