Konkurranserett og offentlige anskaffelser

Konkurransereglene skal sikre at små og store aktører i næringslivet kan konkurrere på rettferdig vis og under jevnbyrdige vilkår. Konkurranserett har også å gjøre med offentlige anskaffelser, EU- og EØS-rett eller spørsmål som omhandler statsstøtte. Kunnskap om regelverket er avgjørende.
bilde_av-fasader_bjørvika_650.jpg

Virksomheter som ønsker å ta disse spørsmålene på alvor, vil ha stor nytte av Ræders bistand til å utarbeide interne retningslinjer og rutiner som hindrer brudd på konkurransereglene, og definerer hvordan selskapet skal opptre dersom de blir involvert i konkurransesaker.

Ræders advokater har lang erfaring i å bistå virksomheter med konkurranserettslige vurderinger av oppkjøp, fusjoner, etablering av joint ventures eller andre foretakssammenslutninger. Her kan vi også bistå med å utarbeide og følge opp meldinger til konkurransemyndighetene. Ræder har de siste årene håndtert noen av de største norske kartellsakene, samt sørget for myndighetsgodkjennelse av en rekke kompliserte virksomhetsoverdragelser.

Lovverket er som sagt utarbeidet for at større foretak ikke skal misbruke sin posisjon, men slike bedrifter må likevel få dra rettmessig fordel av sin størrelse. I Ræder har vi lang erfaring med å utforme og kvalitetssikre distribusjonsavtaler, lisensavtaler og ulike former for samarbeidsavtaler slik at de ikke er i konflikt med konkurransereglene.

I samme spor kan vi også vurdere eksklusivitetsavtaler, lojalitetsrabatter, leveringsnektelser og annen type markedsatferd for å bidra til at de ikke utgjør ulovlig misbruk av virksomhetens dominerende stilling. Vi har også erfaring fra å bistå kunder ved avdekking av ulovlig samarbeid som markedsdeling og pris- eller anbudssamarbeid.

Mange av Ræders kunder leverer tjenester til det offentlige, og vi har lang erfaring med å bistå dem i alle stadier av et slikt kundeforhold. Det å involvere advokat tidlig i en anskaffelses prosess kan redusere behovet for ressurskrevende klageprosesser i etterkant. Vi bistår både leverandører og oppdragsgiver i alle faser av anbudsprosessen, fra utforming av anbudsinnbydelser, avklaring av uklarheter til inngivelse av anbud og praktisk gjennomføring av kontraktsforhandlinger og evnt. klagesaker. Ræder bistår også i tvister, både ved alminnelige rettssaker og midlertidige forføyninger.

Ræders internasjonale innstilling og brede nettverk i land norske virksomheter gjerne samarbeider med, gjør oss også til en naturlig samarbeidspartner i generelle EØS-rettslige spørsmål, enten de omhandler de fire friheter, statsstøtte eller andre forhold.

Kontaktpersoner

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.