Arbeidsrett og pensjon

Arbeidsrett handler om mennesker. Arbeidsrettsadvokatene i Ræder er godt kjent med det omfattende og komplekse regelverket som gjelder i det moderne arbeidslivet. De vet også at veien til de beste løsningene ikke ligger i regelverket alene. Å forstå mennesker og mestre kommunikasjon i vanskelige situasjoner gir helt andre resultater og mye riktigere løsninger.
bilde_av_arbeid.jpg

Virksomheter av alle størrelser finner trygghet i rådgivning og veiledning fra Ræders arbeidsrettspesialister. Vi har et sterkt team av dyktige, erfarne og engasjerte fagfolk.

Uansett om man står midt oppe i fastlåste arbeidskonflikter, ser en potensiell situasjon seile opp i horisonten eller bare ønsker å være føre var: Hos oss får bedriftseiere, personalansvarlige og andre ledere en god strategisk rådgiver og sparringspartner. Og en litt tryggere vei til de gode løsningene.

Vi hjelper deg med

  • Endring i arbeidsforhold, omstilling og nedbemanningsprosesser
  • Innleie, konsulentavtaler og bonusordninger
  • Håndtering av varslingssaker, arbeidskonflikter og diskrimineringssaker
  • Virksomhetsoverdragelser
  • Arbeidsavtaler og konkurranseklausuler
  • Individuelle arbeidsforhold
  • Kontrolltiltak og personvern i arbeidsforhold
  • Pensjonsspørsmål
  • Tariffavtaler og andre kollektive forhold
  • Tvisteløsning og prosedyre for domstolene

Podcast 🎧

I «Råd om rett – ukentlige samtaler om arbeidsliv» gir Siri Falch-Olsen og Ragnhild J. Nakling ledere og de som jobber med HR svar på spørsmål de ofte har. 

Lytt

Ønsker du kursing i din bedrift?

 

Vi holder bedriftsinterne kurs og foredrag om spesielle temaer innen arbeidsrett. Kursene kan skreddersys etter dine behov og ønsker. Kontakt oss for mer informasjon om kurstilbudet vårt. 

Jeg ønsker kurs!

articleCreated with Sketch.26. januar 2022

Nytt år, nye lovendringer og to viktige arbeidsrettsavklaringer fra Høyesterett

bilde av folk som går i Oslo .jpg

I møte med det nye året bør norske arbeidsgivere være klar over flere sentrale endringer og rettsavklaringer. Vi gir deg en oversikt over hovedpunktene.

articleCreated with Sketch.22. desember 2021

En oversikt over den nye lønnstøtteordningen

Bilde av bartender.jpg

Nye koronarestriksjoner betyr at myndighetene nok en gang åpner pengesekken for støtteordninger til bedrifter som er økonomisk rammet av smitteverntiltak. Fredag ble det lagt frem forslag til ny lønns-støtteordning, som senere ble revidert etter at det opprinnelige forslaget høstet kritikk. Her gir vi deg en oversikt over de viktigste punktene.

articleCreated with Sketch.7. juni 2021

Tilbake til hverdagen – hvem bestemmer hvor arbeidet skal utføres, og hva må arbeidsgivere passe på ved fortsatt bruk av hjemmekontor?

Iconer hjemmekontor.jpg

Koronapandemien har ført til at mange arbeidstakere over lang tid har hatt eget hjem som arbeidssted. Flere har erfart fordeler med å arbeide hjemmefra. Mange ansatte ønsker nå å fortsatt arbeide helt eller delvis hjemmefra også etter pandemien. Arbeidsgivere møter argumenter om økt fleksibilitet, spart reisetid og muligheter for å kutte kostnader til kontorlokaler. Kan arbeidstaker kreve å fortsatt kunne arbeide hjemmefra – og hva må arbeidsgivere i så fall hensynta?

articleCreated with Sketch.20. september 2021

Viktig påminnelse om tariffavtalens ufravikelighet

Bilde av brannmann.jpg

I sommer avsa Agder lagmannsrett en dom som gjaldt forholdet mellom en individuell arbeidsavtale og en tariffavtale. Den individuelle arbeidsavtalen fastsatte en særaldersgrense på 60 år, mens den tariffbestemte aldersgrensen var 70 år. Lagmannsretten la til grunn at tariffavtalen fikk forrang og arbeidstakeren kunne dermed ikke gjøre den lavere aldersgrensen gjeldende. Det var heller ikke grunnlag for gjeninntreden i stilling eller erstatning til vedkommende. Saken stadfester prinsippet om tariffavtalens ufravikelighet, og viser at ved motstrid med bestemmelse i arbeidsavtalen vil tariffavtalens bestemmelse gå foran.

Kontaktpersoner

Relaterte artikler

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....