Merverdiavgift

Trenger du advokatbistand til spørsmål om merverdiavgift? Vårt team på skatt og avgift har mange års erfaring med merverdiavgift, toll og andre særavgifter.

Vi bistår virksomheter med avgiftsmessige problemstillinger i utlandet og utenlandske virksomheter med aktivitet i Norge. Vi holder til enhver tid øye med nye avgjørelser, dommer, lovendringer og rettskildebildet, slik at du som klient kan føle deg trygg. Fagnytt innen rettsområde skatt og avgift finner du her

Justeringsdokumentasjon

Er korrekt justeringsdokumentasjon på plass i virksomheten din? Alle kapitalvarer har tilhørende ufravikelige dokumentasjonskrav. Dersom dokumentasjonskravene som følger justeringsreglene ikke blir møtt risikerer virksomheten å måtte tilbakebetale allerede fradragsført merverdiavgift. Du kan dessuten bli belastet med tilleggsskatt for å ha gitt feilaktige eller ufullstendige opplysninger.

Ræders advokater på skatt og avgift og eiendom bistår i alle spørsmål knyttet til justeringsreglene, herunder utarbeidelse og kontroll av justeringsdokumentasjon.

Last ned vårt faktaark om justeringsdokumentasjon (.pdf)

Har du spørsmål til dokumentasjonskravene? Vår ekspert på merverdiavgift, advokat Biljana Nedimovic, svarer deg gjerne.

Ta kontakt

articleCreated with Sketch.3. juli 2019

Fjerning av 350-kronersgrensen – høring

Bilde av esker på rullebånd.jpg

Finansdepartementet sendte i juni på høring et forslag om å fjerne avgiftsfritaket for varer som blir sendt fra utlandet, den såkalte «350-kronersgrensen». Forslaget innebærer at det fra 1. januar 2020 ikke lenger vil være avgiftsfritak for tilsendte varer fra utlandet på under 350 kroner.

articleCreated with Sketch.3. juli 2019

Skattedirektoratets prinsipputtalelse om co-working

bilde av coworking.jpg

Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om co-working og merverdiavgift. Uttalelsen avklarer flere spørsmål og er viktig å kjenne til.

articleCreated with Sketch.3. juli 2019

«Staten mot staten vol. II»; Tingretten gav Finansdepartementet medhold, men saken er anket.

Bilde av hånd ved pc.jpg

I fem ulike saker fattet i 2018 gav Skatteklagenemnda selgerne av næringseiendom medhold i merverdiavgiftfradrag for transaksjonskostnader.

articleCreated with Sketch.6. juni 2019

Pass opp for moms ved kommunesammensammenslåing

Bilde av hus og penger .jpg

Ved kommunesammenslåing kan retten til å kreve å få merverdiavgift for infrastrukturtiltak tilbakebetalt gå tapt. Kommuner kan med hjemmel i lov pålegge utbyggere av bygg og anlegg å besørge og bekoste kommunal infrastruktur. For utbyggere som ikke har fradragsrett for merverdiavgift, representerer merverdiavgift på utbygging av slik infrastruktur en kostnad.

Kontaktpersoner

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....