Restrukturering og insolvens

Når en virksomhet havner i økonomisk krise, er det svært mange handlinger som kan forverre uføret, og tilsvarende få som vil lede til gode løsninger på lang sikt. Under slike forhold kan kjølige hoder med juridisk kompetanse og riktig erfaring tilføre uvurderlig innsikt og perspektiv på situasjonen.
fugleperspektiv _arbeidsbord.jpg

Ved økonomiske problemer tvinges også aktører langt utenfor det kriserammede selskapet til å foreta umulige valg med svært korte tidsfrister, - og ikke sjelden står det både prestisje og store verdier på spill.

Da er det tygt å vite at Ræders advokatteam har solid erfaring med å bistå virksomheter med økonomiske problemer, og vi kjenner både fallgruvene og mulighetene som alle faser av en restrukturering representerer for de ulike partene, enten vi snakker om selskapets ledelse, kreditorer, låntakere, långivere eller ansatte.

Kyndig juridisk bistand er også en forutsetning hvis man vurderer eller skal følge opp gjeldsforhandlinger med sine kreditorer, nedbemanninger eller selge hele eller deler av virksomheten. Ræders advokater i Restrukturering og insolvens er i tillegg noen av landets mest erfarne bostyrere, fra oppdrag både som bostyrer i konkursboer, gjeldsnemndsleder i gjeldsforhandlinger, samt granskningsoppdrag. Dette bidrar også til at vi i større grad ser helheten i omstruktureringsprosesser og muligheten for fortsatt drift.

Har du spørsmål om bostyring som du ikke finner svar på her, eller informasjon av betydning for en bobehandling, ber vi deg kontakte oss.

Vi kan hjelpe deg med

 • Gjennomgang av et selskap for å vurdere handlingsalternativer
 • Gjeldsforhandlinger og underhåndsakkord
 • Vurdering av styrets ansvar og plikter
 • Egenkapitalspørsmål og lånetransaksjoner
 • Sikring av kreditorinteresser
 • Panterettslige spørsmål
 • Inkasso og forfølging av pengekrav
 • Granskningsoppdrag
 • Selskapsrettslige, konkursrettslige og skatte- og avgiftsrettslige rammer for restruktureringer
 • Prosessoppdrag ved tvister om styreansvar, revisoransvar og omstøtelse
 • Arbeidstakers stilling ved virksomhetsoverdragelse, konkursbehandling, lønnsgaranti m.v.
 • Bostyreroppdrag i konkursboer
articleCreated with Sketch.26. september 2022

Lønnskrav i konkursbo

worried man rekonstruksjonsloven.jpg

Denne artikkelen gjennomgår en rekke praktiske utfordringer i forbindelse med lønnskrav i konkursbo. Blant annet belyses utgangspunktene for dekning i boet, og i hvilke tilfeller arbeidstaker får bedre dekning ved at kravet søkes forskuttert av NAV. I tillegg gis en innføring i sentrale regler og problemstillinger behandling av lønnskrav kan medføre.

articleCreated with Sketch.17. mars 2022

Ræder anerkjent av Chambers and Partners

Chamber2_2021_1440x750.jpeg

Ræder trekkes nok en gang frem som ledende forretningsadvokater. Vi gratulerer Jon Andersen, Erling Opdal, Anders Utne og Anne Christine Wettre med rangering i siste utgave av Chambers Europe.

articleCreated with Sketch.3. januar 2022

Nå er det "på'an" igjen! Hva kan vi lære av tidligere kriser?

bilde_av_trespill_750.jpg

Regjeringen har igjennom koronakrisen innført ulike tiltak. Noen tiltak er mer inngripende enn andre, hvorav de mest inngripende tiltakene har medført at bedrifter må stenge sin virksomhet. Dette har vi opplevd før i koronakrisen. Kan vi benytte erfaringene fra tidligere kriser og i så fall hvilken?

articleCreated with Sketch.20. desember 2021

Gode råd for å unngå konkurs

nærbilde_av_penger_stablet_750.jpg

Kriser generelt, og koronakrisen spesielt, stiller store krav til ledelsen og styrer i små og store bedrifter. Det er mange ulike forhold å ta stilling til for en bedriftsleder. Her gir vi noen grunnleggende råd om hvordan man kan begrense muligheten for en konkurs, dersom riktige avgjørelser fattes i tide;

articleCreated with Sketch.4. januar 2022

Koronakrisen og personlig styreansvar

regnskapsfoering.jpg

Koronakrisen har rammet næringslivet på ulike måter og det er færre konkurser nå enn i et normalt år. Staten har bidratt med ulike ordninger i form av ren støtte og utsatt betalingsfrist for ulike typer skatter og avgifter. Dette kan medføre at styret må foreta grundige vurderinger om hvorvidt det er grunnlag for videre drift i selskapet. Som styremedlem bør du derfor sette deg ekstra godt inn i de plikter som knytter seg til vervet.

articleCreated with Sketch.26. september 2021

Midlertidig lov om rekonstruksjon

Bilde av børsutvikling.jpg

Regjeringen forslo i begynnelsen av koronapandemien å endre reglene for gjeldsforhandlinger slik at bedrifter som ble rammet av koronakrisen unngikk unødvendige konkurser. Regjeringen har den 24. september 2021 lagt frem en lovproposisjon med forslag om å videreføre den midlertidige loven om rekonstruksjoner frem til 1. juli 2023. Parallelt arbeides det videre med forslag til permanente regler. Regjeringen har uttalt at «målet med forslaget om videreføre den midlertidig loven om rekonstruksjoner, er å sørge for at verktøyene som ble innført med den midlertidige loven, er tilgjengelig frem til permanente lovregler om rekonstruksjon er på plass».

articleCreated with Sketch.24. februar 2014

Hva er "midlertidig forføyning"?

bilde_av_hender_som_forklarer.jpg

Hva menes med «midlertidig forføyning»? Når kan det være et fornuftig rettsmiddel å benytte i «hastesaker»?

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....