Skatt og avgift

Skatte- og avgiftsspørsmål berører alle som driver virksomhet i Norge, og er et område hvor det i mange sammenhenger kan handle om store summer og få store konsekvenser å trå feil. Samtidig er det et fagfelt med både hyppige og omfattende regelendringer, kombinert med til dels tett oppfølging fra myndighetenes side.
nærbilde_sakspapirer650.jpg

Effektive råd og god planlegging kan gi din virksomhet konkurransemessige fordeler. Når skattespørsmål er behørig diskutert, planlagt og dokumentert innenfor lovens rammer, vil man unngå svært mange problemer dersom Skatteetaten senere skulle melde sin interesse. Løpende rådgivning på dette feltet er en både bedre og rimeligere løsning enn å hente inn umiddelbar bistand i kjølvannet av et bokettersyn eller besøk fra Skatteetaten.

Advokatene i vår skattegruppe arbeider daglig med disse problemstillingene. Her jobber det erfarne advokater med bakgrunn fra Finansdepartementet, Skatteetaten, revisjonsselskaper og advokatvirksomhet. Dette gir deg trygghet for at de økonomiske, kommersielle og juridiske aspektene ved din bedrift blir ivaretatt. Gruppen jobber tett med andre faggrupper i Ræder, særlig corporate og fast eiendom, og har lang erfaring med å finne frem til de gode løsningene som ivaretar alle hensyn på best mulig vis.

Vi hjelper deg og din virksomhet med

 • Virksomhetsoverdragelser
 • Omstruktureringer og omorganiseringer av virksomheter
 • Fusjoner og fisjoner
 • Egenkapitaltransaksjoner
 • Merverdiavgift, toll og andre særavgifter
 • Generasjonsskifte
 • Prosessoppdrag 
 • Skatt- og avgiftsrelaterte problemstillinger vedrørende fast eiendom
 • Kryptovaluta og skatt 
 • Eiendomsskatt
 • Rederibeskatning og offhore 
 • Internasjonal skatt
 • Internprising
 • Skattekontroll og bokettersyn
articleCreated with Sketch.22. mai 2023

Grunnrenteskatt på havbruk

salmon-fish-farm-in-fjord-near-bergen-norway.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=XroXvI9Jfw561fkFqC3gjo8e1AP15vljVX-vgu3QGIY= (2).jpg

Artikkelen tar for seg det nedjusterte forslaget til innføring av grunnrenteskatt på produksjon av laks, ørret og regnbueørret som ble fremlagt 28. mars 2023. Grunnrenteskatten skal gjelde for selskaper med havbrukstillatelser med overskudd på mer enn 70 millioner kroner. Effektiv skattesats settes til 35 prosent og kommer i tillegg til ordinær selskapsskattesats på 22 prosent. Skatten skal ha virkning fra 1. januar 2023.

articleCreated with Sketch.11. mai 2023

Lite nytt i revidert nasjonalbudsjett

Bilde av stortinget 2020.jpg

Revidert nasjonalbudsjett inneholdt verken monsterskatt eller arveavgift, og det legges også opp til utsatt iverksettelse for grunnrenteskatt på vindkraft. I stedet gis det skattelette til pensjonister og økte fradrag til pendlere og langtransportsjåfører.

articleCreated with Sketch.30. mars 2023

Krypto i usikre tider – hva gjør du om kryptobørsen går konkurs?

ilde av kryptovaluta.jpg

Den senere tid har flere kryptobørser gått konkurs. Det er flere forhold en må foreta seg for å sikre sitt krav i boet. En kan få skattefradrag for tapet, når tapet anses endelig konstatert tapt.

articleCreated with Sketch.21. mars 2023

Flytte fra Norge av skattemessige årsaker?

flag-of-norway-on-airport-departure-information-board.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=SuvkMJ0RfTUfnvbpI4qgT50cF4n79dGaLow93YS3ggM=.jpg

De siste to årene har skattenivået i Norge blitt betraktelig skjerpet blant annet for de med store formuer, og for de med aksjeinntekter. Mange flytter fra Norge eller vurderer å flytte fra Norge nettopp av skattemessige årsaker. Er det kurant å flytte fra Norge og derved slippe skatt?

articleCreated with Sketch.20. mars 2023

Skattedirektoratet gjør helomvending om mva på digitale kunstverk

Bilde av nft kjøp.jpg

Skattedirektoratet har nå gjort helomvending i en ny uttalelse av 13. februar i år - og slått fast at kunstneres salg av egne digitale kunstverk likevel er omfattet av merverdiavgiftsunntaket og dermed ikke avgiftspliktige.

articleCreated with Sketch.6. mars 2023

Ingen arveskatt likevel?

Arv_1440x750.jpg

Det har den senere tid versert rykter om innføring av arveskatt, med virkning fra den dag regjeringen legger frem forslag om innføring. Mange har de siste ukene derfor overført eiendommer eller aksjer til neste generasjon, som ledd i generasjonsskifte. At arveskatt skal gjeninnføres er tilbakevist ettertrykkelig av finansminister Vedum.

Relaterte artikler

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....