Merverdiavgift

Trenger du advokatbistand til spørsmål om merverdiavgift? Vårt team på skatt og avgift har mange års erfaring med merverdiavgift, toll og andre særavgifter.

Vi bistår virksomheter med avgiftsmessige problemstillinger i utlandet og utenlandske virksomheter med aktivitet i Norge. Vi holder til enhver tid øye med nye avgjørelser, dommer, lovendringer og rettskildebildet, slik at du som klient kan føle deg trygg. Fagnytt innen rettsområde skatt og avgift finner du her

Justeringsdokumentasjon

Er korrekt justeringsdokumentasjon på plass i virksomheten din? Alle kapitalvarer har tilhørende ufravikelige dokumentasjonskrav. Dersom dokumentasjonskravene som følger justeringsreglene ikke blir møtt risikerer virksomheten å måtte tilbakebetale allerede fradragsført merverdiavgift. Du kan dessuten bli belastet med tilleggsskatt for å ha gitt feilaktige eller ufullstendige opplysninger.

Ræders advokater på skatt og avgift og eiendom bistår i alle spørsmål knyttet til justeringsreglene, herunder utarbeidelse og kontroll av justeringsdokumentasjon.

Last ned vårt faktaark om justeringsdokumentasjon (.pdf)

Har du spørsmål til dokumentasjonskravene? Vår ekspert på merverdiavgift, advokat Biljana Nedimovic, svarer deg gjerne.

Ta kontakt

articleCreated with Sketch.7. oktober 2020

Statsbudsjettet 2021 – Skatt og avgift

Bilde av stortinget 2020.jpg

Går regjeringens forslag til nye skatteregler gjennom, blir det ikke de store endringene i 2021 for de fleste. På næringslivssiden vil regjeringen innføre 15% kildeskatt på visse betalinger til utlandet. På personskattesiden vil de som eier boliger med verdi over 15 mill. kroner få mer formuesskatt.

articleCreated with Sketch.18. oktober 2020

Korona – regjeringens skatte og avgiftsmessige tiltak

Bildeavstortinget.jpg

Regjeringen har i flere omganger kommet med tiltak for å avbøte på de økonomiske konsekvenser korona-krisen får for bedriftene. I første omgang ble frister for betaling av skatter og avgifter utsatt. I stedet for å utsette fristene for hver enkelt skatte/avgiftsordning, er det fra 10. juni innført en utsettelsesordning. Det må søkes for å få utsatt betalingsfristene. Det vil i og for seg kunne hjelpe på likviditeten til bedriftene, men ikke uten at det koster. Søkes om betalingsutsettelse medfører det en rentekostnad på 6 pst i utsettelsestiden.

articleCreated with Sketch.18. mai 2020

Viktige vurderinger ved korona-leiereduksjoner

Bilde av barcode.jpg

I det korona-kaos som hersker i disse dager er det mange leieforhold som diskuteres. Særlig leietakere i utsatte bransjer sliter med likviditeten og har utfordringer med å betale hele det avtalte leievederlag ved neste forfall. Gårdeiere har på sin side egne forpliktelser som skal ivaretas. Vi anbefaler at partene snakker sammen om hvordan leieforholdet fremover skal håndteres, gitt at myndighetenes inngripende korona-tiltak fortsetter.

articleCreated with Sketch.3. juli 2019

Fjerning av 350-kronersgrensen – høring

Bilde av esker på rullebånd.jpg

Finansdepartementet sendte i juni på høring et forslag om å fjerne avgiftsfritaket for varer som blir sendt fra utlandet, den såkalte «350-kronersgrensen». Forslaget innebærer at det fra 1. januar 2020 ikke lenger vil være avgiftsfritak for tilsendte varer fra utlandet på under 350 kroner.

Kontaktpersoner

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....