Arbeidsrett og pensjon

Å jobbe med arbeidsrett er å jobbe med mennesker. Arbeidsrettsadvokatene i Ræder er godt kjent med det omfattende og komplekse regelverket som gjelder i det moderne arbeidslivet. De vet også at veien til de beste løsningene ikke ligger i regelverket alene. Å forstå mennesker og mestre kommunikasjon i vanskelige situasjoner gir helt andre resultater og mye riktigere løsninger.
bilde_av_arbeid.jpg

Virksomheter av alle størrelser finner trygghet i rådgivning og veiledning fra Ræders arbeidsrettspesialister. Vi har et sterkt team av dyktige, erfarne og engasjerte fagfolk, hvorav flere er respekterte stemmer i samfunnsdebatten på området.

Uansett om man står midt oppe i fastlåste arbeidskonflikter, ser en potensiell situasjon seile opp i horisonten eller bare ønsker å være føre var: Hos oss får bedriftseiere, personalansvarlige og andre i sentrale lederposisjoner en god strategisk rådgiver og sparringspartner. Og en litt tryggere vei til de gode løsningene.

Vi hjelper deg med

  • konflikt
  • ansettelse og andre tilknytningsformer
  • Expat-ordninger
  • tariffrettslige spørsmål
  • pensjon
  • omstilling og bemanning
  • granskning
  • virksomhetsoverdragelse

Ønsker du kursing i din bedrift?

Vi holder bedriftsinterne kurs og foredrag om spesielle temaer innen arbeidsrett. Kursene kan skreddersys etter dine behov og ønsker. Kontakt oss for mer informasjon om kurstilbudet vårt. 

Jeg ønsker kurs!

articleCreated with Sketch.10. oktober 2018

Ræder inngår samarbeid med Keiron

Keiron2_1440x750.jpg

Advokatfirmaet Ræder håper på færre konflikter på arbeidsrettsområdet når de inngår samarbeid med psykologer.

articleCreated with Sketch.16. august 2018

ICLG: Corporate Immigration 2018

ICLG_Corporate-Immigration_2018.jpg

Advokatfirmaet Ræder står for det norske bidraget om om Corporate Immigration i årets utgave av ICLG. Kapittelet er ført i pennen av våre to dyktige partnere Nils Kristian Lie og Ole André Oftebro.

articleCreated with Sketch.15. juni 2018

Foreslåtte endringer i regler om fast/midlertidig ansettelse og innleie

bilde_av_menneske_i_stillas_750.jpg

Den 10. april 2018 fremmet Arbeids- og sosialdepartementet forslag om endringer i arbeidsmiljøloven. Endringene gjelder reguleringen av fast ansettelse, midlertidig ansettelse og innleie av arbeidstakere.

articleCreated with Sketch.11. juni 2018

Ny høyesterettsdom medfører ikke at reisetid skal anses som arbeidstid

Folk i rushtid_750.jpg

Den 4. juni 2018 avsa Høyesterett en dom som omhandlet spørsmål om reisetid, arbeidstid og overtid. Hovedspørsmålet var om tiden som en polititjenestemann hadde brukt på reiser til og fra et annet arbeidssted enn sitt ordinære, og utenom avtalt arbeidstid, var å anse som «arbeidstid» i arbeidsmiljølovens forstand.

Varslingsrutiner

nærbilde_trafikklys_750.jpg

Nye regler om varsling i arbeidsmiljøloven (fra 1. juli 2017) innebærer at alle virksomheter med mer enn fem ansatte, plikter å etablere varslingsrutiner. Har din bedrift varslingsrutiner på plass?

Kontaktpersoner

Relaterte artikler

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.