Slik etterlever vi åpenhetsloven i Advokatfirmaet Ræder

LinkedIn icon

Den 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft. Loven har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Advokatfirmaet Ræder er underlagt åpenhetsloven og er derfor forpliktet til å etterleve de forpliktelsene som ligger i lovverket.

celebration-xl.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=zqvko9brH4EMX8b-ujWdrfZC2mGE27GmZu9-EX4xGos=.jpg

I Ræder er vi opptatt av at våre leverandører og forretningsforbindelser ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. For å forsikre oss om at dette skjer i praksis, har vi etablert gode rutiner for å sikre at det gjennomføres regelmessige risikovurderinger og at våre leverandør- og forretningsforbindelser følges opp.

Vi har også utarbeidet et eget rutinedokument som sier noe om hvordan vi i Ræder skal arbeide for å ivareta de forpliktelsene som følger av åpenhetsloven.

I Ræder har vi nå gjennomført aktsomhetsvurderinger av egne leverandører og virksomhet innen fristen 30.juni 2023. Resultatene av dette arbeidet har vi gjort rede for i lenken her.

Ved spørsmål om hvordan vi i Ræder jobber med rapporteringsforpliktelsene i åpenhetsloven kan du kontakte oss på post@raeder.no

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....