Podcast - Råd om rett

I «Råd om rett – ukentlige samtaler om arbeidsliv» gir Siri Falch-Olsen og Ragnhild J. Nakling ledere og de som jobber med HR svar på spørsmål de ofte har. Advokatene er Ræders partnere på arbeidsrett. Hver tirsdag kan du lytte til at Siri og Ragnhild deler sin kunnskap, sine erfaringer og gir råd på aktuelle arbeidsrettslige temaer - klar tale på 15 minutter! Abonner: Du finner “Råd om rett” der du lytter til podkast. Apple, Spotify, Google Når du abonnerer vil hver nye episode legges til i appen på din valgte enhet. Du kan også lytte til podkastene fra hver enkelt episode sine sider.
 • Naturalytelser i arbeidsforhold

  articleCreated with Sketch.25. januar 2022

  Hva slags naturalytelser er skattepliktige og hvilke unntak gjelder? Hvem har ansvaret for at dette gjøres på en riktig måte? I denne episoden av "Råd om rett" har Ragnhild og Siri besøk av partner og skatteadvokat Anne Gro Enger og temaet er de skatterettslige sidene av naturalytelser i arbeidsforhold.

 • Trekk i lønn

  articleCreated with Sketch.18. januar 2022

  Hva sier arbeidsmiljøloven om trekk i lønn og feriepenger? Er det mulig å trekke ansatte i lønn hvis arbeidsgiver ved en feil har utbetalt for mye? I denne episoden av podkasten "Råd om rett" snakker Ragnhild og Siri om arbeidsgivers adgang til å foreta lønnstrekk.

 • Fortrinnsrett for deltidsansatte

  articleCreated with Sketch.11. januar 2022

  Når har deltidsansatte fortrinnsrett til utvidet stilling i virksomheten? Hva betyr det at arbeidstaker må være «kvalifisert» for stillingen og når kan arbeidsgiver si at utøvelse av fortrinnsretten vil være en «vesentlig ulempe»? Denne episoden ser nærmere på fortrinnsrett for deltidsansatte.

 • Oppsigelse ved sykefravær

  articleCreated with Sketch.4. januar 2022

  Kan man si opp arbeidstakere som er sykemeldte? Er det noen spesialregler dersom sykmeldingen har vart i over ett år? Hvilke momenter ser domstolene særlig på når de vurderer om det foreligger saklig grunn for oppsigelse av en sykemeldt ansatt? I denne episoden av Råd om rett snakker Ragnhild og Siri om oppsigelse ved sykefravær.

 • Retten til å stå i stilling

  articleCreated with Sketch.29. desember 2021

  Oppsagte arbeidstakere kan kreve å fortsette i stillingen dersom de bestrider oppsigelsen. Hva betyr det? Kan de både kreve å få utføre jobben de pleide, i tillegg til å motta lønn? Hvor lenge varer denne retten, og finnes det unntak fra dette utgangspunktet? Tema for denne episoden er retten til å stå i stilli

 • Retten til å kreve forhandlinger og søksmålsfrister

  articleCreated with Sketch.21. desember 2021

  Tvister i arbeidsforhold oppstår fra tid til annen, og i mange tilfeller kan arbeidstakere kreve forhandlinger med arbeidsgiver. Hva innebærer denne retten? Og hva slags frister gjelder dersom en ansatt går til sak grunnet påstått usaklig oppsigelse, uberettiget avskjed eller uhjemlet suspensjon? I denne episoden får du svar fra Ragnhild og Siri på disse spørsmålene.

 • Styringsgruppe for pensjon

  articleCreated with Sketch.14. desember 2021

  Et lite kjent organ som svært mange arbeidsgivere plikter å ha er styringsgruppe for pensjon. Ragnhild og Siri svarer på spørsmål om hva dette instituttet er, hvem som skal sitte i gruppen, regler for valg og hvilke oppgaver styringsgruppen har.

 • Kravet om fast ansettelse

  articleCreated with Sketch.7. desember 2021

  Tema for denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» er kravet til fast ansettelse.

 • Overføring av ferie

  articleCreated with Sketch.30. november 2021

  Tema for denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» er overføring av ferie.

 • Verneombud

  articleCreated with Sketch.23. november 2021

  Alle har hørt om verneombud, men hva innebærer egentlig denne rollen? Tema for denne episoden «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» er verneombud.

 • Gjennomsnittsberegning av arbeidstid

  articleCreated with Sketch.16. november 2021

  Tema for denne episoden «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» er gjennomsnittsberegning av arbeidstid.

 • Arbeidsmiljøutvalg

  articleCreated with Sketch.9. november 2021

  Tema i denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» er AMU.

 • Arbeidstidsreglene i et nøtteskall

  articleCreated with Sketch.2. november 2021

  I denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» gir Ragnhild og Siri deg en kort innføring i et stort og omfattende tema.

 • Mangelfulle arbeidsprestasjoner – bruk av rettslige virkemidler

  articleCreated with Sketch.26. oktober 2021

  I denne episoden av podkasten «Råd om rett» snakker Ragnhild og Siri om bruk av rettslige virkemidler ved mangelfulle arbeidsprestasjoner. Hva gjør du som arbeidsgiver når uformell håndtering ikke fungerer overfor ansatte som ikke gjør jobben sin?

 • Sluttavtaler og skatt

  articleCreated with Sketch.19. oktober 2021

  I denne episoden av podkasten «Råd om rett» snakker Ragnhild og Siri med Tone Kaarbø om skatt og sluttavtaler.

 • Uformell håndtering av mangelfulle arbeidsprestasjoner

  articleCreated with Sketch.12. oktober 2021

  I denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» snakker Ragnhild og Siri om uformell håndtering av mangelfulle arbeidsprestasjoner.

 • Bonus og endringsadgang

  articleCreated with Sketch.5. oktober 2021

  I denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» snakker Ragnhild og Siri om bonusordninger og arbeidsgivers adgang til å gjøre endringer.

 • Hva skal inngå i pensjonsgrunnlaget?

  articleCreated with Sketch.28. september 2021

  Hva er reglene om hva som skal inngå i pensjonsgrunnlaget? Skal bonus og provisjon inngå og hva kan unntas? I denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» diskuterer Ragnhild og Siri hvilke ytelser som skal inngå i pensjonsgrunnlaget.

 • Opphør av arbeidsforhold på grunn av alder

  articleCreated with Sketch.21. september 2021

  Hva betyr det at arbeidsgiver kan avslutte arbeidsforholdet til ansatte som har fylt 72 år? I hvilke tilfeller kan det innføres en lavere aldersgrense og hvordan bør arbeidsgiver i så fall gå frem? Tema for denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» er opphør av arbeidsforhold på grunn av alder.

 • Arbeidstaker eller oppdragstaker?

  articleCreated with Sketch.14. september 2021

  I denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» snakker Ragnhild og Siri om skillet mellom arbeidstaker og oppdragstaker.

 • Tariffavtale

  articleCreated with Sketch.7. september 2021

  Hva er en tariffavtale? Hvem kan inngå tariffavtaler, hva kan de inneholde og hva betyr det om virksomheten din blir bundet av en? Tariffavtaler er tema i denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv».

 • Hva er mangelfulle arbeidsprestasjoner?

  articleCreated with Sketch.31. august 2021

  Hvordan identifiserer du en mangelfull arbeidsprestasjon? I denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» snakker Ragnhild og Siri om hva som må til, og hvilke momenter du bør ta utgangspunkt i når vurderingen foretas.

 • Permittering – hva er det og når brukes det

  articleCreated with Sketch.24. august 2021

  I denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» snakker Ragnhild og Siri om hva permittering egentlig er, hva det innebærer, hvor du finner reglene om permittering og vilkårene for å benytte seg av dette instituttet.

 • Tjenestepensjon

  articleCreated with Sketch.17. august 2021

  I denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» forklarer Ragnhild og Siri mer om pensjon på arbeidsplassen.

 • Ansattrepresentasjon

  articleCreated with Sketch.10. august 2021

  I denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» snakker Ragnhild og Siri om ansattrepresentasjon.

 • Advarsel i arbeidsforhold

  articleCreated with Sketch.3. august 2021

  Advarsler er tema for denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv»

 • Drøftelser før avslutning av arbeidsforhold

  articleCreated with Sketch.27. juli 2021

  I denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» forklarer Ragnhild og Siri hvordan drøftelser bør gjennomføres.

 • Suspensjon

  articleCreated with Sketch.23. juli 2021

  I denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» snakker Ragnhild og Siri om suspensjon.

 • Arbeidsavtalen - praktiske tips!

  articleCreated with Sketch.13. juli 2021

  I denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» gir Ragnhild og Siri deg praktiske tips til arbeidsavtalen.

 • Oppsigelse – krav til form og innhold

  articleCreated with Sketch.6. juli 2021

  I denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» snakker Ragnhild og Siri om kravene til oppsigelsens form og innhold.

 • Fraskrivelse av stillingsvern mot etterlønn

  articleCreated with Sketch.29. juni 2021

  I denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» snakker Ragnhild og Siri om fraskrivelse av stillingsvern mot etterlønn.

 • Fastsettelse og endring av ferie

  articleCreated with Sketch.22. juni 2021

  I denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» snakker Ragnhild og Siri om fastsettelse og endring av ferie.

 • Prøvetid

  articleCreated with Sketch.15. juni 2021

  I denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» snakker Ragnhild og Siri om prøvetid.

 • Ferieloven i ett nøtteskall

  articleCreated with Sketch.8. juni 2021

  I denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» snakker Ragnhild og Siri om ferieloven.

 • Særlig uavhengig stilling

  articleCreated with Sketch.1. juni 2021

  I denne episoden av «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» diskuterer Ragnhild og Siri temaet særlig uavhengig stilling.

 • Oppsigelsestid

  articleCreated with Sketch.25. mai 2021

  I denne episoden av podcasten snakker Ragnhild og Siri om oppsigelsestid i arbeidsforhold.

 • Varsling i arbeidsforhold

  articleCreated with Sketch.18. mai 2021

  I denne episoden av «Råd om rett – ukentlige samtaler om arbeidsliv» snakker Ragnhild og Siri om arbeidsgiveres håndtering av varslingssaker.

 • Sluttavtaler

  articleCreated with Sketch.11. mai 2021

  I denne episoden av «Råd om rett – ukentlige samtaler om arbeidsliv» snakker Ragnhild og Siri om sluttavtaler.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....