Samfunnskontakt og myndighetskontakt

I Norge er de aller fleste forretningsmessige områder svært nøye regulert, og for veldig mange bedrifter betyr derfor rammevilkårene som myndighetene skaper veldig mye. Den som forstår logikken i prosessene som skjer i politikk og samfunn får derfor ofte et forretningsmessig fortrinn. Her har Ræder flere eksperter med lang erfaring fra både juss og politikk – to disipliner som ofte griper tett inn i hverandre.
bilde_av_rådhuset_og_buss_650.jpg

Våre eksperter bistår kundene ikke bare med å forstå hvordan vedtak fattes, men også hvordan virksomheter bør gå frem for å kunne gjøre sin stemme hørt. Dette kan være alt fra å arbeide for en lovendring til å vinne frem med en søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Ræder har et advokatteam med erfaring både fra regjeringsarbeid og fra lokalpolitikken. Dette er personer som har arbeidet med å endre rammevilkårene både som advokater og fra innsiden av systemet. De har også lang erfaring med media, hvilket i mange tilfeller kan være et svært viktig element i en god strategi for å lykkes.

Offentlig rett og myndighetsutøvelse

Alle offentlige etater som driver myndighetsutøvelse er pålagt å følge regelverket innenfor forvaltningsrett for sin utøvelse av myndigheten. Vi har jobbet mye med å bistå kunder med å bli hørt i saksbehandlingsprosesser i alle norske offentlige instanser, enten det er klager på forvaltningsvedtak, anmodninger om omgjøring av vedtak eller å sikre utsatt iverksettelse – blant mye annet. Denne erfaringen gjør oss svært godt egnet til å bistå i problemstillinger innenfor offentlig rett og myndighetsutøvelse. Se hva vi kan hjelpe deg med innen offentlig rett og myndighetsutøvelse.

Kontaktpersoner

Relaterte artikler

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....