Sikkerhetsrådgivning

Kravene og forventningene til virksomheters vurdering av sikkerhetsrisiko, har økt betydelig de siste årene og særlig etter myndighetenes nye sikkerhetslov ble innført i 2019. Våre advokater har solid kompetanse innen sikkerhetsrådgivning og gir strategiske råd i skjæringspunktet mellom jus, sikkerhet og forvaltning.
Bilde av by med sikkerhetsmønster.jpg

Strategisk fokus på sikkerhet

Som et ledd i arbeidet med rikets sikkerhet, innførte myndighetene en ny sikkerhetslov, 1. januar 2019. Loven skal forebygge, avdekke og motvirke sikkerhetstruende virksomhet. 

Mange virksomheter er i dag underlagt sikkerhetsloven, som ikke bare legger vekt på beskyttelse av gradert informasjon, - men også informasjonssystemer, infrastruktur og objekter av sentral betydning for nasjonal sikkerhet. Loven er dynamisk og krever at virksomhetene både gjennomfører gode risikovurderinger og innfører sikkerhetstiltak slik at de oppnår et forsvarlig sikkerhetsnivå. I tillegg er det i etterkant innført nye regler om bl.a. eierskapskontroll, som vil medføre at vesentlig flere transaksjoner ilegges meldeplikt etter sikkerhetsloven.

Hvem berøres av sikkerhetsloven?

Flere private selskaper og sektorer som infrastruktur, elektronisk kommunikasjon, kraftforsyning, vannforsyning, bank, finans, politi, forsvar og offentlige anskaffelser er underlagt sikkerhetsloven. Loven gjør det enda viktigere enn før at ansatte, styrer og ledelse evner å forstå, håndtere og styre digital risiko. Den vil også få betydning for selskapets leverandører og underleverandører.

For å unngå brudd på loven må det derfor arbeides strategisk med sikkerhet i hele organisasjonen. Det er viktig å ha en risikobasert tilnærming ved vurderingen av sikkerhetsloven og kjennskap til når virksomheten berøres av loven - og når den ikke berøres. 

Våre advokater har solid kompetanse innen alle områder av sikkerhetslovens konsekvenser og hvilke krav som stilles til næringslivets aktører. Vi kan gi deg og din virksomhet gode strategiske råd i skjæringspunktet mellom jus, sikkerhet og forvaltning. Teamet ledes av advokat, partner og tidligere justisminister Jøran Kallmyr, med god kjennskap også til NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet) og Forsvaret. 
 

Investeringer og nasjonal sikkerhet

I lys av den sikkerhetspolitiske utviklingen, har nasjonal sikkerhet fått stor betydning også for investeringer nasjonalt og internasjonalt. Det er både internasjonalt og nasjonalt vedtatt en rekke nye screeningbestemmelser som skal påse at det ikke gjennomføres oppkjøp, fusjoner eller andre transaksjoner som kan true nasjonal sikkerhet. Vårt team har spisskompetanse innen slikt regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå, og bistår norske og utenlandske klienter i alle aspekter knyttet til investeringsplanleggingen og gjennomføringen, slik at transaksjonen er i overensstemmelse med regelverket.

 

Teamet kan bistå med:

  • Å definere hvilke deler av virksomheten som er underlagt sikkerhetsloven
  • Etablering av nødvendig og lovpålagt styring av sikkerhet i virksomheten
  • Rådgivning om sikkerhetslovens krav i private og offentlige anskaffelser
  • Strategisk rådgivning, opplæring, tvisteløsning og annen juridisk bistand i forhold til sikkerhetsloven med forskrifter
  • Etablering av og deltakelse i Advisory board
  • Juridisk rådgivning ved investeringer i norske virksomheter som kan omfattes av sikkerhetsloven og annet regelverk som må hensyntas før transaksjonen gjennomføres

Ta kontakt vedrørende bistand i forbindelse med sikkerhetsloven eller annen sikkerhetsrådgivning.

Podkast om Sikkerhetsloven

Råd om rett Krisen i ukraina.jpg

I denne spesial episoden av podkasten Råd om Rett snakker partner i Ræder Jøran Kallmyr om krisen i Ukraina og hva den betyr for deg som er næringsdrivende. Han diskuterer risikobildet for næringslivet med oberstløytnant Geir Hågen Karlsen, hovedlærer ved Forsvarets høgskole.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....