Restrukturering og insolvens

Når en virksomhet havner i økonomisk krise, er det svært mange handlinger som kan forverre uføret, og tilsvarende få som vil lede til gode løsninger på lang sikt. Under slike forhold kan kjølige hoder med juridisk kompetanse og riktig erfaring tilføre uvurderlig innsikt og perspektiv på situasjonen.
fugleperspektiv _arbeidsbord.jpg

Ved økonomiske problemer tvinges også aktører langt utenfor det kriserammede selskapet til å foreta umulige valg med svært korte tidsfrister, - og ikke sjelden står det både prestisje og store verdier på spill.

Da er det tygt å vite at Ræders advokatteam har solid erfaring med å bistå virksomheter med økonomiske problemer, og vi kjenner både fallgruvene og mulighetene som alle faser av en restrukturering representerer for de ulike partene, enten vi snakker om selskapets ledelse, kreditorer, låntakere, långivere eller ansatte.

Kyndig juridisk bistand er også en forutsetning hvis man vurderer eller skal følge opp gjeldsforhandlinger med sine kreditorer, nedbemanninger eller selge hele eller deler av virksomheten. Ræders advokater i Restrukturering og insolvens er i tillegg noen av landets mest erfarne bostyrere, fra oppdrag både som bostyrer i konkursboer, gjeldsnemndsleder i gjeldsforhandlinger, samt granskningsoppdrag. Dette bidrar også til at vi i større grad ser helheten i omstruktureringsprosesser og muligheten for fortsatt drift.

Har du spørsmål om bostyring som du ikke finner svar på her, eller informasjon av betydning for en bobehandling, ber vi deg kontakte oss.

Vi kan hjelpe deg med

 • Gjennomgang av et selskap for å vurdere handlingsalternativer
 • Gjeldsforhandlinger og underhåndsakkord
 • Vurdering av styrets ansvar og plikter
 • Egenkapitalspørsmål og lånetransaksjoner
 • Sikring av kreditorinteresser
 • Panterettslige spørsmål
 • Inkasso og forfølging av pengekrav
 • Granskningsoppdrag
 • Selskapsrettslige, konkursrettslige og skatte- og avgiftsrettslige rammer for restruktureringer
 • Prosessoppdrag ved tvister om styreansvar, revisoransvar og omstøtelse
 • Arbeidstakers stilling ved virksomhetsoverdragelse, konkursbehandling, lønnsgaranti m.v.
 • Bostyreroppdrag i konkursboer
articleCreated with Sketch.26. september 2021

Midlertidig lov om rekonstruksjon

Bilde av børsutvikling.jpg

Regjeringen forslo i begynnelsen av koronapandemien å endre reglene for gjeldsforhandlinger slik at bedrifter som ble rammet av koronakrisen unngikk unødvendige konkurser. Regjeringen har den 24. september 2021 lagt frem en lovproposisjon med forslag om å videreføre den midlertidige loven om rekonstruksjoner frem til 1. juli 2023. Parallelt arbeides det videre med forslag til permanente regler. Regjeringen har uttalt at «målet med forslaget om videreføre den midlertidig loven om rekonstruksjoner, er å sørge for at verktøyene som ble innført med den midlertidige loven, er tilgjengelig frem til permanente lovregler om rekonstruksjon er på plass».

articleCreated with Sketch.11. mai 2020

Nye regler om rekonstruksjon vedtatt

Bilde av bekymret person .jpg

Ny midlertidig lov om rekonstruksjon er nå vedtatt for å unngå unødvendige konkurser under Covid-19 utbruddet. Den nye loven skal sikre at selskaper kan få ryddet opp i sine gjeldsproblemer og skal redusere risikoen for konkurser i levedyktige virksomheter som nå er rammet av akutt svikt i inntektene.

articleCreated with Sketch.13. februar 2018

Lønnsgaranti

hånd stabler mynter.jpg

Ved en arbeidsgivers konkurs kan du som arbeidstaker søke om å få ditt krav dekket av den statlige lønnsgarantiordningen. Ta kontakt, så hjelper deg med søknadsprosessen.

Kontaktpersoner

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....