Vår historie

LinkedIn icon

Historien om foretaket som i sin tid het Advokatfirmaet Ræder Wisløff Aasland, går tilbake til 1949. Da etablerte høyesterettsadvokat Jacques F. Ræder og advokat Einar Blanck seg i kontorer ved Karl Johans gate i Oslo.

bilde_av_kompass_750.jpg

De var jevnaldrende Oslo-gutter med mange kontakter i byens næringsliv, de hadde begge sittet i tysk fangenskap under krigen, og de deltok begge i rettsoppgjøret gjennom sitt arbeid i Direktoratet for fiendtlig eiendom.

Den første tiden

I oppstarten fokuserte det unge selskapet på oppdrag for små og mellomstore bedrifter, men utførte også sekretariatsfunksjoner og rådgivningsoppdrag for diverse bransjeforbund og organisasjoner. Hovedsatsingsområdet for virksomheten lå innen det forretningsjuridiske feltet. Ræder sto også sentralt i et stort antall utbyggingsprosjekter, og eiendom og entreprisevirksomhet er bare blitt viktigere med årene.

Ræder og Blanck var kjent for integritet i sin advokatgjerning. Men også under krigen hadde de stått opp for rett og mot urett. Begge var aktive i motstandsbevegelsen, og de måtte bøte i tysk fangenskap for sin motstand. Da krigen var over, deltok de i rettsoppgjøret gjennom sitt arbeid i Direktoratet for fiendtlig eiendom, før de etablerte kontoret i Oslo sentrum.

Tydelig profil

I år 2000 fusjonerte Ræder med Advokatfirmaet Ottesen & Co DA. Ottesen & Co var et veletablert firma med røtter helt tilbake til 1848. I likhet med Ræder var også dette en forretningsjuridisk praksis med betydelig klientmasse innen forretningsførsel av næringsbygg og rådgivning til større eiendomsselskaper. Gjennom fusjonen tok selskapet posisjonen som en tydelig utfordrer blant landets ledende forretningsadvokatfirmaer.

Ræder har nå en sterk stilling innen mange forretningsjuridiske fagområder og er på mange måter et speilbilde av norsk næringsliv. Handel og service ble etter hvert supplert med eiendom og entreprise, som igjen har fått følge av teknologi, IKT og IPR.

Flere av Ræders advokater oppnår prominente plasseringer i internasjonale rangeringer og overbringes utmerkelser i advokatbransjen. Analysebyrået Chambers trekker blant annet frem noen av våre eksperter innen blant annet IPR , Shipping og Insolvens & restrukturering.

Et fremtidsrettet Ræder

Etter fusjonen holdt det nye selskapet til i Vika Atrium. I 2009 flyttet selskapet til Indekshuset på Solli plass. Flyttingen markerte startskuddet for en omfattende ekspansjonsperiode. Antallet hoder har økt, tjenestespekteret er blitt modernisert og utvidet; Ræder er for eksempel det første advokatfirmaet i Norge til å satse med egen avdeling for samfunnskontakt. Stadig flere kunder får Ræders hjelp til å finne gode løsninger.

Vi stopper ikke her. I 2019 ble Ræder det første, store advokatfirmaet som flyttet til Barcode i Bjørvika. Med panoramautsikt over operabygget, Munch-museet og Oslofjorden ønsker vi nye og gamle kunder og ansatte velkommen.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....