Arbeidsrett og pensjon

Arbeidsrett handler om mennesker. Arbeidsrettsadvokatene i Ræder er godt kjent med det omfattende og komplekse regelverket som gjelder i det moderne arbeidslivet. De vet også at veien til de beste løsningene ikke ligger i regelverket alene. Å forstå mennesker og mestre kommunikasjon i vanskelige situasjoner gir helt andre resultater og mye riktigere løsninger.
bilde_av_arbeid.jpg

Virksomheter av alle størrelser finner trygghet i rådgivning og veiledning fra Ræders arbeidsrettspesialister. Vi har et sterkt team av dyktige, erfarne og engasjerte fagfolk.

Uansett om man står midt oppe i fastlåste arbeidskonflikter, ser en potensiell situasjon seile opp i horisonten eller bare ønsker å være føre var: Hos oss får bedriftseiere, personalansvarlige og andre ledere en god strategisk rådgiver og sparringspartner. Og en litt tryggere vei til de gode løsningene.

Vi hjelper deg med

  • Endring i arbeidsforhold, omstilling og nedbemanningsprosesser
  • Innleie, konsulentavtaler og bonusordninger
  • Håndtering av varslingssaker, arbeidskonflikter og diskrimineringssaker
  • Virksomhetsoverdragelser
  • Arbeidsavtaler og konkurranseklausuler
  • Individuelle arbeidsforhold
  • Kontrolltiltak og personvern i arbeidsforhold
  • Pensjonsspørsmål
  • Tariffavtaler og andre kollektive forhold
  • Tvisteløsning og prosedyre for domstolene

Podcast 🎧

I «Råd om rett – ukentlige samtaler om arbeidsliv» gir Siri Falch-Olsen og Ragnhild J. Nakling ledere og de som jobber med HR svar på spørsmål de ofte har. 

Lytt

 

articleCreated with Sketch.26. april 2022

Avskjed – et utvalg avgjørelser fra lagmannsrettene

young-woman-in-dark-building-walkway-picture-id915612910.jpg

Det siste halvåret har norske lagmannsretter avsagt dom i flere avskjedssaker. Vi kommenterer i det følgende noen av dem. Sakene har naturligvis ulike faktiske forhold, men dommene gir nyttige retningslinjer og veiledning på når en arbeidsgiver kan gå til avskjed, og når arbeidsgiver ha burde nøyet seg med oppsigelse. Dommene viser også hvor viktig det er at arbeidsgiver overholder krav til forsvarlig saksbehandling.

articleCreated with Sketch.21. april 2022

Når granskning virker mot sin hensikt

Bilde av magnifying glass.jpg

En granskning, hvor det skal fordeles skyld, er ofte en umulig øvelse. En gransker er ikke bedre egnet enn andre til å vurdere hvem sin opplevelse av situasjonen som er riktig.

articleCreated with Sketch.5. april 2022

Endringer i hjemmekontorforskriften

bilde av hjemmekontor.jpg

Regjeringen har vedtatt endringer i hjemmekontorforskriften som trer i kraft 1. juli 2022. For hjemmearbeid som omfattes av forskriften er det krav om at det inngås skriftlig avtale om hjemmearbeidet. Forskriften angir minstekrav til hvilke forhold avtalen skal inneholde, men med unntak av grensene for arbeidstid i arbeidsmiljøloven står partene relativt fritt til å avtale det nærmere materielle innholdet av hjemmearbeidet

articleCreated with Sketch.24. februar 2022

Ny dom fra Høyesterett – tilretteleggingsplikten innebærer ikke nødvendigvis at arbeidsgiver må opprette deltidsstilling

backlit-red-bus-and-people-walking-in-the-street-picture-id515886140.jpg

Den 16. februar 2022 avsa Høyesterett dom i en sak som gjaldt arbeidsgivers tilretteleggingsplikt. Høyesterett kom til at en permanent reduksjon av arbeidstiden i denne konkrete saken innebar en betydelig ulempe for arbeidsgiver, som gikk utenfor tilretteleggingsplikten.

articleCreated with Sketch.24. februar 2022

Er det lovpålagt å betale lønn til ansatte? Og finnes det minstelønn i Norge?

young-beautiful-woman-doing-online-shopping-picture-id1032524692.jpg

Den siste tiden har det vært flere medieoppslag om bruk av ulønnede praktikanter i motebransjen. Hvilke regler må arbeidsgivere forholde seg til når det gjelder lønn til ansatte? I denne artikkelen gir vi deg en oversikt over av hovedpunktene.

Kontaktpersoner

Relaterte artikler

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....