Forsikring og erstatning

Faggruppen for forsikring- og erstatningsrett bistår forsikringsselskap, bedrifter og privatkunder. Vi samarbeider tett med faggruppen for shipping, marine og transport og kan tilby et bredt spekter av forsikringsjuridiske tjenester.
bilde_av_livbøye_650.jpg

Ræder har lang erfaring i å bistå forsikringsselskap i forsikringsrelaterte saker, eksempelvis; ansvarsskader innenfor profesjonsansvar, generelt bedriftsansvar og større tingskader. Videre bistår vi også bedrifter med å melde forsikringskrav (på riktig måte og i riktig tid), og i tvister mot forsikringsselskapet.

Vi har omfattende prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser og bistår med regresskrav, forsikringsmessige spørsmål, virksomhetsetablering og generell løpende rådgivning. 

Våre advokater har solid erfaring med blant annet

  • Ansvarsskader (bedriftsansvar, profesjonsansvar, styreansvar, produktansvar, forurensningsansvar)
  • Storskadehåndtering
  • Regresskrav
  • Avbruddstap
  • Forsikringsjuridisk «due diligence» ved kjøp eller salg av virksomhet
  • Etablering av forsikringsvirksomhet / «captive» i Norge
  • Vilkårsutforming
  • Shipping, marine og transport
  • Produktansvar
articleCreated with Sketch.13. januar 2023

Ansvarsforsikring: Hvordan fordeles forsikringssummen når det ikke er nok til alle?

3d-rendering-liv-preserver-isolerad-p%C3%A5-bakgrund-med-urklipps-bana.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=58MF5JkT0zajErPqPdXRAW7K_M5fF7Oo8rKhquzIhcI=.jpg

Etter forsikringsavtaleloven («FAL») § 7-6 kan en skadelidt kreve erstatning direkte fra skadevolders ansvarsforsikrer. Denne direktekravsadgangen gjelder for de fleste forsikringsavtaler, og det innebærer en eksponering for norske forsikringsselskaper (ansvarsassurandører), som forsikringsselskaper i mange andre land ikke utsettes for.

articleCreated with Sketch.28. juni 2022

Endringer i forsikringsavtaleloven

bilde_av_sakspapirer_750.jpg

Den 1. juli 2022 trer endringer i forsikringsavtaleloven i kraft. Bakgrunnen for endringene er del av en gjennomføring av EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv 2016/97.

articleCreated with Sketch.7. mars 2022

Sanksjoner mot Russland - konsekvenser for varetransporten og forsikringsdekning

Bilde av havn og skip.jpg

I forbindelse med Russlands krigføring mot Ukraina har FN, EU og USA reagert med økonomiske sanksjoner mot Russland. Norge har sluttet seg til sanksjoner som EU har fattet vedtak om i tillegg til at Norge er forpliktet til å gjennomføre sanksjoner som FNs sikkerhetsråd har besluttet. Dette får blant annet konsekvenser for varetransporten til og fra Norge.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....