Retail / Varehandel

Retail/ varehandel - og servicenæringen er en bransje i stadig endring og tidvis under stort press. Handelslekkasje, konkurranse, E-handel, kompliserte regelverk og uforutsigbare markedsforhold, er noe av det landskapet handelsbedrifter opererer i. Da kan det være smart å sparre med advokater som kjenner bransjen godt.
bilde_av_brusproduksjon.jpg

Vårt advokatkontor har gjennom mange års samarbeid med noen av bransjenes mest kjente aktører, - opparbeidet seg betydelig kompetanse innen juridiske områder og problemstillinger som små og store virksomheter i disse bransjene må forholde seg til. 

Vi bistår med forhandling, utforming og kvalitetssikring av kontrakter, ved kjøp, salg og ved etablering av forhandlernettverk eller franchisestrukturer. Våre advokater er også naturlige samarbeidspartnere når varer ikke oppfyller de krav eller løfter som ble gitt ved innkjøp eller når kunder mener det er mangel i leveranser.

Selskaper innen varehandel og service kan ha særlig nytte av å søke bistand og råd fra erfarne ressurser når de har å gjøre med problemstillinger innen disse fagområdene:

Konkurranserett

Konkurransereglene skal sikre virksom konkurranse, slik at at små og store aktører i næringslivet konkurrerer på like vilkår. Vår faggruppe for konkurranserett har bred erfaring med å gi råd til handelsbedrifter om ulike konkurranserettslige problemstillinger som f.eks. oppkjøp av og samarbeid med konkurrenter, valg av distribusjonsmodell, områdebeskyttelse, prising og prisalgoritmer, rabattsystemer, forretningsnektelser mv.

Distribusjon og franchise

Vi har i mange år bistått store og små handelsbedrifter, samt flere av handelens organisasjoner med rådgivning i alle typer mellommannsforhold. Vi har erfaring fra alle stadier av slike forhold, fra etablering av franchise til avvikling av forhandlerapparat til utarbeidelse av kontrakter eller fremforhandling av tvisteløsning.

Markedsrett og ehandel

Global handel gjør verdensøkonomien stadig mer sammenvevd og det blir viktigere en noen gang for norske virksomheter å beskytte sine rettigheter på tvers av landegrensene. Vi bistår en rekke av de største kjedene og andre sentrale aktører med ulike juridiske problemstillinger knyttet til bl.a. digital markedsføring, varemerkeregistrering, GDPR og prismarkedsføring. 

Næringseiendom

Næringseiendomsavdelingen har særlig spisskompetanse innen de juridiske, kommersielle og praktiske aspekter i forbindelse med kjøp og salg av eiendom/eiendomsselskaper. Vi bistår med budprosesser, due diligence-prosesser, strukturering, finansiering, avtaleforhandlinger/-utforming og gjennomføring av oppgjør. Det samme gjelder utleie/leie av næringseiendom, som normalt er en av de vesentligste verdidrivere for næringseiendom. Avdelingen arbeider også med spørsmål relatert til forvaltning av eiendom, samt andre eiendomsrelaterte spørsmål.

articleCreated with Sketch.5. desember 2022

Klimasinken i Bergen

shopping-bags.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=r21BYmzmbYsukcpDzKFU3GYHw3MfmfQLwUb0eAm_D_c=.jpg

Konkurransereglene skal bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å fremme konkurranse mellom foretak. Dessverre viser det seg at de samme reglene kan skape trøbbel for ambisiøse mål om å redusere klimagassutslipp.

articleCreated with Sketch.30. mai 2022

Europakommisjonen med nye regler for leverandør- og distribusjonsavtaler (vertikale avtaler)

online-shopping-credit-card-and-cardboard-box-with-a-shopping-cart-picture-id1352735407.jpg

Etter en lang lovgivningsprosess, vedtok EU-kommisjonen den 10. mai et nytt gruppefritak for vertikale avtaler, til erstatning for det tidligere gruppefritaket fra 2010. De viktigste endringene er innstramming av reglene for «dual distribution» - dvs. der hvor leverandøren selv selger til sluttbruker i konkurranse med sine distributører, og forbud mot bestevilkårsklausuler ved salg over plattform (hittil særlig praktisk ved salg av hotellrom på steder som hotels.com osv.). Mest kontroversielt – og overraskende – er at det nå – langt på vei – er fritt frem for «dual pricing». I praksis betyr dette at en leverandør kan ta en annen (høyere) pris for varer som distributøren akter å selge på nett, enn for varer som skal selges i en fysisk butikk.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....