Distribusjon og franchise

Enhver agentur-, distribusjons- eller franchiseavtale handler om å få organisasjoner, mennesker og produkter til å spille sammen på best mulige måte. Slike samarbeid reiser mange vanskelige spørsmål, ikke sjelden av internasjonal karakter.
bilde_av_lager_og_medarbeider_650.jpg

De beste løsningene forutsetter også god kommersiell forståelse, i tillegg til inngående kompetanse innen alminnelig kontraktsrett, reglene for markedsføring, beskyttelse og lisensiering av immaterielle rettigheter – blant annet. Stadig oftere er rettigheter knyttet til design, varemerke, patenter eller know-how en sentral del av avtaleforholdet.

Ræder har i mange år bistått store og små handelsbedrifter, samt flere av handelens organisasjoner med rådgivning i alle typer mellommannsforhold. Vi har erfaring fra alle stadier av slike forhold, fra etablering av franchise til avvikling av forhandlerapparat til utarbeidelse av kontrakter eller fremforhandling av tvisteløsning. Ræder kan derfor bistå uansett om det gjelder et internasjonalt kjedekonsept som skal tilpasses norske forhold, eller et norsk konsept som skal ut i verden.

articleCreated with Sketch.30. mai 2022

Europakommisjonen med nye regler for leverandør- og distribusjonsavtaler (vertikale avtaler)

online-shopping-credit-card-and-cardboard-box-with-a-shopping-cart-picture-id1352735407.jpg

Etter en lang lovgivningsprosess, vedtok EU-kommisjonen den 10. mai et nytt gruppefritak for vertikale avtaler, til erstatning for det tidligere gruppefritaket fra 2010. De viktigste endringene er innstramming av reglene for «dual distribution» - dvs. der hvor leverandøren selv selger til sluttbruker i konkurranse med sine distributører, og forbud mot bestevilkårsklausuler ved salg over plattform (hittil særlig praktisk ved salg av hotellrom på steder som hotels.com osv.). Mest kontroversielt – og overraskende – er at det nå – langt på vei – er fritt frem for «dual pricing». I praksis betyr dette at en leverandør kan ta en annen (høyere) pris for varer som distributøren akter å selge på nett, enn for varer som skal selges i en fysisk butikk.

articleCreated with Sketch.20. august 2018

Prøvetid i agentkontrakter – agentens krav på avgangsvederlag m.v

Agentkontrakter_1440x750.jpg

I mange agenturforhold vil partene være usikre på hverandre og om agenten evner å utføre de oppgaver oppdragsgiver («prinsipalen») forventer. I så måte ligner forholdet på en arbeidskontrakt. Selv med grundige undersøkelser vil man kunne oppleve at forholdet ikke fungerer som forventet.

articleCreated with Sketch.2. mai 2018

Eneforhandlers krav opp i svensk høyesterett

nærbilde_av_klubbe_750.jpg

I februar 2018 kom Sveriges Høyesterett fram til at eneforhandler ikke har krav på avgangsvederlag, men rimelig oppsigelsestid som i mangel av andre holdepunkter vil være 6 måneder. Den norske og svenske rettstilstanden er tilnærmet lik, og "6 måneders-regelen" svensk Høyesterett anvender vil derfor være et sterkt argument også i norske saker.

articleCreated with Sketch.10. januar 2018

Hva skjer med dine kontrakter post Brexit?

bilde_av_flaggweb.jpg

En rekke norske bedrifter har kunder eller leverandører i Storbritannia. Ræder anbefaler alle sine kunder å gjennomgå langsiktige kontrakter med britiske selskap.

Advokat Carl A. Christiansen er medlem av og tilknyttet fagskribent hos International Distribution Institute (IDI). Hold deg oppdatert på fagartiklene hans ved å klikke på lenken til høyre

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....