Arbeidsrett og pensjon

Arbeidsrett handler om mennesker. Arbeidsrettsadvokatene i Ræder er godt kjent med det omfattende og komplekse regelverket som gjelder i det moderne arbeidslivet. De vet også at veien til de beste løsningene ikke ligger i regelverket alene. Å forstå mennesker og mestre kommunikasjon i vanskelige situasjoner gir helt andre resultater og mye riktigere løsninger.
bilde_av_arbeid.jpg

Virksomheter av alle størrelser finner trygghet i rådgivning og veiledning fra Ræders arbeidsrettspesialister. Vi har et sterkt team av dyktige, erfarne og engasjerte fagfolk.

Uansett om man står midt oppe i fastlåste arbeidskonflikter, ser en potensiell situasjon seile opp i horisonten eller bare ønsker å være føre var: Hos oss får bedriftseiere, personalansvarlige og andre ledere en god strategisk rådgiver og sparringspartner. Og en litt tryggere vei til de gode løsningene.

Vi hjelper deg med

  • Endring i arbeidsforhold, omstilling og nedbemanningsprosesser
  • Innleie, konsulentavtaler og bonusordninger
  • Håndtering av varslingssaker, arbeidskonflikter og diskrimineringssaker
  • Virksomhetsoverdragelser
  • Arbeidsavtaler og konkurranseklausuler
  • Individuelle arbeidsforhold
  • Kontrolltiltak og personvern i arbeidsforhold
  • Pensjonsspørsmål
  • Tariffavtaler og andre kollektive forhold
  • Tvisteløsning og prosedyre for domstolene

Podcast 🎧

I «Råd om rett – ukentlige samtaler om arbeidsliv» gir Siri Falch-Olsen og Ragnhild J. Nakling ledere og de som jobber med HR svar på spørsmål de ofte har. 

Lytt

 

articleCreated with Sketch.29. november 2022

Nye lovforslag på arbeidsrettsområdet: klargjøring av arbeidstakerbegrepet og styrking av ansattes rettigheter i konsernforhold

m%C3%A5ngfalds-och-inklusionskoncept-silhuetter-av-m%C3%A4nniskor-p%C3%A5-f%C3%A4rgglada-lakan.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=Nk8uCk4HYK7Hebqu24IyvdJB-60by2PTVNDhXUgs9NM=.jpg

Regjeringen la den 18. november 2022, frem nok et forslag om endringer i arbeidsmiljøloven. Lovforslagene berører ulike rettigheter og plikter innenfor arbeidslivet, men har et felles mål om å styrke arbeidstakernes rettigheter og vern.

articleCreated with Sketch.15. november 2022

Ny dom om retten til fast stilling for lærere som er midlertidig ansatt

bilde av arbeidskontrakt.jpg

En ny dom fra Høyesterett avklarer at lærere uten formell utdanning som ansettes midlertidig etter opplæringslova § 10-6 ikke har rett til fast ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-9 (7).

articleCreated with Sketch.26. september 2022

1 av 5 selskaper bryter lovens krav om varslingsrutiner

Bilde av bekymret person .jpg

En nylig undersøkelse i regi av BDO* viser at 1 av 5 selskaper bryter arbeidsmiljølovens plikt til varslingsrutiner. I undersøkelsen ble 600 selskaper stilt en rekke spørsmål om informasjonssikkerhet og IT-sårbarhet.

articleCreated with Sketch.7. juli 2022

Høring – forslag om strengere krav til innholdet i arbeidsavtalen

online-conference-of-diverse-employees-on-the-screen-picture-id1313246059.jpg

Regjeringen foreslår flere endringer i arbeidsmiljøloven som skal bidra til større forutsigbarhet og trygghet for arbeidstakere.

articleCreated with Sketch.13. september 2022

Eksterne undersøkelser i arbeidsmiljøsaker

Raeder_podcast_1440x750_2022_UTEN_logo_01.jpg

Gransking/ekstern undersøkelse benyttes i stadig større grad i arbeidslivet. Hva er egentlig en gransking? Når kan og bør dette benyttes? Og er dette et egnet virkemiddel i varslingssaker som handler om arbeidsmiljø og misnøye med ledere? I denne episoden inviterer vi Jan Fougner, partner i Wiersholm og ekspert på arbeidsrett, gransking og compliance, til en samtale om disse spørsmålene.

Kontaktpersoner

Relaterte artikler

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....