Varehandel og service

Varehandel, retail - og servicenæringen er blant de mest pressede bransjene i Norge. Både globalt og lokalt. Handelslekkasje, konkurranse, internasjonal netthandel, kompliserte regelverk og uforutsigbare markedsforhold, er noe av det landskapet handelsbedrifter opererer i. Da kan det være smart å sparre med advokater som kjenner bransjen godt.
Bilde av netthandel og vogn.jpg

Advokatfirma Ræder har gjennom mange års samarbeid med noen av bransjenes mest kjente aktører, opparbeidet seg betydelig kompetanse innen juridiske områder og problemstillinger som små og store virksomheter i disse bransjene må forholde seg til. 

Vi bistår med forhandling, utforming og kvalitetssikring av kontrakter, ved kjøp, salg og ved etablering av forhandlernettverk eller franchisestrukturer. Våre advokater er også naturlige samarbeidspartnere når varer ikke oppfyller de krav eller løfter som ble gitt ved innkjøp eller når kunder mener det er mangel i leveranser.

I tillegg er våre advokater tilknyttet fagforum for handelsrett 'Nordic Trade Law Forum', som skal sikre en helhetlig tilnærming til handelsrett som fagfelt. 

Selskaper innen varehandel og service kan ha særlig nytte av å søke bistand og råd fra erfarne ressurser når de har å gjøre med problemstillinger innen disse fagområdene:

Selskapsrett

Uansett hvilket stadium din virksomhet er i, gir Ræders selskapsrettsadvokater løpende rådgivning i forbindelse med drift og forvaltning, både til ledelse, styrende organer og aksjonærer.

Konkurranserett

Konkurransereglene skal sikre at små og store aktører i næringslivet kan konkurrere på rettferdig vis og under jevnbyrdige vilkår. Ræders faggruppe for konkurranserett har de siste årene håndtert noen av Norges største kartellsaker, og vi har også bistått med å sikre myndighetenes godkjennelse i en rekke kompiserte virksomhetsoverdragelser.

Distribusjon og franchise

Ræder har i mange år bistått store og små handelsbedrifter, samt flere av handelens organisasjoner med rådgivning i alle typer mellommannsforhold. Vi har erfaring fra alle stadier av slike forhold, fra etablering av franchise til avvikling av forhandlerapparat til utarbeidelse av kontrakter eller fremforhandling av tvisteløsning.

Ehandel

Netthandel vokser rekordraskt og Ræder bistår en rekke av de største kjedene og andre sentrale aktører med ulike juridiske problemstillinger knyttet til bla digital markedsføring, GDPR og prismarkedsføring. 

Næringseiendom

Ræders næringseiendomsavdeling har særlig spisskopmpetanse innen de juridiske, kommersielle og praktiske aspekter i forbindelse med kjøp og salg av eiendom/eiendomsselskaper.

Her kan vi bidra innen budprosesser, due diligence-prosesser, strukturering, finansiering, avtaleforhandlinger/-utforming og gjennomføring av oppgjør. Det samme gjelder utleie/leie av næringseiendom, som normalt er en av de vesentligste verdidrivere for næringseiendom. Avdelingen arbeider også med spørsmål relatert til forvaltning av eiendom, samt andre eiendomsrelaterte spørsmål.

Arbeidsrett

Uansett om man står midt oppe i fastlåste arbeidskonflikter, ser en potensiell situasjon seile opp i horisonten, eller bare ønsker å være føre var: Hos oss får bedriftseiere, personalansvarlige og andre i sentrale lederposisjoner en god strategisk rådgiver og sparringspartner. Og en litt tryggere vei til de gode løsningene.

Restrukturering og insolvens

Ræders advokatteam har lang erfaring med å bistå virksomheter med økonomiske problemer. Vi kjenner både fallgruvene og mulighetene for de ulike partene, enten vi snakker om selskapets ledelse, kreditorer, låntakere, långivere eller ansatte.

Fagforum for handelsrett ⚖️

Ræder og CLP samler krefter og har dannet et fagforum for handelsrett 'Nordic Trade Law Forum'. Bransjen berøres av mange rettsområder (kontraktsrett, konkurranserett, GDPR, IPR, forbrukerrett, markedsføringsrett og linternasjonale lovvalgs- og jurisdiksjonsspørsmål mm). Forumet skal sikre en helhetlig tilnærming til handelsrett som fagfelt. 

articleCreated with Sketch.5. desember 2022

Klimasinken i Bergen

shopping-bags.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=r21BYmzmbYsukcpDzKFU3GYHw3MfmfQLwUb0eAm_D_c=.jpg

Konkurransereglene skal bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å fremme konkurranse mellom foretak. Dessverre viser det seg at de samme reglene kan skape trøbbel for ambisiøse mål om å redusere klimagassutslipp.

articleCreated with Sketch.30. mai 2022

Europakommisjonen med nye regler for leverandør- og distribusjonsavtaler (vertikale avtaler)

online-shopping-credit-card-and-cardboard-box-with-a-shopping-cart-picture-id1352735407.jpg

Etter en lang lovgivningsprosess, vedtok EU-kommisjonen den 10. mai et nytt gruppefritak for vertikale avtaler, til erstatning for det tidligere gruppefritaket fra 2010. De viktigste endringene er innstramming av reglene for «dual distribution» - dvs. der hvor leverandøren selv selger til sluttbruker i konkurranse med sine distributører, og forbud mot bestevilkårsklausuler ved salg over plattform (hittil særlig praktisk ved salg av hotellrom på steder som hotels.com osv.). Mest kontroversielt – og overraskende – er at det nå – langt på vei – er fritt frem for «dual pricing». I praksis betyr dette at en leverandør kan ta en annen (høyere) pris for varer som distributøren akter å selge på nett, enn for varer som skal selges i en fysisk butikk.

articleCreated with Sketch.28. mars 2022

USAs president og EU-kommisjonen enige om prinsippene for nytt rammeverk for overføring av personopplysninger til USA. Ble "Schrems II"-problemet løst?

Usa europa.jpg

For norske bedrifter som bruker amerikanske skybaserte tjenester, noe de fleste av oss gjør, har GDPR og Schrems II-dommen vært en juridisk og risikomessig hode pine.USA og EU er nå er enige om prinsipper for et nytt rammeverk som skal gjøre det lovlig å overføre personopplysninger til USA. Hva skjer videre og hva betyr dette for norske bedrifters bruk av amerikanske tjenester?

Relaterte artikler

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....