Øyvind
Bjørnstad

Senioradvokat

Øyvind Bjørnstad_POP0942_ræder_web.jpg
  • Telefon: +47 23 27 27 79
  • Mobiltelefon: +47 980 06 322
  • E-post: obj@raeder.no
Øyvind Bjørnstad jobber som senioradvokat tilknyttet faggruppen for restrukturering og insolvens. Han arbeider til daglig særlig med konkursrettslige problemstillinger.

Gjennom sitt arbeid har han opparbeidet seg innsikt i og forståelse for hvordan forenkle kompliserte rettslige problemstillinger ovenfor både privatpersoner og selskaper i vanskelige økonomiske situasjoner.

Øyvind har tidligere jobbet i Namsfogden i Oslo og i Innkrevingsavdelingen i Skatt øst. Her ervervet han seg god erfaring innen tvangsfullbyrdelse, midlertidig sikring av pengekrav og konkurs.

I Skatt Øst deltok Øyvind i flere prosjekter bl.a. «Riksprosjekt Finans», hvor nasjonale og regionale grupper jobbet med bekjempelse av arbeidsmarkedskriminalitet særlig innenfor bygg/anlegg, renhold og drosjevirksomhet.

Øyvind hadde også et opplæringsansvar for innkrevingsmiljøene i kemnerkontorene/ skatteoppkreverkontorene i region øst. I Namsfogden i Oslo holdt Øyvind blant annet eksterne kurs og hadde et internt opplæringsansvar innenfor tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring av pengekrav.

 

Utdanning

  • 2011Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

  • 2020 Senioradvokat, Advokatfirmaet Ræder AS
  • 2017 - 2020Advokat, Advokatfirmaet Ræder AS
  • 2016 - 2017Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Ræder AS
  • 2013 - 2016Seniorskattejurist, Skatt øst
  • 2011 - 2013Namsfullmektig, Namsfogden i Oslo

Annet

Øyvind skrev masteroppgave innen fast eiendom, om tvangsutløsning av en sameiepart.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....