Offentlige anskaffelser

Både leverandører til det offentlige og det offentlige selv må forholde seg til et omfattende og dels komplisert anbudsregelverk. Ræder bistår ulike leverandører på jevnlig basis. Vår erfaring er at det kan være effektivt å involvere advokaten tidlig i innkjøpsfasen, da dette kan redusere behovet for ressurskrevende klageprosesser i etterkant.

Ræder bistår på alle trinn av anskaffelsesprosessen;

  • bistand i forbindelse med utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kontrakt (oppdragsgiversiden)
  • avklaring av uklarheter i konkurransegrunnlag før tilbudsinngivelse
  • utarbeidelse av tilbud, særlig ifm ivaretakelse av formalkrav mv.
  • bistand i forhandlinger
  • bistand i klageprosesser (både til oppdragsgiver selv og til Klagenemnda for offentlige anskaffelser, KOFA)
  • bistand ved midlertidige forføyninger, erstatningssøksmål mv. for de ordinære domstoler
  • kvalitetssikring og utarbeidelse av interne anskaffelsesrutiner mv.

 

Ræders anskaffelsesrettslige har arbeidet med offentlige anskaffelser i en årrekke. Teamet har også omfattende kompetanse innenfor tilgrensende rettsområder som konkurranserett, kontraktsrett, erstatningsrett mv.

Ræder bistår klienter innenfor en rekke ulike næringsområder. Videre har gruppen erfaring fra de spesielle anbudsreglene som gjelder forsyningssektoren og for tjenestekonsesjonskontrakter. I tillegg til omfattende erfaring fra leverandørsiden, har vi også bistått oppdragsgiversiden, og har dermed opparbeidet oss god kjennskap til anskaffelsesprosessen sett med innkjøpers øyne.   

Ønsker du bedriftsinterne kurs? 

Regelverket om offentlige anskaffelser er viktig men kompleks. Vi holder bedriftsinterne kurs og foredrag om offentlige anskaffelser. Kursene kan skreddersys etter dine behov og ønsker. Kontakt oss for mer informasjon om kurstilbudet vårt.   

Jeg ønsker kurs!

articleCreated with Sketch.9. februar 2023

Grønnere anskaffelser

bilde av hender som holder by og tre.jpg

I desember 2022 sendte Nærings- og fiskeridepartementet på høring et forslag om skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser. Bakgrunnen er regjeringens uttalte målsetting om å redusere de norske klimagass- utslippene med 55 prosent i 2030, sammenliknet med verdiene målt i 1990. En mer strategisk bruk av offentlige anskaffelser skal bidra til å nå dette målet.

articleCreated with Sketch.16. mai 2019

Leveranser til offentlig sektor – fallgruver og kjøreregler

Bilder av kantine .jpg

For leverandører av mat og drikke, serveringstjenester etc., utgjør offentlig sektor en viktig kundegruppe, for eksempel i form av kantinetjenester og leveranser til sykehjem og andre institusjoner.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....