Sikkerhetsloven

Ny sikkerhetslov trådte i kraft 1. januar 2019. januar. Loven skal forebygge, avdekke og motvirke sikkerhetstruende virksomhet. Flere selskaper er underlagt ny sikkerhetslov - hva gjør du når du er berørt?
Bilde av by med sikkerhetsmønster.jpg

Ny sikkerhetslov

Den nye loven legger ikke bare vekt på beskyttelse av gradert informasjon, men også informasjonssystemer, infrastruktur og objekter av sentral betydning for nasjonal sikkerhet. Den nye loven er dynamisk og krever at virksomhetene både gjennomfører gode risikovurderinger og innfører sikkerhetstiltak slik at de oppnår et forsvarlig sikkerhetsnivå.

Hvem berøres av ny sikkerhetslov?

Flere private selskaper og sektorer som infrastruktur, elektronisk kommunikasjon, kraftforsyning, vannforsyning, bank, finans, politi, forsvar og offentlige anskaffelser er underlagt den nye loven. Den nye loven gjør det enda viktigere enn før at ansatte, styrer og ledelse evner å forstå, håndtere og styre digital risiko. 

Strategisk fokus på sikkerhet

For å unngå brudd på loven må det arbeides strategisk med sikkerhet. Den senere tid vi også sett flere eksempler på hvordan loven fungerer i praksis, bla med eierbegrensninger i forbindelse med salg av Bergen Engines. Det er viktig å ha en risikobasert tilnærming ved vurderingen av sikkerhetsloven og kjennskap til når virksomheten – berøres av loven og når den ikke berøres. 

Ræders advokater har kompetanse innen alle områder av ny sikkerhetslov og gir strategiske råd i skjæringspunktet mellom jus, forvaltning og politikk. Teamet ledes av advokat, partner og tidligere justisminister Jøran Kallmyr. Ræders advokater samarbeider også med ledende kapasiteter innenfor forsvarsområdet.

Teamet kan bistå med:

  • Å definere hvilke deler av organisasjonen er underlagt ny lov
  • Etablering av nødvendig og lovpålagt styring av sikkerhet
  • Rådgivning om sikkerhetslovens krav i anskaffelser
  • Strategisk rådgivning og bistand i forhold til Sikkerhetsloven med forskrifter
  • Etablering av og deltakelse i Advisory board

 

Ta kontakt vedrørende bistand i forbindelse med sikkerhetsloven 

Podkast om Sikkerhetsloven

Råd om rett Krisen i ukraina.jpg

I denne spesial episoden av podkasten Råd om Rett snakker partner i Ræder Jøran Kallmyr om krisen i Ukraina og hva den betyr for deg som er næringsdrivende. Han diskuterer risikobildet for næringslivet med oberstløytnant Geir Hågen Karlsen, hovedlærer ved Forsvarets høgskole.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....