Bank og finans

Bank- og finansbransjen er selve livsnerven i den globale økonomien, og spiller en avgjørende rolle for næringsliv og privatpersoner i så godt som alle land i verden. Ræders bank- og finansadvokater bistår norske og internasjonale selskaper, banker og finansinstitusjoner innenfor alle typer lånetransaksjoner.
bilde_av_logo_bank.jpg

Advokatene i Ræder bistår jevnlig klienter i alle faser av en transaksjon, fra utarbeidelse og forhandling av lånedokumentasjonen og etablering av sikkerheter, til refinansiering eller realisasjon av sikkerheter ved mislighold. Vi rådgir også flere store aktører om det regulatoriske rammeverket for finansinstitusjoner, og kan tilby ekspertise i forbindelse med etablering og løpende drift av finansieringsvirksomhet, herunder compliance.

Ræders advokater har særlig kompetanse innenfor oppkjøps- og prosjektfinansiering, finansiering av skip, eiendom og luftfartøyer, obligasjonslån, samt leasingfinansiering.

articleCreated with Sketch.29. november 2022

Ny finansavtalelov fra nyttår – endringer å se opp for

Mobil betaling 1440.jpg

Den 1. januar 2023 trer den nye finansavtaleloven i kraft, med unntak av § 8-3 nr. 9 om endringer i angrerettsloven. Den nye loven inneholder en rekke moderniseringer og endringer som skal styrke forbrukervernet og skjerpe pliktene for tjenesteyterne. Herunder vil den nye loven omfatte såkalte «Buy now pay later»-løsninger.

articleCreated with Sketch.24. juni 2019

Alternative investeringsfond og prosjektfinansieringsselskaper

Bilde av kontorbyggAIF.jpg

Finanstilsynet har i et rundskriv konkretisert den vurderingen som skal foretas for å kunne klassifisere en investeringsstruktur som et AIF eller ikke. I forbindelse med etablering av eiendomssyndikater kan AIF-reglene komme til anvendelse dersom myndighetene krever det. Dersom en investeringsstruktur er å anse som et AIF, må det utpekes en forvalter for fondet som vil etter AIF-loven være forpliktet til å påse at investorenes og fondets/investeringsselskapets interesser er ivaretatt gjennom hele fondets/selskapets levetid.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....