Media og underholdning

Media og underholdning har gjennomlevd enorme endringer siden internett fikk fotfeste, og ingenting tyder på at omstillingsperioden er over. Endringene har gitt ny aktualitet for opphavsrettslige spørsmål av alle typer.
media_underholdning_650.jpg

Ræder har både lang erfaring og et bredt register av kjente kunder på området, blant annet innen internett- og forlagsvirksomhet, medier, underholdning, programvare, kunst og utdanning. Ved innspilling av tv, film, musikk og teater, eller publisering og bruk av materiale på internett og elektroniske nettverk, er det viktig å kjenne opphavsrettens begrensninger og muligheter.

Immaterialrett

Ræder har en av landets største og mest erfarne avdelinger innen rettighetsjuss, og vi bistår kunder i alle bransjer med å etablere, sikre og håndheve rettigheter av alle slag. Vi har også lang erfaring i å bistå ved kontraktsforhandlinger vedrørende utnyttelse og/eller overføring av rettigheter, og vi jobber mye med rettighetsklareringer for rettighetshavere og mottakere. Vi gir ofte råd i forbindelse med kopiering og tilgjengeliggjøring av åndsverk, bruk og publisering av materiale på internett, kontrakter om lisensiering og overdragelse av opphavsrett, kontrakter om innspilling og distribusjon av tv-programmer, film, musikk og opptak av utøvende kunstneres fremføringer for øvrig og opphavsrett og programvareutvikling og –lisensiering. Ræder benytter det anerkjente registrerings- og administrasjonssystemet PATRICIA, og tilbyr enkel og trygg behandling av våre kunders rettighetsporteføljer.

Personvern og GDPR

Alle virksomheter må være påpasselige med personopplysninger uansett hvordan de benyttes. Siden aktører innen media og underholdning ligger langt fremme på bruk av teknologi, er denne problemstillingen særlig aktuell. 

Tvisteløsning og prosedyre

Ræders eksperter på dette området benytter sin betydelige erfaring fra prosesser for domstolene og ulike klageorganer både når de gir kunder råd om tvister som kan oppstå og i prosedyreoppdrag. Vi bistår ofte klienter med håndheving av opphavsrettigheter og tvisteløsning for domstolene. Ræders mange erfarne prosessadvokater fører et betydelig antall saker for domstolene hvert år, også i Høyesterett.

Kontaktpersoner

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....