Marthe
Lindberg

Advokat

Marthe_Lindberg_59000.jpg
  • Telefon: +47 23 27 27 38
  • Mobiltelefon: +47 452 90 040
  • E-post: mali@raeder.no
Marthe Lindberg er advokat i Ræder tilknyttet vår arbeidsrettsavdeling.

Marthe bistår store og små arbeidsgivere i alle typer arbeidsrettslige spørsmål, som feks. individuelle stillingsvernssaker (oppsigelse, avskjed, permittering, suspensjon mv.).

Videre arbeider Marthe med opprettelse og revisjon av arbeidsavtaler og sluttavtaler, omstilling og nedbemanning, virksomhetsoverdragelse, tariffrettslige spørsmål, samt forhandlinger og tvisteløsning. Hun arbeider også med spørsmål innen andre rettsområder, som personvernrett, byggherrerett og kjøpsrett. 

Marthe arbeidet tidligere som førstekonsulent i Utlendingsdirektoratet og har derfor kompetanse også innen utlendingsrett. Siden april 2017 har hun vært frivillig jurist i Kreftforeningen. I forbindelse med det frivillige arbeidet bistår Marthe pasienter og pårørende med problemstillinger innen helserett og tilgrensende områder.

Utdanning

  • 2018Advokatbevilling
  • 2015Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

  • 2017 -Frivillig jurist hos Kreftforeningen
  • 2016 -Advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Ræder
  • 2014 - 2016Førstekonsulent hos Utlendingsdirektoratet
  • 2015Trainee hos Advokatfirmaet Grette

Annet

Våren 2015 leverte Marthe masteroppgave med tittelen «Rettssikkerhet ved ileggelse av reaksjoner mot helsepersonell- særlig om tilbakekall begrunnet med atferd på fritiden».

 

Forfatter av artikler

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.