Myndighetskontakt og sikkerhets-rådgivning

I Norge er de aller fleste forretningsmessige områder svært nøye regulert, og for veldig mange bedrifter betyr derfor rammevilkårene som myndighetene skaper veldig mye. Den som forstår logikken i prosessene som skjer i politikk og samfunn får derfor ofte et forretningsmessig fortrinn. Her har Ræder flere eksperter med lang erfaring fra både juss og politikk – to disipliner som ofte griper tett inn i hverandre.
bilde_av_rådhuset_og_buss_650.jpg

Våre eksperter bistår kundene ikke bare med å forstå hvordan vedtak fattes, men også hvordan virksomheter bør gå frem for å kunne gjøre sin stemme hørt. Dette kan være alt fra å arbeide for en lovendring til å vinne frem med en søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Ræder har et advokatteam med erfaring både fra regjeringsarbeid og fra lokalpolitikken. Dette er personer som har arbeidet med å endre rammevilkårene både som advokater og fra innsiden av systemet. De har også lang erfaring med media, hvilket i mange tilfeller kan være et svært viktig element i en god strategi for å lykkes.

Offentlig rett og myndighetsutøvelse

Alle offentlige etater som driver myndighetsutøvelse er pålagt å følge regelverket innenfor forvaltningsrett for sin utøvelse av myndigheten. Vi har jobbet mye med å bistå kunder med å bli hørt i saksbehandlingsprosesser i alle norske offentlige instanser, enten det er klager på forvaltningsvedtak, anmodninger om omgjøring av vedtak eller å sikre utsatt iverksettelse – blant mye annet. Denne erfaringen gjør oss svært godt egnet til å bistå i problemstillinger innenfor offentlig rett og myndighetsutøvelse. Se hva vi kan hjelpe deg med innen offentlig rett og myndighetsutøvelse.

 

Sikkerhetsrådgivning

Flere selskaper er underlagt den nye sikkerhetsloven. Det er viktig å ha en risikobasert tilnærming ved vurderingen av sikkerhetsloven og kjennskap til når virksomheten – berøres av loven og når den ikke berøres. Ræders advokater har kompetanse innen alle områder av ny sikkerhetslov og gir strategiske råd i skjæringspunktet mellom jus, forvaltning og politikk. Teamet ledes av advokat, partner og tidligere justisminister Jøran Kallmyr. Ræders advokater samarbeider også med ledende kapasiteter innenfor forsvarsområdet. Teamet har kompetanse innen alle områder av ny sikkerhetslov 

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....