Arbeidsrett og pensjon

Å jobbe med arbeidsrett er å jobbe med mennesker. Arbeidsrettsadvokatene i Ræder er godt kjent med det omfattende og komplekse regelverket som gjelder i det moderne arbeidslivet. De vet også at veien til de beste løsningene ikke ligger i regelverket alene. Å forstå mennesker og mestre kommunikasjon i vanskelige situasjoner gir helt andre resultater og mye riktigere løsninger.
bilde_av_arbeid.jpg

Virksomheter av alle størrelser finner trygghet i rådgivning og veiledning fra Ræders arbeidsrettspesialister. Vi har et sterkt team av dyktige, erfarne og engasjerte fagfolk, hvorav flere er respekterte stemmer i samfunnsdebatten på området.

Uansett om man står midt oppe i fastlåste arbeidskonflikter, ser en potensiell situasjon seile opp i horisonten eller bare ønsker å være føre var: Hos oss får bedriftseiere, personalansvarlige og andre i sentrale lederposisjoner en god strategisk rådgiver og sparringspartner. Og en litt tryggere vei til de gode løsningene.

Vi hjelper deg med

  • konflikt
  • ansettelse og andre tilknytningsformer
  • Expat-ordninger
  • tariffrettslige spørsmål
  • pensjon
  • omstilling og bemanning
  • granskning
  • virksomhetsoverdragelse

Ønsker du kursing i din bedrift?

Vi holder bedriftsinterne kurs og foredrag om spesielle temaer innen arbeidsrett. Kursene kan skreddersys etter dine behov og ønsker. Kontakt oss for mer informasjon om kurstilbudet vårt. 

Jeg ønsker kurs!

articleCreated with Sketch.4. september 2019

Ny dom fra Borgarting lagmannsrett åpner for rimelighetssensur av sluttavtaler

bildeavmørktstyrerom.jpg

En sluttavtale kan være en utmerket måte å avslutte et arbeidsforhold på. Men en sluttavtale kan også være helt uegnet, og i enkelte tilfeller gi grunnlag for rabalder og rettstvister. En fersk dom fra Borgarting lagmannsrett viser hvor galt det kan gå.

articleCreated with Sketch.2. august 2019

Corporate Immigration 2019

ICLG_Corporate-Immigration_2019.jpg

Ræders partnere Nils Kristian Lie og Ole André Oftebro har bidratt med det norske kapitlet i Global Legal Group sin International Comparative Legal Guide 'Corporate Immigration'. Utgaven gir en oppdatert kortfattet og engelskspråklig oversikt over rettstilstanden i Norge og i andre land.

articleCreated with Sketch.5. juli 2019

Prøvetid

Bilde av hender som signerer kontrakt.jpg

Er du arbeidsgiver? Dette må du vite om prøvetid.

articleCreated with Sketch.1. juli 2019

Potensiell pensjonsbombe i privat sektor skal utredes

Bilde av sparegris og penger.jpg

Finansdepartementet har nedsatt et partssammensatt arbeidsutvalg som skal utrede spørsmålet om pensjonsopptjening fra første krone i privat sektor.

articleCreated with Sketch.14. desember 2018

Selskaper flytter ansatte til datterselskap

norwegian-vant-i-hoysterett_1440x740.jpg

Onsdag falt en Høyesterettsdom der det ble slått fast at morselskapet Norwegian Air Shuttle ASA (NAS) ikke har arbeidsgiveransvaret for piloter og kabinpersonale på flyvningene til Norwegian.

articleCreated with Sketch.6. februar 2019

Nytt tilbud for selskaper som nedbemanner

Bilde av OA Oftebro, Liss Sunde, Vigdis Lamberg og Nils K Lie.jpg

Tradisjonelt bistår vi med juridisk ekspertise på arbeidsrettslige forhold, men vi ser ofte at våre oppdragsgivere har behov for støtte og veiledning i arbeidet med å skaffe oppsagte medarbeidere ny jobb. En jobb de sjelden har tid til og ofte ikke har kompetanse på. Derfor innleder vi nå et samarbeid med Metier OEC.

articleCreated with Sketch.10. oktober 2018

Ræder inngår samarbeid med Keiron

Keiron2_1440x750.jpg

Advokatfirmaet Ræder håper på færre konflikter på arbeidsrettsområdet når de inngår samarbeid med psykologer.

Varslingsrutiner

nærbilde_trafikklys_750.jpg

Nye regler om varsling i arbeidsmiljøloven (fra 1. juli 2017) innebærer at alle virksomheter med mer enn fem ansatte, plikter å etablere varslingsrutiner. Har din bedrift varslingsrutiner på plass?

Rett fra Ræder

Ræders advokater gir Horecas lesere faglig påfyll av juridisk karakter. Les Rett fra Ræder her 

Kontaktpersoner

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....