Entreprise

Både eiendomsutvikling, utbygging og andre leveranser tilknyttet byggeprosjekter er områder som er godt regulert i Norge. Selv om man innen bygg og entreprise ofte benytter standardkontrakter, er det likevel behov for spesialistkompetanse i alle stadier av et prosjekt.
bilde_av_heisekran.jpg

Det er ofte store beløp involvert, og det er relativt vanlig at det oppstår tvister. Det å sikre at du i ditt prosjekt har tilgang på inngående bransjekunnskap og bred, relevant juridisk erfaring, er derfor en klok forsikring og en god investering.

Den omfattende kompetanse som Ræders advokatteam på det entrepriserettslige området besitter, er utviklet gjennom bistand til utallige store og små prosjekter gjennom flere tiår. Dette gjør oss svært godt skikket til å bistå i alle stadier av et prosjekt, fra kontraktsutforming til kontraktsgjennomføring og sluttoppgjør.

Vi bistår også med håndtering av tvister som oppstår underveis i prosjekter eller etter kontraktens avslutning, herunder mekling og tvisteløsning for de ordinære domstoler og voldgift. Og om nettopp ditt prosjekt blir et av dem som havner i retten eller i en voldgiftssak, skal du vite at Ræders advokater er blant de mest erfarne i landet på å håndtere slike tilfeller.

I Ræder jobber vi sammen på tvers av relevante fagområder og har sterke fagmiljør innen næringseiendom, transaksjoner, eiendomsutvikling og plan- og bygningsrett samt offentlige anskaffelser. Vi bistår internasjonale byggherrer, rådgivere og entreprenører, og jobber like godt med både offentlige og private byggherrer.

articleCreated with Sketch.2. desember 2021

Ny dom fra Høyesterett - Entreprenørens erstatningsansvar overfor tredjeparter

Bilde av byggeplass Tromsø.jpg

I en ny dom fra Høyesterett (HR-2021-2201-A), slås det fast at entreprenøren kan holdes ansvarlig selv om fristene etter kontrakten er utløpt.

articleCreated with Sketch.15. februar 2021

Endring i plikten til å betale mva. på omtvistede krav

Bilde av byggeplass Tromsø.jpg

Fra 1. januar 2021 skjedde det en endring i reglene for utstedelse av salgsdokument ved bygge og anleggsvirksomhet og i verftsindustri. Endringen innebærer at entreprenørene kan vente med å fakturere sine krav til arbeidet er fullført, og gi en tilsvarende utsettelse av betalingen av merverdiavgift. Dette vil bidra til å redusere entreprenørenes likviditetsbelastning ved omtvistede krav.

articleCreated with Sketch.12. februar 2021

Ræder styrker seg på eiendom, entreprise og offentlige anskaffelser

SIFALCS.jpg

Lars Christian K. Skjelvan og Siri Falch-Olsen er tatt opp som partnere i selskapet. Begge har lang erfaring fra eiendoms- og entreprenørbransjen.

Kontaktpersoner

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....