Teknologi

Ræder har i mange år jobbet tett med en lang rekke teknologiselskaper. Vi har derfor førstehåndskunnskap til behovene som slike selskaper har i ulike faser av sitt livsløp. Våre kunder inkluderer alt fra gründer- og innovasjonsmiljøer til børsnoterte foretak og større multinasjonale konsern.
bilde_gjennom_skjerm_650.jpg

Vår bistand til tidligfase-selskaper inkluderer etablering og organisering av virksomheten, vern av immaterielle eiendeler, utforming av standardavtaler, og ikke minst med kapitalinnhenting. For flere av våre større teknologikunder koordinerer vi all juridisk bistand, både innenlands og utenlands. Vi hjelper disse med etablering av internasjonal konsernstruktur og utforming av internasjonale standardavtaler.

Noen av våre sentrale ressurser på dette området har spilt nøkkelroller i flere teknologiselskaper, og vi har spilt sentrale roller i et stort antall emisjoner. Bare i årene 2015-2017 bisto Ræder børsnoterte teknologiselskaper med emisjoner til en samlet størrelse på rundt NOK 3,5 milliarder. Flere av disse emisjonene var rettet mot store, internasjonale investeringsfond hvor Ræders betydelige, internasjonale nettverk kom godt med.

Flere av våre advokater har styreverv i teknologiselskaper, også selskaper notert på Oslo Børs. Vi bistår teknologiselskaper innen et bredt spekter av fagområder bla: 

Immaterial- og markedsføringsrett

Ræder har en av landets største og mest erfarne avdelinger innen rettighetsjuss, som bistår med å etablere, sikre og håndheve rettigheter av alle slag: Varemerker, design, domener og foretaksnavn. Vi kan dessuten administrere porteføljer av slike på selskapers eller rettighetshaveres vegne. Ræders advokater arbeider daglig med utarbeidelse og forhandling av internasjonale teknologikontakter.

Personvern og GDPR

Alle virksomheter må være påpasselige med personopplysninger uansett hvordan de benyttes, og denne problemstillingen er ikke minst aktuell for teknologiselskaper. Ræders advokater har bred erfaring med saker som behandles av Datatilsynet og med klagebehandling for Personvernnemnda. 

Corporate M&A

I Ræder bistår vi virksomheter av nær sagt alle typer både i Norge og internasjonalt med transaksjoner ofte på tvers av landegrenser. Flere av våre advokater har opparbeidet en stor del av sin ekspertise utenlands, blant annet i New York (3 av våre advokater har advokatbevilling i New York med samlet rundt 20 års erfaring fra advokatpraksis i New York City). Vi har bistått i forbindelse med rekke oppkjøp eller salg av teknologivirksomheter og har betydelig erfaring med due diligence gjennomgang av selskaper innenfor denne bransjen.

Børs og kapitalmarkeder

Våre advokater har lang erfaring med bistand til børsnoterte teknologiselskaper. Vi bistår med transaksjoner, og gir råd om forhold som blant annet flagge- og meldeplikt, tilbudsreglement og regelverk for innsendere.

Skatt og avgift

Effektive råd og god planlegging rundrt skatt kan gi din virksomhet konkurransemessige fordeler. Løpende rådgivning på dette feltet er en både bedre og rimeligere løsning enn å hente inn krisehjelp etter et bokettersyn eller besøk fra Skatteetaten.

Selskapsrett

Uansett hvilket stadium en virksomhet er i, gir Ræders selskapsrettsadvokater løpende rådgivning i forbindelse med drift og forvaltning, både til ledelse, styrende organer og aksjonærer.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....