Arbeidsrett og pensjon

Arbeidsrett handler om mennesker. Arbeidsrettsadvokatene i Ræder er godt kjent med det omfattende og komplekse regelverket som gjelder i det moderne arbeidslivet. De vet også at veien til de beste løsningene ikke ligger i regelverket alene. Å forstå mennesker og mestre kommunikasjon i vanskelige situasjoner gir helt andre resultater og mye riktigere løsninger.
bilde_av_arbeid.jpg

Virksomheter av alle størrelser finner trygghet i rådgivning og veiledning fra Ræders arbeidsrettspesialister. Vi har et sterkt team av dyktige, erfarne og engasjerte fagfolk.

Uansett om man står midt oppe i fastlåste arbeidskonflikter, ser en potensiell situasjon seile opp i horisonten eller bare ønsker å være føre var: Hos oss får bedriftseiere, personalansvarlige og andre ledere en god strategisk rådgiver og sparringspartner. Og en litt tryggere vei til de gode løsningene.

Vi hjelper deg med

  • Endring i arbeidsforhold, omstilling og nedbemanningsprosesser
  • Innleie, konsulentavtaler og bonusordninger
  • Håndtering av varslingssaker, arbeidskonflikter og diskrimineringssaker
  • Virksomhetsoverdragelser
  • Arbeidsavtaler og konkurranseklausuler
  • Individuelle arbeidsforhold
  • Kontrolltiltak og personvern i arbeidsforhold
  • Pensjonsspørsmål
  • Tariffavtaler og andre kollektive forhold
  • Tvisteløsning og prosedyre for domstolene

Ønsker du kursing i din bedrift?

Vi holder bedriftsinterne kurs og foredrag om spesielle temaer innen arbeidsrett. Kursene kan skreddersys etter dine behov og ønsker. Kontakt oss for mer informasjon om kurstilbudet vårt. 

Jeg ønsker kurs!

articleCreated with Sketch.5. mai 2021

Råd om rett - ny podcast fra Advokatfirmaet Ræder!

Bilde til web uten stripe råd om rett.jpg

I Råd om rett - ukentlige samtaler om arbeidsliv gir Siri Falch-Olsen og Ragnhild J. Nakling ledere og de som jobber med HR svar på spørsmål de ofte har.

articleCreated with Sketch.28. april 2021

Forslag til nye regler om hjemmearbeid – viktige presiseringer, men fortsatt uavklarte spørsmål

bilde av teams meeting.jpg

Det siste året har hjemmekontor blitt den nyte normalen for mange arbeidstakere. Det har vært mye usikkerhet knyttet til hvilke regler som gjelder når man jobber hjemmefra og det er bred enighet om at regelverket fra 2002 er utdatert. Regjeringen har derfor foreslått nye regler på feltet, og sendte i slutten av april ut forslaget på høring. Forslaget gir svar på noen av problemstillingene arbeidslivet har møtt på det siste året, men det gjenstår fortsatt flere spørsmål som må avklares i praksis dersom reglene vedtas som foreslått.

articleCreated with Sketch.12. april 2021

Korona og fremtidsutsikter – er fortsatt permittering eller nedbemanning riktig?

Artikkel Siri Reiseliv 1.png

Koronapandemien har preget verden i over ett år. Reiselivsbransjen er særlig hardt rammet. Mange bedrifter er pålagt stenging og har ingen drift. Arbeidsgivere har vært nødt til å permittere hele eller deler av arbeidsstokken, og mange arbeidstakere har vært permittert siden pandemien startet i mars 2020. Dette aktualiserer spørsmålet om når det er riktig å vurdere en permanent bemanningsreduksjon fremfor fortsatt permittering.

articleCreated with Sketch.25. mars 2021

Ny dom fra Høyesterett om oppsigelse i prøvetid: lavere terskel enn ellers, men på ingen måte «fritt frem»

Bilde av bartender.jpg

19. mars 2021 avsa Høyesterett en dom om oppsigelse i prøvetid av en servitør. Oppsigelsen var begrunnet i manglende pålitelighet fordi servitøren ikke hadde opplyst at han tidligere var blitt avskjediget av en annen restaurant etter påstander om samarbeidsproblemer og trusler. Denne avskjeden ble senere kjent ugyldig av domstolene.

articleCreated with Sketch.2. mars 2021

Ny sosial nedstengning i deler av landet - 3 tips til berørte arbeidsgivere!

Bilde av mann i restaurant med munnbind.jpg

Byrådet i Oslo besluttet søndag 28. februar å innføre strengere smittevernstiltak i kommunen, herunder å stenge alle serveringssteder (med unntak for take-away) samt alle butikker som ikke står på den statlige unntakslisten. Tiltakene i Oslo gjelder i første omgang frem til 15. mars. Flere av kommunene rundt hovedstaden følger sannsynligvis etter, og også andre steder i landet er det nylig vedtatt strengere tiltak som kan få store konsekvenser for arbeidslivet. 

articleCreated with Sketch.1. mars 2021

Ragnhild J. Nakling ny partner i Ræder

Bilde av Ragnhild J Nakling.jpg

Vi har gleden av å ønske Ragnhild J. Nakling velkommen som ny partner. Ragnhild er utnevnt til partner i Advokatfirmaet Ræder fra 1. mars 2021 og styrker vår posisjon innenfor arbeidsrett.

articleCreated with Sketch.12. februar 2021

Ræder styrker seg på eiendom, entreprise og offentlige anskaffelser

SIFALCS.jpg

Lars Christian K. Skjelvan og Siri Falch-Olsen er tatt opp som partnere i selskapet. Begge har lang erfaring fra eiendoms- og entreprenørbransjen.

Varslingsrutiner

nærbilde_trafikklys_750.jpg

Nye regler om varsling i arbeidsmiljøloven (fra 1. juli 2017) innebærer at alle virksomheter med mer enn fem ansatte, plikter å etablere varslingsrutiner. Har din bedrift varslingsrutiner på plass?

Kontaktpersoner

Relaterte artikler

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....