Skatt og avgift

Skatte- og avgiftsspørsmål berører alle som driver virksomhet i Norge, og er et område hvor det i mange sammenhenger kan handle om store summer og få store konsekvenser å trå feil. Samtidig er det et fagfelt med både hyppige og omfattende regelendringer, kombinert med til dels tett oppfølging fra myndighetenes side.
nærbilde_sakspapirer650.jpg

Effektive råd og god planlegging kan gi din virksomhet konkurransemessige fordeler. Når skattespørsmål er behørig diskutert, planlagt og dokumentert innenfor lovens rammer, vil man unngå svært mange problemer dersom Skatteetaten senere skulle melde sin interesse. Løpende rådgivning på dette feltet er en både bedre og rimeligere løsning enn å hente inn umiddelbar bistand i kjølvannet av et bokettersyn eller besøk fra Skatteetaten.

Advokatene i vår skattegruppe arbeider daglig med disse problemstillingene. Her jobber det erfarne advokater med bakgrunn fra Finansdepartementet, Skatteetaten, revisjonsselskaper og advokatvirksomhet. Dette gir deg trygghet for at de økonomiske, kommersielle og juridiske aspektene ved din bedrift blir ivaretatt. Gruppen jobber tett med andre faggrupper i Ræder, særlig corporate og fast eiendom, og har lang erfaring med å finne frem til de gode løsningene som ivaretar alle hensyn på best mulig vis.

Vi hjelper deg og din virksomhet med

 • Virksomhetsoverdragelser
 • Omstruktureringer og omorganiseringer av virksomheter
 • Fusjoner og fisjoner
 • Egenkapitaltransaksjoner
 • Merverdiavgift, toll og andre særavgifter
 • Generasjonsskifte
 • Prosessoppdrag 
 • Skatt- og avgiftsrelaterte problemstillinger vedrørende fast eiendom
 • Kryptovaluta og skatt 
 • Eiendomsskatt
 • Rederibeskatning og offhore 
 • Internasjonal skatt
 • Internprising
 • Skattekontroll og bokettersyn
articleCreated with Sketch.1. mars 2023

Jørgen Bull ny partner i Ræder!

NIC_7017.jpg

Vi har gleden av å ønske Jørgen Bull velkommen som ny partner. Jørgen er utnevnt til partner i Advokatfirmaet Ræder fra 28. februar og vil styrke vår posisjon innenfor skatt og merverdiavgift.

articleCreated with Sketch.19. desember 2022

Skatteutvalget foreslår innføring av arveavgift, skatt på bolig samt endringer i aksjebeskatningen

Hus stablet på penger web.jpg

Skatteutvalget foreslår det de kaller en skatteveksling med lettelser i skatt på arbeid, som skal finansieres med økt mva. sats, innføring av boligskatt og bedre utnyttelse av grunnrenteskatter på naturressurser. Det foreslås også innføring av arveavgift. Les mer om Skatteutvalgets rapport her.

articleCreated with Sketch.30. november 2022

Budsjettforliket: innstramming i utflyttingsskatten

Bilde av stortinget 2020.jpg

Regjeringen og SV er nå enige om budsjettet for 2023. De nøyer seg ikke med å vedta det fremlagte forslaget til statsbudsjett, men foreslår ytterligere skatteøkninger. De strammer inn utflyttingsskatten med umiddelbar virkning og legger også opp til økt formuesskatt på «dyre» primærboliger.

articleCreated with Sketch.18. november 2022

Strømstøtte - Forskrift om energitilskuddsordningen til næringslivet sendt på høring.

oslo-norway.jpg_s=1024x1024&w=is&k=20&c=23IvJfi6FTz-rcUfUZq49rxMc3lTmBPpMbV1WtQg25U=.jpg

Den 4. november 2022 sendte Klima- og miljødepartementet ut et høringsnotat, med utkast til forskrift for strømstøtten til næringslivet. Det understrekes i høringsnotatet at det er lite handlingsrom for endringer i forslaget, fordi ordningen skal tre i kraft i løpet av kort tid. Det antas derfor at ordningen gjennomføres i tråd med forskrift.

articleCreated with Sketch.29. september 2022

Dramatisk skatteøkning på havbruk, vann- og vindkraft

hydropower.jpg

Regjeringen foreslår å innføre grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft fra 1. januar 2023. I tillegg foreslås økt grunnrenteskatt på vannkraft og en ekstra avgift i form av et høyprisbidrag, på vind- og vannkraft, med virkning fra 28. september 2022.

Relaterte artikler

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....