Personvern og GDPR

Ræder har lang erfaring med å hjelpe bedriftene til å opptre i tråd med reglene for personvernopplysninger. Med GDPR (EUs nye regler for personopplysninger) under oppseiling, er dette mer aktuelt enn noensinne.
_nærbilde_av_fingeravtrykk.jpg

Vi bistår øverste ledelse, sikkerhetsansvarlige, IT-sjefer, personvernombud, ansatte og registrerte i spørsmål knyttet til behandling av personopplysninger.

I tillegg yter vi bistand i forbindelse med andre typer spørsmål innen personvern, som den enkeltes rett til eget bilde etter åndsverkloven og retten til privatliv etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

Vi rådgir virksomheter som samler inn, lagrer og på annen måte behandler personopplysninger, bl.a. om de benyttes til direkte markedsføring eller utvikling av nye forretningsmetoder, internettjenester eller apper.

Ræder Bings advokater har bred erfaring med saker som behandles av Datatilsynet og med klagebehandling for Personvernnemnda, og er hyppig brukte foredragsholdere på fagområdet.


Vi hjelper deg med

  • Rådgivning av alle typer spørsmål innen personvern og GDPR for behandlingsansvarlige (virksomheten som bestemmer formål og midler ved behandlingen), databehandlere (virksomheten som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig) og registrerte (person som personopplysningene gjelder)
  • Databehandleravtaler, avtale om felles behandlingsansvarlig, sluttbrukeravtaler og andre kontrakter som inneholder klausuler om personvern
  • Personvernerklæringer for ansatte, for hjemmeside og for andre formål
  • Samtykketekster og vurderinger knyttet til samtykkekrav i GDPR
  • Compliance bistand innen personvern, herunder utarbeide og oppdaterte dokumentpakken internkontroll GDPR for virksomheter i privat eller offentlig sektor, gjennomføre årlig egenkontroll eller kommentere hva som bør forbedres
  • Risikovurderinger som GDPR pålegger behandlingsansvarlig, bl.a. har vi sjekklistemaler for å dokumentere balansetest for å avklare om berettiget interesse kan brukes som behandlingsgrunnlag, personvernkonsekvensanalyse (DPIA) eller vurdering av datasikkerhet og andre krav til databehandlere
  • Bistå ansatte eller arbeidsgiver i personvernspørsmål, bl.a. utarbeide rutiner for kameraovervåking på arbeidsplassen eller innsynsrutine for arbeidsgivers innsyn i ansattes e-postkasse
  • Vurdere virksomheters roller etter personvernregelverket eller om tilleggskrav for overføring til noen i USA eller usikkert tredjeland er oppfylt
  • Utarbeide krav til personvern og informasjonssikkerhet i offentlige eller private anskaffelser
  • Håndtering av klagesaker og tvisteløsning, herunder klagebehandling ovenfor Datatilsynet og Personvernnemda

 

articleCreated with Sketch.23. januar 2023

Digitalytelsesloven i kraft fra 01.01.23

Bilde av compliance.jpg

I desember 2020 sendte Justis- og beredskapsdepartementet forslag om en ny forbrukerkjøpslov for digitale ytelser (digitalytelsesloven) på høring. Loven trådte i kraft 1. januar 2023, og gir forbrukere visse ufravikelige rettigheter ved aksept av standardvilkår for digitale ytelser som eksempelvis strømmetjenester og apper til mobiltelefon.

articleCreated with Sketch.31. oktober 2022

Overføring av personopplysninger fra Europa til USA

Usa europa.jpg

Den 7. oktober 2022 signerte President Joe Biden en såkalt «Executive Order» om nye tiltak i USA for å heve beskyttelsesnivået for personopplysninger overført til USA fra land innenfor EU/EØS.

Relaterte artikler

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....