Tvisteløsning og prosedyre

Tvister og konflikter er ikke uvanlig i næringslivet, men slike situasjoner reiser krevende problemstillinger. Noen ganger kan det være klokt å få inn en ekstern til å ta et tidlig, kompetent blikk på en problemstilling – da kan man unngå å gjøre ting som kan være uheldig på sikt.
siluett_av_mann_snakkende_i_telefon_650.jpg

Når en konflikt er under oppseiling kan det være utfordrende å holde hodet kaldt og tanken klar, men ofte er det nettopp det som skal til for ikke å komplisere forholdene mer enn nødvendig, eller tilspisse saken ytterligere.

I Ræder benytter vi vår betydelige erfaring fra prosesser for domstolene og ulike klageorganer både når vi gi kunder råd om tvister som kan oppstå og i våre prosedyreoppdrag. Vi vet at de beste løsningene ofte kommer uten at rettsapparatet kobles inn, og sikter mot dette der det er mulig. I mange tilfeller er det imidlertid ingen vei utenom en domstol, og Ræder har derfor erfarne prosessadvokater som fører et betydelig antall saker for domstolene hvert år, også i Høyesterett.

Ræder har også erfaring fra spørsmål om foretaksstraff, som kan oppstå ved forhold som påståtte brudd på vernelovgivning, arbeidsmiljøloven eller i forbindelse med problemstillinger knyttet til brudd på verdipapirlovgivning, konkurranserett og miljøkriminalitet. Etter at straffeloven ble endret, kan foretaksstraff ilegges selv i tilfeller hvor det ikke er utvist skyld – selv om graden av skyld er ett av flere forhold som inngår når domstolen vurderer hvorvidt foretaksstraff skal ilegges.

Kurs i forhandlingsteknikk

Vi kan tilby deg og din virksomhet to ulike bedriftsinterne kurs i grunnleggende forhandlingsteknikk, med eksempel hentet fra vår erfaring innen forhandlinger mellom ulike parter. Vi tilpasser også kursene etter dine behov. Ta kontakt med oss for å få tilbud på en kurspakke.

Ønsker du våre oppdateringer?

Ja, takk!

Vi i Ræder brenner for faget vårt, og er levende opptatt av å dele kunnskap. Derfor vil vi oppdatere deg jevnlig med å sende siste faglige nytt samt invitasjoner til gratis seminarer. Fyll ut din kontaktinfo nedenfor og få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Laster....