Skatt og avgift

Skatte- og avgiftsspørsmål berører alle som driver virksomhet i Norge, og er et område hvor det i mange sammenhenger kan handle om store summer og få store konsekvenser å trå feil. Samtidig er det et fagfelt med både hyppige og omfattende regelendringer, kombinert med til dels tett oppfølging fra myndighetenes side.
nærbilde_sakspapirer650.jpg

Effektive råd og god planlegging kan gi din virksomhet konkurransemessige fordeler. Når skattespørsmål er behørig diskutert, planlagt og dokumentert innenfor lovens rammer, vil man unngå svært mange problemer dersom Skatteetaten senere skulle melde sin interesse. Løpende rådgivning på dette feltet er en både bedre og rimeligere løsning enn å hente inn umiddelbar bistand i kjølvannet av et bokettersyn eller besøk fra Skatteetaten.

Advokatene i vår skattegruppe arbeider daglig med disse problemstillingene. Her jobber det erfarne advokater med bakgrunn fra Finansdepartementet, Skatteetaten, revisjonsselskaper og advokatvirksomhet. Dette gir deg trygghet for at de økonomiske, kommersielle og juridiske aspektene ved din bedrift blir ivaretatt. Gruppen jobber tett med andre faggrupper i Ræder, særlig corporate og fast eiendom, og har lang erfaring med å finne frem til de gode løsningene som ivaretar alle hensyn på best mulig vis.

Vi hjelper deg og din virksomhet med

 • Virksomhetsoverdragelser
 • Omstruktureringer og omorganiseringer av virksomheter
 • Fusjoner og fisjoner
 • Egenkapitaltransaksjoner
 • Merverdiavgift, toll og andre særavgifter
 • Generasjonsskifte
 • Prosessoppdrag 
 • Skatt- og avgiftsrelaterte problemstillinger vedrørende fast eiendom
 • Kryptovaluta og skatt 
 • Eiendomsskatt
 • Rederibeskatning og offhore 
 • Internasjonal skatt
 • Internprising
 • Skattekontroll og bokettersyn 
articleCreated with Sketch.28. juni 2022

Høringsnotat: Forslag til endringer i særregelen for beskatning av lønnsinntekt ved arbeidsopphold i utlandet

Incentivordninger.jpg

Regelen om skattenedsettelse for skattytere med arbeidsopphold i utlandet foreslås forenklet, men blir likevel noe mindre fleksibel enn den hittil har vært. I tillegg forslås det at fordeler ved opsjoner i arbeidsforhold ikke lenger skal være omfattet at inntekter det gis skattenedsettelse for. Her gir vi en kort innføring i regelen og endringsforslagene.

articleCreated with Sketch.23. mai 2022

Innføring av generell merverdiavgiftsplikt ved omsetning av fjernleverbare tjenester over landegrensene

global-communication-network-picture-id1332002332.jpg

Finansdepartementet har sendt ut høringsnotat som gjelder omsetning av fjernleverbare tjenester over landegrensene.

articleCreated with Sketch.7. april 2022

Riktig eiendomsskatt?

Oslo gater.jpg

Flere kommuner har foretatt retaksering av eiendommer for eiendomskatteformål og mange innbyggere har reagert med overraskelse på nye og høye takster. Eiendomsskatteloven slår fast at verdien ikke kan være høyere enn alminnelig omsetningsverdi på takseringstidspunktet. Dette gjelder uansett hvilken modell kommunen velger for å fastsette verdien. Et grunnleggende prinsipp er også at like eiendommer skal verdsettes likt. Dersom dette ikke er tilfelle for din eiendom kan det være at du bør klage. Fristen er i så fall på 6 uker fra utskriving av skatten og utløper for mange den 15. april.

articleCreated with Sketch.29. mars 2022

Helomvending fra Skattedirektoratet - Kruse Smith-modellen vekkes til live

close-up-image-of-a-stock-market-graph-picture-id1213574690.jpg

Skattedirektoratet kom tidligere i år med en prinsipputtalelse som i praksis slo bena under den såkalte Kruse Smith-modellen. Etter en fornyet vurdering har Skattedirektoratet endret syn og aksepterer nå likevel at arbeidsgiver kan avtale å ettergi lån som er ytet til ansatte til kjøp av aksjer, uten at det medfører lønnsbeskatning på tidspunkt ved erverv av aksjene.

articleCreated with Sketch.23. januar 2022

Skatteetaten innskjerper kjente incentivordninger for ansattes aksjekjøp

Bilde concept .jpg

Skattedirektoratet kom overraskende med to nye prinsipputtalelser helt i begynnelsen av det nye året. Det sies i prinsipputtalelsene at de er avgitt for å klargjøre rettstilstanden. Etter vårt syn strammer myndighetene grepet og avskjærer velkjente og tidligere aksepterte incentivmodeller. Vi mener skattemyndighetene går for langt i sin iver etter å klargjøre rettstilstanden og at allerede inngåtte incentivavtaler må «fredes».

Internprising

nærbilde_av_notatskriving.jpg

I Ræder har vi advokater med solid erfaring med alle former for internprisingsspørsmål, og vi samarbeider med anerkjent skattekompetanse i de fleste aktuelle land.

Internasjonal skatt

nærbilde_av_retningsskilt_gardemoen.jpg

Våre skatteadvokater har bred erfaring med å yte bistand til selskaper og personer i internasjonale spørsmål, og vi har anerkjente samarbeidspartnere innen skatt i de fleste aktuelle land verden over.

Generasjonsskifte og omstrukturering

nærbilde_signering.jpg

Ved et generasjonsskifte kan det være fornuftig å vurdere om en virksomhet eller et selskap bør struktureres om før, eller i forbindelse med overføring til neste generasjon. Bruker du tid på planleggingen kan man oppnå mange fordeler, ikke minst skattemessig. Her gir vi deg gode tips, samt en oversikt over de mest praktiske tilfellene.

Kryptovaluta og skatt

Bilde av abstarct krypto.jpg

Våre skatteadvokater har bred erfaring med å yte bistand til selskaper og personer på skattlegging av kryptoinvesteringer.

Kontaktpersoner

Relaterte artikler

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....