Eiendomsutvikling, plan- og bygningsrett

Plan- og bygningsrett har alltid vært en særegen blanding av jus og politikk. Ræder var første firma i Norge til å ta konsekvensen av dette og kombinere jus med politisk strategi i eiendomsutvikling.
bilde_av_operaen_fra_sjøen.jpg

Vår praksis på dette fagområdet er bygget opp av juristutdannede fageksperter med årelang erfaring innen lokal og riksdekkende politikk, som gjør at vi også har et øye for de kommersielle sidene ved en prosess.

Ræders advokater på eiendomsutvikling har bred kunnskap om rettsforhold i tilknytning til fast eiendom, og bistår ulike aktører på dette området. Vi kjenner hele verdikjeden og jobber på tvers av disiplinene plan- og bygningsrett, entreprise, myndighetskontakt, transaksjoner og eiendomsmegling, samt forvaltning, for å nevne noen. Våre kunder er gjerne offentlige myndigheter, byggherrer, entreprenører, eiendomsutviklere og privatpersoner. Vi gir deg som er utbygger strategiske råd i møte med offentlige etater og på eiendomsrettslige forhold.

Helhet om prosessen er vel så viktig for både deg som for oss. Hos Ræder bistår vi deg fra idé til ferdigstilling: gjennom planprosesser, forhandlinger rundt avtaleforhold og reguleringer. Denne måten å jobbe på har gitt oss bred bransjeerfaring, som igjen vil gi deg de gode, langsiktige og lønnsomme løsningene.

Noen av de typiske sakene vi kan hjelpe deg med er

 • Byggesøknad
 • Adkomst(bl.a sikring av adkomst,Vegloven, innpåkjøp)
 • Deling av eiendom
 • Dispensasjon(bl.a fra teknisk forskrift, fra planregulering)
 • LNF-område og restriksjoner rundt dette
 • Forurenset grunn
 • Ansvarsrett
 • Servitutter
 • Opparbeidelse av infrastruktur
 • Ekspropriasjon
 • Eierseksjonsloven
 • Sameie
 • Jordskifte
 • Tomtefeste
 • Utbyggingsavtaler

 

articleCreated with Sketch.16. februar 2023

«Gammel Småhusplanen» gjelder frem til 12 april

drone-view-of-oslo-with-sunrise-picture-id1172800258 (1).jpg

I går meldte Aftenposten om at det gis 8 ukers amnesti til å søke om byggetiltak etter «gammel småhusplan» i Oslo. Det var imidlertid noe uklart hva slags betingelser som skulle gjelde for slike søknader. Det er nå klart at midlertidig forbud mot tiltak er helt opphevet.

articleCreated with Sketch.10. oktober 2022

Kommunen har ikke adgang til å stille krav om fossilfrie byggeplasser

drone-view-of-oslo-with-sunrise-picture-id1172800258 (1).jpg

I utkast til ny Småhusplan foreslår Oslo kommune å kreve fossilfrie byggeplasser innenfor reguleringsplanområdet.

Avslag på rammetillatelse

bilde_av_rådhuset_750.jpg

Dersom kommunen har gitt avslag på en rammetillatelse, må kommunen ha et klart hjemmelsgrunnlag for å avslå rammetillatelsen.

Hva er en utbyggingsavtale?

jernbane_750.jpg

En utbyggingsavtale er en avtale mellom kommunen og utbyggeren om bygging av f.eks. infrastruktur.

Reguleringsplan

bilde_av_sakspapirer_750.jpg

Mange spør seg, hva er en reguleringsplan, når trenger jeg den og hvilke virkninger har den?

Kan jeg bygge tilbygg uten å søke?

bilde_av_sakspapir_briller_750.jpg

Hvilke tiltak er søknadspliktig? Alle byggetiltak er i utgangspunktet søknadspliktige. Men det finnes en rekke unntak.

Relaterte artikler

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....