Stiftelser og legater

I Norge finnes det flere tusen små og store allmennyttige stiftelser, opprettet for å ivareta mange ulike formål – alt fra stipender for ungdom under utdanning, støtte til livsopphold for eneforsørgere eller vanskeligstilte, til legater for kunstnere og musikere.
landskapsbilde_av_lofoten_650.jpg

Ræder er rådgiver og forretningsfører for en rekke stiftelser og legater, herunder Jansons legat og Eckbos legat, sistnevnte en av Norges største private allmennyttige stiftelser. Vi har omfattende ekspertise knyttet til etablering, drift og forvaltning av stiftelser og legater. 

Gitt stiftelsers særegne natur som selveide institusjoner med et styre som øverste organ, er både stiftelsene og styremedlemmene underlagt en hel rekke spesielle krav. Disse kravene, ikke minst hva angår styrets forvaltning av stiftelsen og stiftelsens midler, har blitt betydelig skjerpet de senere år.

Vi hjelper deg med

  • Etablering av stiftelser, utarbeidelse av vedtekter osv.
  • Endring og justering av vedtekter
  • Omdanning, sammenslåing og avvikling av stiftelser
  • Corporate Governance / Internkontroll for stiftelser
  • Tilrettelegging av forsvarlig formuesforvaltning
  • Tilrettelegging av utdelinger og utdelingspraksis
  • Bistand i stiftelsesrettslige problemstillinger og forholdet til offentlige myndigheter
  • Særlige skatte- og avgiftsspørsmål knyttet til stiftelser
  • Forretningsførsel

 

Kontaktpersoner

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....