Bank og finans

Bank- og finansbransjen er selve livsnerven i den globale økonomien, og spiller en avgjørende rolle for næringsliv og privatpersoner i så godt som alle land i verden. Ræders bank- og finansadvokater bistår norske og internasjonale selskaper, banker og finansinstitusjoner innenfor alle typer lånetransaksjoner. Vi har særlig kompetanse innenfor oppkjøps- og prosjektfinansiering, finansiering av skip, eiendom og luftfartøyer, obligasjonslån, samt leasingfinansiering.
bilde_av_logo_bank.jpg

Advokatene i Ræder bistår jevnlig klienter i alle faser av en transaksjon, fra utarbeidelse og forhandling av lånedokumentasjonen og etablering av sikkerheter, til refinansiering eller realisasjon av sikkerheter ved mislighold. Vi rådgir også flere store aktører om det regulatoriske rammeverket for finansinstitusjoner, og kan tilby ekspertise i forbindelse med etablering og løpende drift av finansieringsvirksomhet, herunder compliance.

articleCreated with Sketch.14. november 2018

Ny hvitvaskingslov

Bilde av penger - ny hvitvaskningslov_1440x750

Den nye hvitvaskingsloven (1. juni 2018 nr. 23) med tilhørende ny hvitvaskingsforskrift (14. september 2018 nr. 1324) trådte i kraft 15. oktober 2018. Den nye loven gjennomfører store deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv (direktiv 2015/849), og en rekke av Financial Action Task Forces (FATF) 40 anbefalinger om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Dette innebærer en oppdatering og innstramming av regelverket på flere punkter.

Kontaktpersoner

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.