Arbeidsrett og pensjon

Arbeidsrett handler om mennesker. Arbeidsrettsadvokatene i Ræder er godt kjent med det omfattende og komplekse regelverket som gjelder i det moderne arbeidslivet. De vet også at veien til de beste løsningene ikke ligger i regelverket alene. Å forstå mennesker og mestre kommunikasjon i vanskelige situasjoner gir helt andre resultater og mye riktigere løsninger.
bilde_av_arbeid.jpg

Virksomheter av alle størrelser finner trygghet i rådgivning og veiledning fra Ræders arbeidsrettspesialister. Vi har et sterkt team av dyktige, erfarne og engasjerte fagfolk.

Uansett om man står midt oppe i fastlåste arbeidskonflikter, ser en potensiell situasjon seile opp i horisonten eller bare ønsker å være føre var: Hos oss får bedriftseiere, personalansvarlige og andre ledere en god strategisk rådgiver og sparringspartner. Og en litt tryggere vei til de gode løsningene.

Vi hjelper deg med

  • Endring i arbeidsforhold, omstilling og nedbemanningsprosesser
  • Innleie, konsulentavtaler og bonusordninger
  • Håndtering av varslingssaker, arbeidskonflikter og diskrimineringssaker
  • Virksomhetsoverdragelser
  • Arbeidsavtaler og konkurranseklausuler
  • Individuelle arbeidsforhold
  • Kontrolltiltak og personvern i arbeidsforhold
  • Pensjonsspørsmål
  • Tariffavtaler og andre kollektive forhold
  • Tvisteløsning og prosedyre for domstolene

Podcast 🎧

I «Råd om rett – ukentlige samtaler om arbeidsliv» gir Siri Falch-Olsen og Ragnhild J. Nakling ledere og de som jobber med HR svar på spørsmål de ofte har. 

Lytt

Ønsker du kursing i din bedrift?

 

Vi holder bedriftsinterne kurs og foredrag om spesielle temaer innen arbeidsrett. Kursene kan skreddersys etter dine behov og ønsker. Kontakt oss for mer informasjon om kurstilbudet vårt. 

Jeg ønsker kurs!

articleCreated with Sketch.5. mai 2021

Råd om rett - ny podcast fra Advokatfirmaet Ræder!

Bilde til web uten stripe råd om rett.jpg

I Råd om rett - ukentlige samtaler om arbeidsliv gir Siri Falch-Olsen og Ragnhild J. Nakling ledere og de som jobber med HR svar på spørsmål de ofte har.

articleCreated with Sketch.20. september 2021

Viktig påminnelse om tariffavtalens ufravikelighet

Bilde av brannmann.jpg

I sommer avsa Agder lagmannsrett en dom som gjaldt forholdet mellom en individuell arbeidsavtale og en tariffavtale. Den individuelle arbeidsavtalen fastsatte en særaldersgrense på 60 år, mens den tariffbestemte aldersgrensen var 70 år. Lagmannsretten la til grunn at tariffavtalen fikk forrang og arbeidstakeren kunne dermed ikke gjøre den lavere aldersgrensen gjeldende. Det var heller ikke grunnlag for gjeninntreden i stilling eller erstatning til vedkommende. Saken stadfester prinsippet om tariffavtalens ufravikelighet, og viser at ved motstrid med bestemmelse i arbeidsavtalen vil tariffavtalens bestemmelse gå foran.

articleCreated with Sketch.6. september 2021

Oppdragstaker eller arbeidstaker?

Bilde av lyspære og spørsmålstegn.jpg

Hva skal egentlig til for å bli vurdert som arbeidstaker etter arbeidsmiljøloven, og hvor går skillet mot å være en oppdragstaker?

articleCreated with Sketch.7. juni 2021

Tilbake til hverdagen – hvem bestemmer hvor arbeidet skal utføres, og hva må arbeidsgivere passe på ved fortsatt bruk av hjemmekontor?

Iconer hjemmekontor.jpg

Koronapandemien har ført til at mange arbeidstakere over lang tid har hatt eget hjem som arbeidssted. Flere har erfart fordeler med å arbeide hjemmefra. Mange ansatte ønsker nå å fortsatt arbeide helt eller delvis hjemmefra også etter pandemien. Arbeidsgivere møter argumenter om økt fleksibilitet, spart reisetid og muligheter for å kutte kostnader til kontorlokaler. Kan arbeidstaker kreve å fortsatt kunne arbeide hjemmefra – og hva må arbeidsgivere i så fall hensynta?

articleCreated with Sketch.23. juni 2021

Hva skjer når en virksomhet bytter tariffavtale?

bilde av arbeidskontrakt.jpg

I begynnelsen av juni avsa Høyesterett en viktig dom som får betydning for alle virksomheter som er bundet av tariffavtaler. Domstolen slår fast at såkalte normative bestemmelser i en tariffavtale – hovedsakelig bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår – blir en del av hver enkelt ansatt sin individuelle arbeidsavtale. Det vil si at bestemmelsene fortsatt gjelder mellom den ansatte og virksomheten, selv om tariffavtalen opphører. Dommen avklarer likevel ikke hva som skjer med denne type bestemmelser dersom virksomheten erstatter den opprinnelige tariffavtalen med en ny tariffavtale. Dette spørsmålet skal lagmannsretten ta stilling til – slik at siste ord i saken ikke er sagt.

articleCreated with Sketch.28. mai 2021

Lønnstilskuddsordning og avlyst arbeidsgiverperiode II ved fortsatt permittering

Bilde av mennesker som går.jpg

Samfunnet er i ferd med å åpne opp og i disse dager er det mange permitterte arbeidstakere som tas tilbake på jobb. Mange arbeidsgivere vil i den forbindelse ha rett til å søke om støtte til lønnstilskudd.

articleCreated with Sketch.28. april 2021

Forslag til nye regler om hjemmearbeid – viktige presiseringer, men fortsatt uavklarte spørsmål

bilde av teams meeting.jpg

Det siste året har hjemmekontor blitt den nyte normalen for mange arbeidstakere. Det har vært mye usikkerhet knyttet til hvilke regler som gjelder når man jobber hjemmefra og det er bred enighet om at regelverket fra 2002 er utdatert. Regjeringen har derfor foreslått nye regler på feltet, og sendte i slutten av april ut forslaget på høring. Forslaget gir svar på noen av problemstillingene arbeidslivet har møtt på det siste året, men det gjenstår fortsatt flere spørsmål som må avklares i praksis dersom reglene vedtas som foreslått.

articleCreated with Sketch.12. april 2021

Korona og fremtidsutsikter – er fortsatt permittering eller nedbemanning riktig?

Artikkel Siri Reiseliv 1.png

Koronapandemien har preget verden i over ett år. Reiselivsbransjen er særlig hardt rammet. Mange bedrifter er pålagt stenging og har ingen drift. Arbeidsgivere har vært nødt til å permittere hele eller deler av arbeidsstokken, og mange arbeidstakere har vært permittert siden pandemien startet i mars 2020. Dette aktualiserer spørsmålet om når det er riktig å vurdere en permanent bemanningsreduksjon fremfor fortsatt permittering.

Varslingsrutiner

nærbilde_trafikklys_750.jpg

Nye regler om varsling i arbeidsmiljøloven (fra 1. juli 2017) innebærer at alle virksomheter med mer enn fem ansatte, plikter å etablere varslingsrutiner. Har din bedrift varslingsrutiner på plass?

Kontaktpersoner

Relaterte artikler

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....