Eiendom

Ræder har gjennom flere tiår bygget opp et sterkt fagmiljø som har spesialisert seg på næringseiendom, transaksjoner, entreprise, eiendomsutvikling og plan- og bygningsrett.
barcode_650.jpg

Vi har et av Norges største team med mange års erfaring innen fast eiendom og tilknyttede rettsområder. Eiere, forvaltere og meglere av næringseiendommer, samt utbyggere og eiendomsinvestorer søker bistand fra Ræder. Ikke bare fordi vi kjenner jussen og de politiske og administrative prosessene, men også fordi vi finner de kommersielt og praktisk gode løsningene. 

Eiendomsutvikling, plan- og bygningsrett

Ræders advokater har inngående forståelse og kunnskap om de offentlige prosessene i utbyggingsprosjekter. Våre advokater på eiendomsutvikling har lang juridisk og politisk erfaring. Vi gir utbygger strategiske og juridiske råd i møte med offentlige etater og eiendomsrettslige forhold. 

Entreprise

Vi har omfattende kompetanse på det entrepriserettslige området. De siste årene har Ræder vært involvert i flere av de største entrepriseprosjektene i Norge. Våre advokater bistår i alle stadier av prosjektene, fra kontraktsutforming til kontraktsgjennomføring og sluttoppgjør. Vi bistår også med håndtering av tvister som oppstår underveis i prosjekter eller etter kontraktens avslutning, herunder mekling og tvisteløsning for de ordinære domstoler og voldgift.

Næringseiendom

Ræders advokater innen næringseiendom har lang erfaring med gjennomføring av eiendomstransaksjoner og utleie/leie av næringseiendom. Vi bistår kjøpere og selgere i kjøps- og salgsprosesser, herunder i forbindelse med bud/aksept, med due diligence-prosesser, avtaleforhandlinger og oppgjør. Videre bistår vi utleiere og leiere i forbindelse med leiekontrakter, og eiendomsbesittere i relasjon til spørsmål som oppstår i forbindelse med å eie og drifte næringseiendom.

Samfunnskontakt og forvaltningsrett

På dette området har Ræder et ledende team. Flere av våre advokater har mange års erfaring innen fast eiendom, i tillegg til at de har erfaring med utforming av vedtak og rammebetingelser fra regjeringsarbeid og lokalpolitikk. Eiere, forvaltere og meglere av næringseiendommer, samt utbyggere og eiendomsinvestorer søker bistand fra Ræder. Ikke bare fordi vi kjenner jussen og reglene og forstår hvordan vedtak fattes, men også fordi vi finner de kommersielt praktisk gode løsningene. 

Tvisteløsning og prosedyre

I Ræder vet vi at de beste løsningene ofte kommer uten at rettsapparatet kobles inn, men i mange tilfeller er det imidlertid ingen vei utenom en domstol. Ræders erfarne prosessadvokater fører et betydelig antall saker for domstolene hvert år, også i Høyesterett.

Skatt og avgift

I vår skatte- og avgiftsgruppe jobber det erfarne advokater med bakgrunn fra Finansdepartementet, Skatteetaten, revisjonsselskaper og advokatvirksomhet. De jobber tett med flere faggrupper i Ræder, men særlig med fast eiendom. Ræder har derfor lang erfaring med å finne gode løsninger som ivaretar alle økonomiske, kommersielle og juridiske hensyn best mulig.

Kontaktpersoner

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....